BAS
29-04-2022 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

De coronacrisis heeft een grote impact op de luchtvaart wereldwijd en ook op Schiphol. Als omwonende wil je uiteraard graag weten wat je de komende periode kunt verwachten van het vliegverkeer. Wij informeren je daarom regelmatig over de ontwikkeling van het aantal vluchten en wat dit betekent voor de inzet van start- en landingsbanen. Op deze pagina kijken we vooruit naar komende week en blikken terug op hoe het afgelopen week ging.

Afgelopen week | 18 april t/m 24 april 2022 | Week 16

Baangebruik

In week 16 (18 – 24 april 2022) waren er gemiddeld 1099 vluchten per dag (prognose 1150). Ten opzichte van week 15 is het aantal vluchten toegenomen. Vergeleken met dezelfde week in 2019 pré-corona, lag het aantal vluchten op 79%.  

 

Hoe vaak zijn de banen ingezet?

Totaal afgelopen week

Kaagbaan 44,9%
Buitenveldertbaan 2,3%
Polderbaan 32,4%
Schiphol-Oostbaan 0.03%
Zwanenburgbaan 20,3%
Aalsmeerbaan 0% (onderhoud)

Door afrondingen van de percentages kan het voorkomen dat het totaal niet exact 100% is.

Meer toelichting

Baangebruik

Ruim de helft van de vluchten is geland of gestart vanaf de Polderbaan en de Kaagbaan, respectievelijk 32% en 45% van het vliegverkeer. De Zwanenburgbaan en Buitenveldertbaan zijn gebruikt als tweede baan tijdens start- en landingspieken of wanneer andere banen niet ingezet konden worden wegens werkzaamheden of weersomstandigheden. Deze banen zijn respectievelijk gebruikt voor 20% en 2% van de vluchten. De Oostbaan is een enkele keer gebruikt.

 

De Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan kruisen elkaar. Tijdens het groot onderhoud aan de Aalsmeerbaan waren er vanaf 19 april werkzaamheden aan de kruising met de Buitenveldertbaan en waren beide banen niet beschikbaar. Hierdoor is de Zwanenburgbaan vaker gebruikt, voornamelijk als tweede startbaan (36C) tijdens piekmomenten.

 

Op 18 april is de Buitenveldertbaan (09) nog gebruikt als tweede startbaan en in de avond als hoofdstartbaan wegens werkzaamheden aan de Aalsmeerbaan.

 

In de nacht van 21 april is de Zwanenburgbaan (36C) gebruikt als landingsbaan, omdat de Kaagbaan niet beschikbaar was vanwege een baaninspectie (o.a. aan de verlichting).

 

Op 20 tot en met 22 april is de Kaagbaan (06) op momenten gebruikt als startbaan richting het noordoosten vanwege de harde (noord)oostenwind in combinatie met de werkzaamheden.

                                                                                                                                      

Piekmomenten

Vanwege het verkeersaanbod waren er gemiddeld 10 tot 11 piekmomenten per dag. De start- en landingspiekmomenten waren volgens verwachting met een geringe spreiding in begin- en eindtijden over de dagen. Deze spreiding wordt veroorzaakt door een verschil in het actuele verkeersaanbod en de weersomstandigheden op de dag zelf.

 

 

Aantal melders

De afgelopen week zijn er door 983 melders meldingen ingediend, dit is bijna 2,3% meer dan de week ervoor.
Meer informatie

Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Veelgestelde vraag

“Waarom werd afgelopen vrijdagavond (22 april) en zaterdagochtend (23 april) tijdens een landingspiek een alternatieve baancombinatie ingezet?

 

Antwoord van BAS

Baanonderhoud kruising Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan

De Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan kruisen elkaar. Tijdens het groot onderhoud aan de Aalsmeerbaan worden van 18 tot en met 26 april (17:00 uur) werkzaamheden uitgevoerd aan de kruising met de Buitenveldertbaan. Daardoor zijn beide banen niet beschikbaar. 

Alternatieve baancombinatie

Vanwege wind uit voornamelijk oostelijke richtingen en het niet beschikbaar zijn van de Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan voor vliegverkeer, werd op vrijdagavond 22 april en zaterdagochtend 23 april de volgende baancombinatie tijdens een landingspiek ingezet: de Zwanenburgbaan (36C, in noordelijke richting) en Polderbaan (18R, in zuidelijke richting) voor landend vliegverkeer, de Kaagbaan (06, in noordoostelijke richting) voor startend vliegverkeer. Deze baancombinatie kon worden ingezet omdat er een capaciteitsrestrictie was afgegeven, waardoor op deze momenten minder vliegverkeer werd afgehandeld om een veilige afhandeling te kunnen waarborgen.

