BAS
Nieuws
Balanced Approach Schiphol consultatie

Op 24 juni jl. heeft het kabinet een besluit genomen over de toekomst van Schiphol. Met dit besluit wil het kabinet een nieuwe balans vinden tussen het belang van een internationale luchthaven voor de verbinding van Nederland met de rest van de wereld en de kwaliteit van de leefomgeving rondom de luchthaven. Voor de kamerbrief, zie de link onder ‘Ondersteunende documenten’.

De zogenaamde Balanced Approach procedure dient te worden doorlopen wanneer een EU-lidstaat een geluid gerelateerde exploitatiebeperking wil doorvoeren op een luchthaven met meer dan 50.000 vliegtuigbewegingen per jaar. Het kabinetsbesluit bevat een dergelijke exploitatiebeperking, dus moet de Balanced Approach procedure gevolgd worden volgens Europese wet- en regelgeving. Deze procedure start met het stellen van een doel voor de vermindering van geluidsoverlast. Vervolgens moeten maatregelen geïnventariseerd worden die kunnen bijdragen aan het behalen van het geluidsdoel. De volgorde waarin deze maatregelen geïnventariseerd en, indien mogelijk, genomen moeten worden is:

  • maatregelen aan de bron;
  • maatregelen op gebied van ruimtelijke ordening;
  • maatregelen in operationele procedures;
  • exploitatiebeperking.

Deze inventarisatie, inclusief analyse op kosteneffectiviteit, is reeds afgerond. Conform de Balanced Approach procedure starten we nu een brede consultatie, waarbij iedereen kan reageren op het bijgevoegde consultatiedocument.

Het ministerie van IenW organiseert een digitale informatiebijeenkomst voor een nadere toelichting op de combinaties van mogelijke maatregelen. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 16 mei van 18.00 tot 20.00 uur. U kunt zich met deze voor de bijeenkomst registreren via de link naar het registratieformulier in de bijlage:

Overheid.nl | Consultatie Balanced Approach Schiphol (internetconsultatie.nl)

Bron: Overheid.nl