BAS
24-12-2021 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

De coronacrisis heeft een grote impact op de luchtvaart wereldwijd en ook op Schiphol. Als omwonende wil je uiteraard graag weten wat je de komende periode kunt verwachten van het vliegverkeer. Wij informeren je daarom regelmatig over de ontwikkeling van het aantal vluchten en wat dit betekent voor de inzet van start- en landingsbanen. Op deze pagina kijken we vooruit naar komende week en blikken terug op hoe het afgelopen week ging.

Afgelopen week | 13 december t/m 19 december | Week 50

Baangebruik

In week 50 (13 – 19 december 2021) waren er gemiddeld 998 vluchten per dag (prognose 1018). Ten opzichte van week 49 is het aantal vluchten iets toegenomen.
Hoe vaak zijn de banen ingezet?

Vergeleken met dezelfde week in 2019, pré-corona, lag het aantal vluchten op 79%.

 Totaal afgelopen week

Kaagbaan 22,9%
Polderbaan 33,7%
Buitenveldertbaan 8,5%
Zwanenburgbaan 16,3%
Schiphol-Oostbaan 0,1%
Aalsmeerbaan 18,5%

Door afrondingen van de percentages kan het voorkomen dat het totaal niet exact 100% is.

Meer toelichting

Baangebruik

Ruim de helft van de vluchten is geland op de Polderbaan en de Kaagbaan, respectievelijk 34% en 23% van de vluchten. De Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan zijn voornamelijk gebruikt als tweede baan tijdens start- en landingspieken of wanneer andere banen niet ingezet konden worden wegens werkzaamheden of weersomstandigheden. Deze banen zijn respectievelijk gebruikt voor 19% en 16% van de vluchten. De Buitenveldertbaan is gebruikt voor 9% van de vluchten wegens weersomstandigheden en de Oostbaan voor de overige 0,1%.

In de nacht van 13 op 14 december is de Zwanenburgbaan (18C) gebruikt als landingsbaan wegens werkzaamheden aan de Polderbaan. In de nacht van 15 op 16 december is de Zwanenburgbaan (18C) gebruikt als startbaan wegens werkzaamheden aan de Kaagbaan.

Wegens verminderde zichtcondities is op 13, 14, 15, 16 en 17 december de Aalsmeerbaan (18L) als primaire startbaan gebruikt tijdens landingspieken en op 17, 18 en 19 december als primaire landingsbaan (36R) tijdens startpieken (parallel landen/starten).

De Buitenveldertbaan (09) is op 16, 17 en 18 december gebruikt als tweede startbaan door verminderde zichtcondities en wind uit voornamelijk noordelijke richtingen. Op 19 december is In verband met wind uit voornamelijk noordwestelijke richtingen en verminderde zichtcondities de Buitenveldertbaan (27) gebruikt als landingsbaan.

Op 14 december zijn vanwege verlichtingswerkzaamheden aan de Zwanenburgbaan en verminderde zichtcondities (laaghangende bewolking, regenbuien) tussen 11.15-11.30 uur 7 vluchten geland op de Oostbaan.

Piekmomenten

Vanwege het verkeersaanbod waren er gemiddeld 10 piekmomenten per dag:

 • In de ochtend een landingspiek (tussen 06:45 en 09:45 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 09:30 en 11:20 uur)
 • Aan het einde van de ochtend een landingspiek (tussen 10:40 en 12:05 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 11:40 en 13:20 uur).
 • In de vroege middag een landingspiek (tussen 12:50 en 13:40 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 13:40 en 15:25)
 • In de namiddag een landingspiek (tussen 14:50 en 16:10 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 16:10 en 17:35 uur).
 • In de avond een landingspiek (tussen 18:25 en 20:50 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 20:35 en 22:15 uur).

De start- en landingspiekmomenten waren volgens verwachting met een geringe spreiding in begin- en eindtijden over de dagen. Deze spreiding wordt veroorzaakt door een verschil in het actuele verkeersaanbod en de weersomstandigheden op de dag zelf.

 

 

Aantal melders

De afgelopen week zijn er door 883 melders meldingen ingediend, dit is 22% meer dan de week ervoor.
Meer informatie

Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Veelgestelde vraag

Wanneer is sprake van verminderd en beperkt zicht?

Antwoord van BAS

Van verminderd zicht is sprake als het horizontale zicht minder dan vijf kilometer is. Dit wordt Runway Visual Range (RVR) genoemd. Of als de wolkenbasis op minder dan 300 meter (1.000 voet) hoogte is. Als het zicht minder is dan 1.500 meter en de wolkenbasis lager is dan 100 meter (300 voet), dan hebben piloten en luchtverkeersleiders niet meer genoeg zicht op de start- en landingsbanen en taxibanen. Er is dan sprake van Beperkt Zicht Omstandigheden (BZO).

