BAS
26-11-2021 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

De coronacrisis heeft een grote impact op de luchtvaart wereldwijd en ook op Schiphol. Als omwonende wil je uiteraard graag weten wat je de komende periode kunt verwachten van het vliegverkeer. Wij informeren je daarom regelmatig over de ontwikkeling van het aantal vluchten en wat dit betekent voor de inzet van start- en landingsbanen. Op deze pagina kijken we vooruit naar komende week en blikken terug op hoe het afgelopen week ging.

Afgelopen week | 15 november t/m 21 november | Week 46

Baangebruik

In week 46 waren er gemiddeld 940 vluchten per dag (prognose 945). Ten opzichte van week 45 is het aantal vluchten afgenomen. 

Hoe vaak zijn de banen ingezet?

Vergeleken met dezelfde week in 2019, pré-corona, lag het aantal vluchten op 74%.

 Totaal afgelopen week

Kaagbaan 30%
Polderbaan 34%
Buitenveldertbaan 5%
Zwanenburgbaan 14%
Schiphol-Oostbaan 0%
Aalsmeerbaan 17%

Door afrondingen van de percentages kan het voorkomen dat het totaal niet exact 100% is.

Meer toelichting

Baangebruik

Ruim de helft van de vluchten zijn geland op de Polderbaan en de Kaagbaan, respectievelijk voor 34% en 30% van de vluchten. De Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan zijn voornamelijk gebruikt als tweede baan tijdens start- en landingspieken of wanneer andere banen niet ingezet konden worden wegens weersomstandigheden. Deze banen zijn respectievelijk gebruikt voor 17% en 14% van de vluchten. De Buitenveldertbaan is gebruikt voor 5% van de vluchten.

Op 16 en 18 november is de Aalsmeerbaan (18L) gebruikt als primaire startbaan tijdens landingspieken vanwege verminderde zichtcondities in de omgeving van Schiphol waardoor de Kaagbaan (24) niet gebruikt kon worden.

De Buitenveldertbaan (27) is op 17 november gebruikt als landingsbaan wegens marginale zichtcondities en noordwestenwind.

De Oostbaan (22) is op 19 november een half uur ingezet als tweede landingsbaan wegens laaghangende bewolking.

Piekmomenten

Vanwege het verkeersaanbod waren er gemiddeld 10 piekmomenten per dag:

 • In de ochtend een landingspiek (tussen 06:35 en 09:15 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 09:15 en 11:05 uur)
 • Aan het einde van de ochtend een landingspiek (tussen 11:00 en 12:05 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 11:40 en 12:55 uur).
 • In de vroege middag een landingspiek (tussen 12:35 en 14:05 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 14:15 en 15:15)
 • In de namiddag een landingspiek (tussen 15:10 en 16:05 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 16:30 en 17:30 uur).
 • In de avond een landingspiek (tussen 18:10 en 20:25 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 20:15 en 22:05 uur).

De start- en landingspiekmomenten waren volgens verwachting met een geringe spreiding in begin- en eindtijden over de dagen. Deze spreiding wordt veroorzaakt door een verschil in het actuele verkeersaanbod en de weersomstandigheden op de dag zelf.

 

Aantal melders

De afgelopen week zijn er door 731 melders meldingen ingediend, dit is 22% minder dan de week ervoor.

Meer informatie

Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Veelgestelde vraag

Waarom is kortstondig baanonderhoud vaak lastig in te plannen?

Antwoord van BAS

Naast het regulier en groot onderhoud zijn er kleine, korte onderhoudsactiviteiten aan start- en landingsbanen. Het gaat bijvoorbeeld om het controleren en repareren van het asfalt, het vervangen van verlichting, rubber van vliegtuigbanden verwijderen, kleine schades repareren, grasmaaien en onkruid verwijderen. Het plannen van dit type korte onderhoudsactiviteiten is lastig. Daar zijn een aantal redenen voor. Wanneer bijvoorbeeld verlichting toe is aan vervanging (om aan wettelijke norm te blijven voldoen) is niet altijd te voorspellen. Bovendien hangt het van de aard en de duur van de werkzaamheden af of deze overdag of ’s nachts kunnen plaatsvinden. Een deel van de werkzaamheden is afhankelijk van de verkeersdrukte en het weer (bijvoorbeeld slecht zicht). Ook kan er sprake zijn van onvoorziene storingen op of bij een baan. In dat geval is er sprake van spoed en dient het onderhoud zo snel mogelijk uitgevoerd te worden om de baan weer beschikbaar te kunnen stellen voor het vliegverkeer.  

