BAS
25-03-2022 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

De coronacrisis heeft een grote impact op de luchtvaart wereldwijd en ook op Schiphol. Als omwonende wil je uiteraard graag weten wat je de komende periode kunt verwachten van het vliegverkeer. Wij informeren je daarom regelmatig over de ontwikkeling van het aantal vluchten en wat dit betekent voor de inzet van start- en landingsbanen. Op deze pagina kijken we vooruit naar komende week en blikken terug op hoe het afgelopen week ging.

Afgelopen week | 14 maart t/m 20 maart 2022 | Week 12

Baangebruik

In week 11 (14 – 20 maart 2022) waren er gemiddeld 974 vluchten per dag (prognose 985). Ten opzichte van week 10 is het aantal vluchten toegenomen. Vergeleken met dezelfde week in 2019 pré-corona, lag het aantal vluchten op 78%.             

 

Hoe vaak zijn de banen ingezet?

Totaal afgelopen week

Kaagbaan 27,7%
Polderbaan 31,9%
Aalsmeerbaan 19,8%
Zwanenburgbaan 17,9%
Buitenveldertbaan 2,4%
Schiphol-Oostbaan 0,3%

Door afrondingen van de percentages kan het voorkomen dat het totaal niet exact 100% is.

Meer toelichting

Baangebruik

De helft van de vluchten is geland op de Polderbaan en de Kaagbaan, respectievelijk 32% en 28% van de vluchten. De Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan zijn gebruikt als tweede baan tijdens start- en landingspieken of wanneer andere banen niet ingezet konden worden wegens werkzaamheden of weersomstandigheden. Deze banen zijn respectievelijk gebruikt voor 20% en 18% van de vluchten. De Buitenveldertbaan is gebruikt voor 2% van de vluchten en de Oostbaan voor 0,5%.

 

Op 14 maart is de Oostbaan kort gebruikt als tweede landingsbaan wegens werkzaamheden aan de Zwanenburgbaan en laaghangende bewolking.

 

Op 17 maart is wegens noordwestelijke wind tijdens landingspieken de Buitenveldertbaan (27) als primaire landingsbaan en de Zwanenburgbaan (36C) als secundaire landingsbaan ingezet.

 

Op 18 maart is de Zwanenburgbaan (36C) rond het middaguur kort gebruikt als startbaan wegens een controle van het landingssysteem (ILS) op de Polderbaan.

 

Op 15 maart is in de avond wegens personele bezetting bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) als gevolg van COVID de Zwanenburgbaan (18C) kort gebruikt als primaire landingsbaan. Op 17 t/m 19 maart is wegens dezelfde reden de Zwanenburgbaan (36C) in de avond kort gebruikt als primaire startbaan.

 

Op 20 maart is in de ochtend wegens wind uit noordwestelijke richting de Buitenveldertbaan (09) gebruikt als startbaan.

 

Piekmomenten

Vanwege het verkeersaanbod waren er gemiddeld 9 piekmomenten per dag.

 • In de ochtend op 7 dagen een landingspiek (tussen 06:30 en 09:25 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 09:15 en 11:15 uur).
 • Aan het einde van de ochtend een landingspiek op 3 dagen (tussen 10:55 en 11:45 uur) gevolgd door een startpiek op 6 dagen (tussen 11:40 en 13:00 uur).
 • Aan het begin van de middag een landingspiek op 6 dagen (tussen 12:20 en 14:10 uur) gevolgd door een startpiek op 7 dagen (tussen 13:45 en 15:20 uur).
 • In de namiddag op 7 dagen een landingspiek (tussen 14:50 en 16:00 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 16:25 en 17:35 uur).
 • In de avond op 7 dagen een landingspiek op (tussen 18:20 en 20:10 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 20:35 en 22:05 uur).

 

De start- en landingspiekmomenten waren volgens verwachting met een geringe spreiding in begin- en eindtijden over de dagen. Deze spreiding wordt veroorzaakt door een verschil in het actuele verkeersaanbod en de weersomstandigheden op de dag zelf.

 

Aantal melders

De afgelopen week zijn er door 798 melders meldingen ingediend, dit is circa 22% meer dan de week ervoor.
Meer informatie

Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Veelgestelde vraag

“Is het wettelijk toegestaan om in de nacht vluchten van en naar Schiphol uit te voeren?”

