BAS
22-10-2021 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

De coronacrisis heeft een grote impact op de luchtvaart wereldwijd en ook op Schiphol. Als omwonende wil je uiteraard graag weten wat je de komende periode kunt verwachten van het vliegverkeer. Wij informeren je daarom regelmatig over de ontwikkeling van het aantal vluchten en wat dit betekent voor de inzet van start- en landingsbanen. Op deze pagina kijken we vooruit naar komende week en blikken terug op hoe het afgelopen week ging.

Afgelopen week – 11 t/m 17 oktober 2021

Baangebruik

In week 41 (11 – 17 oktober 2021) waren er gemiddeld 1019 vluchten per dag (prognose 1025). Ten opzichte van week 40 is het aantal vluchten toegenomen.

Hoe vaak zijn de banen ingezet?

Vergeleken met dezelfde week in 2019, pré-corona, lag het aantal vluchten op 70%.     

 Totaal afgelopen week

Kaagbaan 4%
Polderbaan 35%
Buitenveldertbaan 15%
Zwanenburgbaan 26%
Schiphol-Oostbaan 0%
Aalsmeerbaan 20%

Door afrondingen van de percentages kan het voorkomen dat het totaal niet exact 100% is.

Meer toelichting

Baangebruik

Een groot gedeelte van de week was de Kaagbaan wegens onderhoud niet beschikbaar. Hierdoor zijn de Zwanenburgbaan en Aalsmeerbaan vaker gebruikt. Een derde van het verkeer is gestart of geland op de Polderbaan, een kwart van het verkeer op de Zwanenburgbaan, gevolgd door de Aalsmeerbaan, Buitenveldertbaan, Oostbaan en Kaagbaan.

 

De Buitenveldertvaan (27) is op dinsdagochtend 12 oktober wegens beperkt zichtomstandigheden en wind uit noordwestelijke richting gebruikt als landingsbaan. Dinsdagmiddag is de Buitenveldertbaan (27) ingezet als startbaan door wind uit het zuidwesten. Op vrijdag 15 oktober is de Buitenveldertbaan (27) gebruikt als landingsbaan vanwege westenwind. In de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 oktober is de Buitenveldertbaan (27) ingezet als landingsbaan, omdat de Polderbaan niet beschikbaar was wegens onderhoudswerkzaamheden.

 

Piekmomenten

Vanwege het verkeersaanbod waren er gemiddeld 8 piekmomenten per dag:

 • In de ochtend een landingspiek (tussen 07:00 en 09:05 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 09:05 en 11:35 uur).
 • In de vroege middag een landingspiek (tussen 12:35 en 14:15 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 14:10 en 15:35)
 • In de namiddag een landingspiek (tussen 15:05 en 16:10 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 16:00 en 17:25 uur).
 • In de avond een landingspiek (tussen 18:25 en 20:25 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 20:20 en 22:10 uur).

 

De start- en landingspiekmomenten waren volgens verwachting met een geringe spreiding in begin- en eindtijden over de dagen. Deze spreiding wordt veroorzaakt door een verschil in het actuele verkeersaanbod en de weersomstandigheden op de dag zelf.

Aantal melders

De afgelopen week zijn er door 1.107 melders meldingen ingediend, dit is 3% minder dan de week ervoor.

Meer informatie

Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Veelgestelde vraag

Waarom verlaten sommige vliegtuigen hun route met slecht weer?

Antwoord van BAS

Afhankelijk van de bestemming van een vlucht krijgt deze een vertrekroute toegewezen. Vanaf een startbaan zijn er standaard vertrekroutes in meerdere (vijf of soms zes) richtingen. Het kan voorkomen dat op de geplande vertrekroute sprake is van slecht weer, zoals een zware regen- of onweersbui. Het vliegtuig kan dan de route verlaten om deze bui te ontwijken. De route verlaten mag alleen als er sprake is van een belemmering van de veilig vluchtuitvoering. De regels over het verlaten van de route worden gehandhaafd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Lees hier meer over routegebruik.

Aankomende week – 25 t/m 31 oktober 2021

Vliegverkeer per dag

We verwachten gemiddeld 1010 vluchten per dag op Schiphol. Dit is een daling ten opzichte van vorige week toen het herfstvakantie was. Tot eind november verwachten we nu gemiddeld rond de 980 vluchten per dag.

 Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Landen: 07:20 – 09:00 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Starten: 12:00 – 12:40 uur
 • Landen: 12:40 -13:40 uur
 • Starten: 14:20 – 15:20 uur
 • Landen: 15:20 – 16:00 uur
 • Starten: 16:00 – 17:00 uur
 • Landen: 18:40 – 20:00 uur
 • Starten: 20:20 – 21:40 uur
Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

Door weersomstandigheden worden de werkzaamheden aan de kruising tussen de Aalsmeerbaan en de Kaagbaan op 26 oktober uitgevoerd in plaats van 20 oktober. Hierdoor zijn op dinsdag 26 okt van 10:00 – 18:00 uur de Aalsmeerbaan en Kaagbaan niet beschikbaar.

Meer informatie

Tijdens het onderhoud aan de Kaagbaan heeft Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) tegelijkertijd het Instrument Landingssysteem (ILS) van deze baan vervangen. Een ILS zorgt ervoor dat vliegtuigen ondersteund worden om in een geleidelijke hoek te dalen naar de landingsbaan. Om te kunnen landen bij beperkt zichtomstandigheden, moeten de nieuwe landingssystemen eerst dertig dagen goed werken volgens de internationale veiligheidseisen. Pas daarna is de Kaagbaan ook in alle zichtomstandigheden inzetbaar als landingsbaan. In deze periode kan bij noordenwind en beperkt zicht de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan worden ingezet als landingsbaan.

Hoe worden banen ingezet?

Er zijn zes start- en landingsbanen op Schiphol: Kaagbaan, Polderbaan, Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan. Welke banen we gebruiken, hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de banen, de wind- en weersomstandigheden en de milieuregels voor baangebruik. Er zijn in principe altijd twee banen in gebruik: een voor startende en een voor landende vliegtuigen. De Polderbaan en Kaagbaan zijn in eerste instantie de daarvoor aangewezen primaire banen. Tijdens piekmomenten kan mogelijk een tweede start- of landingsbaan daarnaast worden ingezet. Dit zijn voornamelijk de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Daarnaast kunnen de Buitenveldertbaan en Oostbaan worden ingezet.

Lees meer over het baangebruik op Schiphol ->

Over deze informatie

Op het moment dat deze informatie wordt opgemaakt is de afgelopen week nog niet ten einde. Om de data zoveel mogelijk compleet te hebben en te kunnen terugblikken naar een volledige week gaat de terugblik over de week ervoor.

De data in dit document hebben betrekking op het handelsverkeer van en naar Schiphol. De prognoses zijn gebaseerd op vluchtschema’s, informatie van luchtvaart­maatschappijen en verkeersvoorspellingen van de overkoepelende Europese verkeersleiding organisatie Eurocontrol. De werkelijke situatie kan hiervan afwijken. Aan de prognoses kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. Realisatiecijfers kunnen worden beïnvloed door externe factoren, zoals weersomstandigheden, aanpassingen op vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen, ontwikkelingen in nationale en internationale richtlijnen en beleid op gebied van COVID-19. Voor baaninzet geldt dat dit sterk afhankelijk is van wind- en weersomstandigheden en het verkeersaanbod. Ook baanonderhoud, gepland en ongepland, kan van invloed zijn op de inzet van start- en landingsbanen.