Effecten alternatieve baancombinatie op omgeving

Startend vliegverkeer vanaf de Kaagbaan (06) kan leiden tot vlieghinder in onder meer Amstelveen en delen van Amsterdam.

De eindnadering richting de Zwanenburgbaan (36C) vanuit het zuiden richting het noorden loopt onder meer over Ter Aar, Aalsmeer en Rijsenhout. Inwoners uit onder andere deze woonplaatsen kunnen van dit landende vliegverkeer hinder ervaren.

Aankomende week | 2 mei t/m 8 mei 2022 | Week 18

 

 

Vooruitblik week 18

In de week van 2 – 8 mei 2022 verwachten we gemiddeld 1285 vluchten per dag op Schiphol. Naar verwachting neemt dit aantal de weken daarna iets af aangezien de meivakantie dan voorbij is.

 

.

 

 Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

  • Starten: 07:00 – 07:40 uur
  • Landen: 07:40 – 09:20 uur
  • Starten: 09:20 – 11:00 uur
  • Landen: 11:00 – 11:40 uur
  • Starten: 11:40 – 13:00 uur
  • Landen: 13:00 – 13:40 uur
  • Starten: 13:40 – 15:00 uur
  • Landen: 15:00 – 16:00 uur
  • Starten: 16:00 – 17:40 uur
  • Landen: 18:20 – 20:00 uur
  • Starten: 20:40 – 22:00 uur
Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

De Aalsmeerbaan is van 4 april tot en met medio juli in groot onderhoud. Hierdoor is deze start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. Het vliegverkeer dat normaal zou starten vanaf of zou landen op Aalsmeerbaan, zal in deze periode gebruik maken van andere banen, naar verwachting voornamelijk van de Buitenveldertbaan. Omdat de Aalsmeerbaan ’s nachts sowieso gesloten is, heeft dit geen gevolgen voor het baangebruik in de nacht.

 

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) kampt met een toenemend aantal ziekmeldingen en quarantainegevallen door COVID. Ondanks de problemen die dit geeft bij inroostering van luchtverkeersleiders wordt alles binnen de mogelijkheden gedaan om de dienstverlening zoveel mogelijk voort te zetten met zo min mogelijk impact voor de omgeving.

 

 

Meer informatie

Hoe worden banen ingezet?

Er zijn zes start- en landingsbanen op Schiphol: Kaagbaan, Polderbaan, Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan. Welke banen we gebruiken, hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de banen, de wind- en weersomstandigheden en de milieuregels voor baangebruik. Er zijn in principe altijd twee banen in gebruik: een voor startende en een voor landende vliegtuigen. De Polderbaan en Kaagbaan zijn in eerste instantie de daarvoor aangewezen primaire banen. Tijdens piekmomenten kan mogelijk een tweede start- of landingsbaan daarnaast worden ingezet. Dit zijn voornamelijk de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Daarnaast kunnen de Buitenveldertbaan en Oostbaan worden ingezet. Lees meer over het baangebruik op Schiphol ->

Over deze informatie

Op het moment dat deze informatie wordt opgemaakt is de afgelopen week nog niet ten einde. Om de data zoveel mogelijk compleet te hebben en te kunnen terugblikken naar een volledige week gaat de terugblik over de week ervoor. De data in dit document hebben betrekking op het handelsverkeer van en naar Schiphol. De prognoses zijn gebaseerd op vluchtschema’s, informatie van luchtvaart­maatschappijen en verkeersvoorspellingen van de overkoepelende Europese verkeersleiding organisatie Eurocontrol. De werkelijke situatie kan hiervan afwijken. Aan de prognoses kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. Realisatiecijfers kunnen worden beïnvloed door externe factoren, zoals weersomstandigheden, aanpassingen op vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen, ontwikkelingen in nationale en internationale richtlijnen en beleid op gebied van COVID-19. Voor baaninzet geldt dat dit sterk afhankelijk is van wind- en weersomstandigheden en het verkeersaanbod. Ook baanonderhoud, gepland en ongepland, kan van invloed zijn op de inzet van start- en landingsbanen.