Antwoord van BAS

In de wet is bepaald dat op Schiphol maximaal 32.000 vliegtuigbewegingen per jaar plaats mogen vinden in de periode van 23:00 uur tot 07:00 uur. In de komende wetgeving zal het maximaal aantal toegestane nachtvluchten worden verlaagd tot 29.000. De stapsgewijze vermindering naar 27.000 en vervolgens 25.000 zal nader worden uitgewerkt en door het kabinet worden vastgelegd in regelgeving. Tijdens de nachtperiode gelden er op Schiphol hogere start- en landingstarieven, zeker voor de meest lawaaiige toestellen. Lees meer informatie in de volgende link: Schiphol | AMS airport charges, levies, slots and conditions

In de periode tussen 23:00 en 06:00 uur geldt het ‘nachtregime’. Het nachtregime betreft het baangebruik in de nacht. Tijdens het nachtregime is er één startbaan en één landingsbaan in gebruik. Dit zijn meestal de Polderbaan en Kaagbaan. Naast deze banen mag ook de Zwanenburgbaan in en vanuit zuidelijke richting gebruikt worden. Voor landen mag alleen gebruik worden gemaakt van andere banen indien de hierboven genoemde banen(richtingen) niet beschikbaar of bruikbaar zijn. Starten vanaf de andere banen is ’s nachts niet toegestaan, daar moet een ontheffing voor worden verleend. De overheid kan bij grote onderhoudswerkzaamheden vrijstelling verlenen voor gebruik van de andere banen. Daarnaast kunnen veiligheidsomstandigheden het noodzakelijk maken hiervan af te wijken. De Schiphol-Oostbaan mag ’s nachts niet gebruikt worden.

Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) werken samen aan optimalisatie van het baangebruik en de nachtelijke vliegroutes en –procedures, om de hinder te beperken. Er wordt gebruik gemaakt van vaste naderingsroutes en gelijkmatig dalend naderen, waarbij minder motorvermogen gebruikt wordt. Bovendien zijn er twaalf nieuwe maatregelen voor hinderbeperking in de nacht opgenomen in het uitvoeringsplan hinderreductie van LVNL en Schiphol. Voor nadere informatie over hinderbeperkende maatregelen ’s nachts kunt u de volgende link raadplegen:

’s Nachts vliegen – Minder hinder Schiphol

 

 

Aankomende week | 28 maart t/m 3 april 2022

 

 

Vooruitblik week 12

In de week van 28 maart – 3 april 2022 verwachten we gemiddeld 1135 vluchten per dag op Schiphol. Gezien de start van de zomerdienstregeling stijgt dit aantal naar verwachting de komende tijd. In april verwachten we gemiddeld 1185 vluchten per dag.

 

.

 

 Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Starten: 07:00 – 07:40 uur
 • Landen: 07:40 – 09:20 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Landen: 11:00 – 11:40 uur
 • Starten: 11:40 – 13:00 uur
 • Landen: 13:00 – 13:40 uur
 • Starten: 14:20 – 15:00 uur
 • Landen: 15:00 – 16:00 uur
 • Starten: 16:00 – 17:20 uur
 • Landen: 18:20 – 20:00 uur
 • Starten: 20:40 – 22:00 uur

 

Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) kampt met een toenemend aantal ziekmeldingen en quarantainegevallen door COVID. Ondanks de problemen die dit geeft bij inroostering van luchtverkeersleiders wordt alles binnen de mogelijkheden gedaan om de dienstverlening zoveel mogelijk voort te zetten met zo min mogelijk impact voor de omgeving.

 

Meer informatie

Hoe worden banen ingezet?

Er zijn zes start- en landingsbanen op Schiphol: Kaagbaan, Polderbaan, Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan. Welke banen we gebruiken, hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de banen, de wind- en weersomstandigheden en de milieuregels voor baangebruik. Er zijn in principe altijd twee banen in gebruik: een voor startende en een voor landende vliegtuigen. De Polderbaan en Kaagbaan zijn in eerste instantie de daarvoor aangewezen primaire banen. Tijdens piekmomenten kan mogelijk een tweede start- of landingsbaan daarnaast worden ingezet. Dit zijn voornamelijk de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Daarnaast kunnen de Buitenveldertbaan en Oostbaan worden ingezet. Lees meer over het baangebruik op Schiphol ->

Over deze informatie

Op het moment dat deze informatie wordt opgemaakt is de afgelopen week nog niet ten einde. Om de data zoveel mogelijk compleet te hebben en te kunnen terugblikken naar een volledige week gaat de terugblik over de week ervoor. De data in dit document hebben betrekking op het handelsverkeer van en naar Schiphol. De prognoses zijn gebaseerd op vluchtschema’s, informatie van luchtvaart­maatschappijen en verkeersvoorspellingen van de overkoepelende Europese verkeersleiding organisatie Eurocontrol. De werkelijke situatie kan hiervan afwijken. Aan de prognoses kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. Realisatiecijfers kunnen worden beïnvloed door externe factoren, zoals weersomstandigheden, aanpassingen op vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen, ontwikkelingen in nationale en internationale richtlijnen en beleid op gebied van COVID-19. Voor baaninzet geldt dat dit sterk afhankelijk is van wind- en weersomstandigheden en het verkeersaanbod. Ook baanonderhoud, gepland en ongepland, kan van invloed zijn op de inzet van start- en landingsbanen.