BAS
Veelgestelde vragen
Hoe is de BAS clusterindeling tot stand gekomen?

De clusters die BAS hanteert om rapportages te genereren zijn gebaseerd op de clusters die bij de voorloper van de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) zijn vastgesteld, namelijk de Omgevingsraad Schiphol (ORS). De clusterrapportages van BAS worden verdeeld naar vijf gebieden gerelateerd aan de vijf hoofd start- en landingsbanen op Schiphol.  De geografisch afgebakende gebieden zijn bij BAS uitgebreider. Uitgangspunt hierbij is dat zoveel mogelijk melders en meldingen binnen een cluster vallen en meegenomen kunnen worden in de clustergerichte analyses.

Clusterindeling BAS

Legenda

Groen – Cluster Polderbaan

Bruin – Cluster Zwanenburgbaan

Blauw – Cluster Buitenveldertbaan

Roze – Cluster Aalsmeerbaan

Oranje – Cluster Kaagbaan

Toelichting op legenda

De oorspronkelijke clusters zijn meer donker gearceerd. Bij de vergrote clusters worden ook de licht gearceerde gebieden meegenomen naast de oorspronkelijke. Deze clusters zijn geografisch vastgelegde gebieden, genoemd naar een baan op Schiphol. Dit wil niet zeggen dat deze baan de oorzaak is van alle meldingen uit dit cluster. Ter illustratie: in het cluster Aalsmeerbaan ervaren omwonenden mogelijk overlast van andere start- en landingsbanen, met de daarbij behorende routes, dan alleen van de Aalsmeerbaan.
Alle meldingen krijgen een unieke koppeling aan een vlucht en oorzaak op basis van tijd, locatie en radargegevens.


← Ga terug naar alle veelgestelde vragen