BAS
Veelgestelde vragen
Waarom kan het momenteel voorkomen dat de Aalsmeerbaan tot 23:00 uur wordt ingezet als startbaan (18L), zoals op vrijdagavond 15 maart?

Dit heeft te maken met een combinatie van twee oorzaken:

  • Het omschakelen van de dag- naar de nachtoperatie op de luchthaven;
  • Het momenteel niet beschikbaar zijn van de Kaagbaan door het groot onderhoud.

 

Overgang van dag- naar nachtoperatie

Tijdens de nacht (tussen 23:00 en 06:00 uur) gebruiken piloten en verkeersleiders andere procedures dan overdag. Dit zorgt voor minder hinder door het vliegverkeer tijdens de nacht en is mogelijk omdat er dan veel minder vliegverkeer is. Als voorbeeld gebruiken naderende vliegtuigen een vaste naderingsroute waarop ze met minder motorvermogen en hoger richting de landingsbaan kunnen vliegen. Ook mogen er tijdens de nacht bepaalde banen niet gebruikt worden, zoals de Aalsmeerbaan (18L) voor startend verkeer. Dit betekent twee verschillende operaties. Om de overgang tussen deze twee operaties, en een eventuele wisseling van banen, goed en veilig te laten verlopen moet dit moment zorgvuldig worden gecoördineerd tussen de operationele afdelingen van de verkeersleiding, de luchthaven en met de piloten.

 

Eerder omschakelen wanneer mogelijk

Wanneer mogelijk wordt er al vóór 23:00 uur, omgeschakeld naar de nachtoperatie. Het exacte moment van omschakelen verschilt echter per dag en hangt af van meerdere factoren zoals de weerscondities, de hoeveelheid vliegverkeer en de beschikbare en in gebruik zijnde start-, landings- en taxibanen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de regels voor baangebruik. Desalniettemin wordt gestreefd naar 22:30 uur. Dit tijdstip wordt door de luchtverkeersleiding aangehouden in de planning waarop BAS zich baseert voor het verwachte baangebruik. Het is en blijft, zoals de naam al aangeeft, verwacht baangebruik.

 

Impact Kaagbaan op baangebruik in de late avond

Normaliter wordt – bij wind uit zuidelijke richting – tijdens de laatste startpiek gestart vanaf de Kaagbaan (24) met de Aalsmeerbaan (18L) als tweede startbaan. Na afloop van de laatste startpiek wordt daarna de nacht ingegaan met de Kaagbaan (24) als startbaan.

Omdat momenteel de Kaagbaan door groot onderhoud niet beschikbaar is, wordt – bij zuidelijk baangebruik – tijdens de laatste startpiek gestart vanaf de Aalsmeerbaan (18L) met de Zwanenburgbaan (18C) als tweede startbaan. Als het mogelijk is wordt na afloop van de laatste startpiek de Zwanenburgbaan (18C) ingezet voor startend vliegverkeer zodat LVNL met deze combinatie kan omgaan naar de nachtoperatie.

Op de meeste avonden sinds het begin van het groot onderhoud aan de Kaagbaan is er rond 22:30 uur overgegaan naar de nachtoperatie.

 

Situatie vrijdagavond 15 maart 

Het eerder omschakelen naar de nachtoperatie is niet altijd mogelijk, zoals op de avond van 15 maart. Aanleiding hiervoor is een combinatie van twee redenen:

  1. de laatste startpiek is rustiger en daardoor eerder klaar. De periode tot omschakelen naar de nachtoperatie duurt in dat geval te lang om direct om te gaan naar starten Zwanenburgbaan (18C). In dat geval schrijven de baangebruiksregels het gebruik van starten Aalsmeerbaan (18L) voor.
  2. de afhandeling van taxiënd vliegverkeer voor verkeersleiders bij de combinatie landen Polderbaan (18R) met starten Zwanenburgbaan (18C) is complexer in vergelijking met starten Aalsmeerbaan (18L). Zeker als het nog druk is met binnenkomend verkeer dat net geland is opde Polderbaan (18R) zoals in dit geval. Dit komt door meer interferentie tussen deze vliegtuigen taxiënd vanaf de Polderbaan met vertrekkende vliegtuigen en daarnaast langere taxiroutes bij gebruik van starten Zwanenburgbaan (18C).

Tijdens deze avond is daarom besloten om, na afloop van de laatste startpiek, tot circa 23:00 uur te blijven starten vanaf de Aalsmeerbaan (18L). Daarna is omgegaan naar de nachtoperatie met starten Zwanenburgbaan (18C).

Ook weersomstandigheden en werkzaamheden aan banen kunnen van invloed zijn op het moment van omschakelen naar de nachtoperatie en daarmee het baangebruik in de late avond.

 

 


← Ga terug naar alle veelgestelde vragen