Beperkt Zicht Omstandigheden (BZO)

Er zijn vier niveaus BZO – A, B, C en D – waarbij niveau D staat voor het slechtste zicht.

 • BZO A: Het zicht in het veld is minder dan 1,5 kilometer en de wolkenbasis ligt tussen de 60 en 100 meter;
 • BZO B: Het zicht op de in gebruik zijnde banen is minder dan 550 meter en de wolkenbasis is lager dan 60 meter;
 • BZO C: Het zicht op de landingsbaan is minder dan 350 meter
 • BZO D: Het zicht op de landingsbaan, Kaagbaan of Buitenveldertbaan, is minder dan 200 meter.

Aangepast baangebruik

Veiligheid is het belangrijkste. Bij slecht zicht bestaat het risico dat vliegtuigen elkaar raken omdat de luchtverkeersleiding ze niet kan zien. Bij mist of laaghangende bewolking kan er daarom alleen gebruik gemaakt worden van landings- of startbanen die zo veel mogelijk ‘onafhankelijk’ van elkaar zijn. Dit betekent dat het risico dat vliegtuigen elkaar tegenkomen zo laag mogelijk is.

 • In een landingspiek is het belangrijk dat bij de twee landingsbanen zo min mogelijk kans is op kruisend verkeer in het geval van een doorstart. Daarom worden landingsbanen gebruik die parallel liggen. Bijvoorbeeld de Polder- en Zwanenburgbaan of de Zwanenburg- en Aalsmeerbaan.
 • In een startpiek is het belangrijk dat er bij twee startbanen zo min mogelijk kans is dat vliegtuig elkaar kruisen in de lucht. Daarom wordt bij slecht zicht tijdens een startpiek zoveel mogelijk gestart van startbanen die een andere kant op wijzen. Vaak wordt hierbij de Buitenveldertbaan ingezet.
 • Bij BZO-D hebben we geen start- of landingspieken meer en gaan we terug naar 1+1 baangebruik, bijvoorbeeld Kaagbaan en Polderbaan.

 

 

Aankomende weken | 27 december 2021 t/m 16 januari 2022

Vooruitblik weken 52 t/m 2

Gezien de kerstperiode blikken we verder naar voren. In de week van 27 december 2021 tot 2 januari verwachten we gemiddeld 1011 vluchten per dag op Schiphol, in de eerste week van januari 1053 waarna we een daling verwachten tot gemiddeld 936 vluchten per dag in de week van 10 – 16 januari 2022. De verwachting is dat deze dalende lijn nog iets verder doorloopt.

 

 Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Landen: 07:20 – 09:00 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Landen: 11:00 – 11:40 uur
 • Starten: 11:40– 12:40 uur
 • Landen: 12:40 -13:40 uur
 • Starten: 14:20 – 15:00 uur
 • Landen: 15:00 – 16:00 uur
 • Starten: 16:20 – 17:20 uur
 • Landen: 18:20 – 20:00 uur
 • Starten: 20:40 – 21:40 uur
Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

Geen
Meer informatie

Hoe worden banen ingezet?

Er zijn zes start- en landingsbanen op Schiphol: Kaagbaan, Polderbaan, Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan. Welke banen we gebruiken, hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de banen, de wind- en weersomstandigheden en de milieuregels voor baangebruik. Er zijn in principe altijd twee banen in gebruik: een voor startende en een voor landende vliegtuigen. De Polderbaan en Kaagbaan zijn in eerste instantie de daarvoor aangewezen primaire banen. Tijdens piekmomenten kan mogelijk een tweede start- of landingsbaan daarnaast worden ingezet. Dit zijn voornamelijk de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Daarnaast kunnen de Buitenveldertbaan en Oostbaan worden ingezet. Lees meer over het baangebruik op Schiphol ->

Over deze informatie

Op het moment dat deze informatie wordt opgemaakt is de afgelopen week nog niet ten einde. Om de data zoveel mogelijk compleet te hebben en te kunnen terugblikken naar een volledige week gaat de terugblik over de week ervoor. De data in dit document hebben betrekking op het handelsverkeer van en naar Schiphol. De prognoses zijn gebaseerd op vluchtschema’s, informatie van luchtvaart­maatschappijen en verkeersvoorspellingen van de overkoepelende Europese verkeersleiding organisatie Eurocontrol. De werkelijke situatie kan hiervan afwijken. Aan de prognoses kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. Realisatiecijfers kunnen worden beïnvloed door externe factoren, zoals weersomstandigheden, aanpassingen op vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen, ontwikkelingen in nationale en internationale richtlijnen en beleid op gebied van COVID-19. Voor baaninzet geldt dat dit sterk afhankelijk is van wind- en weersomstandigheden en het verkeersaanbod. Ook baanonderhoud, gepland en ongepland, kan van invloed zijn op de inzet van start- en landingsbanen.