BAS
Nieuws
Baanonderhoud en werkzaamheden op Schiphol in 2021

We plegen regelmatig onderhoud aan onze start- en landingsbanen en de taxibanen op Schiphol, zodat deze in goede conditie zijn en blijven. Ook voeren we werkzaamheden uit om het banenstelsel te verbeteren. Dit baanonderhoud en deze werkzaamheden kunnen gevolgen hebben voor het baangebruik en het vliegverkeer en daarmee voor de omgeving. In deze planning voor 2021 kun je zien wanneer welke baan in onderhoud is.

Planning 2021

 • 23 november – 26 januari:
  werkzaamheden aan taxibanen ten behoeve van verdubbeling Quebec

 • 25 januari – 26 april:
  groot onderhoud Polderbaan

 • 1 februari – 12 april:
  werkzaamheden aan taxibanen ten behoeve van verdubbeling Quebec

 • 26 april – 17 mei:
  werkzaamheden aan taxibanen ten behoeve van verdubbeling Quebec

 • 17 mei – 6 juni:
  onderhoud Zwanenburgbaan

 • 14 juni – 4 juli:
  onderhoud Buitenveldertbaan

 • 12 juli – 25 juli:
  onderhoud Schiphol-Oostbaan

 • 20 september – 10 oktober:
  onderhoud Aalsmeerbaan

 • 11 oktober – 17 oktober:
  onderhoud Kaagbaan

Op onze homepage onder actuele informatie komt een overzicht van deze werkzaamheden te staan met daarbij een uitleg over de gevolgen voor het baangebruik. Als de bovenstaande planning onverhoopt wijzigt in de toekomst wordt deze actueel gehouden.

Groot onderhoud Polderbaan

De Polderbaan gaat er voor een langere periode uit vanwege groot onderhoud. De baan is niet in gebruik van 25 januari tot en met 26 april. Dit heeft gevolgen voor het vliegtuiggeluid in de omgeving. In deze periode zal het vliegverkeer bij zuidenwind landen op de Zwanenburgbaan, zowel overdag als ‘s nachts. Bij noordenwind overdag zal het vliegverkeer indien mogelijk starten vanaf de Buitenveldertbaan. De Zwanenburgbaan is gedurende het onderhoud minder geschikt als startbaan richting het noorden, omdat de taxibanen en opritten aan de zuidkant van deze baan niet beschikbaar zijn door werkzaamheden. Voor nachtvluchten in deze periode wordt een ontheffing aangevraagd voor de Zwanenburgbaan. Bij noordenwind ’s nachts zal de Zwanenburgbaan in noordelijke richting gebruikt worden als startbaan. Ook kan het mogelijk voorkomen dat bij noordoostenwind de Kaagbaan naar het noordoosten zal worden ingezet als startbaan.

Tijdens het groot onderhoud vervangt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) het Instrument Landingssysteem (ILS) van de Polderbaan. Een ILS zorgt ervoor dat vliegtuigen ondersteund worden om in een geleidelijke hoek te dalen naar de landingsbaan. Een aantal werkzaamheden aan het ILS kan pas worden uitgevoerd nadat het groot onderhoud is afgerond. In de periode van zes weken na afloop van het groot onderhoud kunnen hierdoor de Polderbaan en de Zwanenburgbaan – vanwege de werkzaamheden aan taxibanen (26 apr – 17 mei) en onderhoud aan de Zwanenburgbaan zelf (17 mei – 6 juni) – niet in alle zichtomstandigheden worden gebruikt als landingsbaan. Hierdoor kan bij zuidenwind de Buitenveldertbaan of Schiphol-Oostbaan vaker worden ingezet.

 

Werkzaamheden aan taxibanen

Schiphol werkt aan de verdubbeling van taxibaan Quebec en bouwt hiervoor een tweede viaduct over de A4 voor taxiënd vliegverkeer. Hiervoor verrichten we het komende half jaar verschillende werkzaamheden aan de taxibanen bij dit viaduct. Het gaat om de taxibanen Quebec, Zulu, Alfa en Bravo die zich aan de zuid- en westzijde van de Zwanenburgbaan bevinden. De genoemde taxibanen worden normaal gebruikt door vliegtuigen die langs de zuidkant van de Zwanenburgbaan van en naar de Polderbaan taxiën. Tijdens deze werkzaamheden kan het taxiënd verkeer alleen langs de noordkant van de Zwanenburgbaan via taxibaan Yankee rijden, wanneer de Zwanenburgbaan en Polderbaan tegelijk in gebruik zijn. Daardoor kunnen de werkzaamheden aan de taxibanen gevolgen hebben voor het baangebruik en daarmee het vliegtuiggeluid in de omgeving. Zo kan bij zuidenwind de Buitenveldertbaan of Schiphol-Oostbaan vaker worden ingezet als tweede

landingsbaan tijdens piekmomenten. Bij noordenwind kan de Buitenveldertbaan vaker in gebruik zijn als startbaan. In de nacht hebben de werkzaamheden geen effect op het baangebruik.

 

Overzicht locatie werkzaamheden taxibanen