Bij voorkeur worden korte werkzaamheden uitgevoerd wanneer er geen vliegverkeer op een baan is ingepland. Dit is best een puzzel, zeker voor de voorkeursbanen – Polderbaan en Kaagbaan – die vrijwel altijd in gebruik zijn. Tijdens klein onderhoud aan deze voorkeursbanen worden tijdelijk de minder preferente banen zoals de Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan, Buitenveldertbaan of Schiphol-Oostbaan ingezet.

Onder ‘actuele informatie’ op onze homepage www.bezoekbas.nl maakt het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) over het algemeen zo snel als mogelijk melding van deze werkzaamheden, de invloed op het baangebruik en de omgeving.

Vanuit de luchtvaartsectorpartijen Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) wordt nader onderzoek gedaan of onder meer kortstondig baanonderhoud op bepaalde momenten te plannen is om  de geluidshinder te beperken in de omgeving. Uitgebreidere informatie vindt u via de volgende link: Verbeteren planning en strategie baanonderhoud en werkzaamheden – Minder hinder Schiphol

 

Aankomende week | 29 november t/m 5 december | Week 48

Vooruitblik week 48

In de week van 29 november – 5 december 2021 verwachten we gemiddeld 955 vluchten per dag op Schiphol. Vanaf de tweede week december verwachten we een lichte stijging van het vliegverkeer.

 Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Landen: 07:20 – 09:00 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Landen: 11:00 – 11:40 uur
 • Starten: 11:40– 12:40 uur
 • Landen: 12:40 -13:40 uur
 • Starten: 14:20 – 15:00 uur
 • Landen: 15:00 – 16:00 uur
 • Starten: 16:20 – 17:20 uur
 • Landen: 18:20 – 20:00 uur
 • Starten: 20:40 – 21:40 uur
Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

Het vernieuwde Instrument Landing Systeem (ILS) aan de Kaagbaan is vrijgegeven voor gebruik tot en met bepaalde zichtomstandigheden. 

Meer informatie

Om te kunnen landen bij alle beperkte zichtomstandigheden moeten de nieuwe landingssystemen eerst dertig dagen (medio december) goed werken volgens de internationale veiligheidseisen. In deze periode kan bij noordenwind en beperkt zicht de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan worden ingezet als landingsbaan. In de nacht zal bij beperkte zichtomstandigheden en wind uit het noorden de Zwanenburgbaan worden ingezet als landingsbaan.

Hoe worden banen ingezet?

Er zijn zes start- en landingsbanen op Schiphol: Kaagbaan, Polderbaan, Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan. Welke banen we gebruiken, hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de banen, de wind- en weersomstandigheden en de milieuregels voor baangebruik. Er zijn in principe altijd twee banen in gebruik: een voor startende en een voor landende vliegtuigen. De Polderbaan en Kaagbaan zijn in eerste instantie de daarvoor aangewezen primaire banen. Tijdens piekmomenten kan mogelijk een tweede start- of landingsbaan daarnaast worden ingezet. Dit zijn voornamelijk de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Daarnaast kunnen de Buitenveldertbaan en Oostbaan worden ingezet.

Lees meer over het baangebruik op Schiphol ->

Over deze informatie

Op het moment dat deze informatie wordt opgemaakt is de afgelopen week nog niet ten einde. Om de data zoveel mogelijk compleet te hebben en te kunnen terugblikken naar een volledige week gaat de terugblik over de week ervoor.

De data in dit document hebben betrekking op het handelsverkeer van en naar Schiphol. De prognoses zijn gebaseerd op vluchtschema’s, informatie van luchtvaart­maatschappijen en verkeersvoorspellingen van de overkoepelende Europese verkeersleiding organisatie Eurocontrol. De werkelijke situatie kan hiervan afwijken. Aan de prognoses kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. Realisatiecijfers kunnen worden beïnvloed door externe factoren, zoals weersomstandigheden, aanpassingen op vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen, ontwikkelingen in nationale en internationale richtlijnen en beleid op gebied van COVID-19. Voor baaninzet geldt dat dit sterk afhankelijk is van wind- en weersomstandigheden en het verkeersaanbod. Ook baanonderhoud, gepland en ongepland, kan van invloed zijn op de inzet van start- en landingsbanen.