BAS
21-01-2022 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

De coronacrisis heeft een grote impact op de luchtvaart wereldwijd en ook op Schiphol. Als omwonende wil je uiteraard graag weten wat je de komende periode kunt verwachten van het vliegverkeer. Wij informeren je daarom regelmatig over de ontwikkeling van het aantal vluchten en wat dit betekent voor de inzet van start- en landingsbanen. Op deze pagina kijken we vooruit naar komende week en blikken terug op hoe het afgelopen week ging.

Afgelopen week | 10 januari t/m 16 januari 2022 | Week 2

Baangebruik

In week 2 (10 – 16 januari 2022) waren er gemiddeld 831 vluchten per dag (prognose 875). Ten opzichte van week 1 is het aantal vluchten iets afgenomen. Vergeleken met dezelfde week in 2019 pré-corona, lag het aantal vluchten op 68%.

Hoe vaak zijn de banen ingezet?

Totaal afgelopen week

Kaagbaan 31,7%
Polderbaan 32,5%
Buitenveldertbaan 8,2%
Zwanenburgbaan 14,4%
Schiphol-Oostbaan 0,2%
Aalsmeerbaan 13,0%

Door afrondingen van de percentages kan het voorkomen dat het totaal niet exact 100% is.

Meer toelichting

Baangebruik

Ruim de helft van de vluchten is geland op de Polderbaan en de Kaagbaan, beide 32% van de vluchten. De Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan zijn voornamelijk gebruikt als tweede baan tijdens start- en landingspieken of wanneer andere banen niet ingezet konden worden wegens werkzaamheden of weersomstandigheden. Deze banen zijn respectievelijk gebruikt voor 13% en 14% van de vluchten. De Buitenveldertbaan is gebruikt voor 8% van de vluchten wegens weersomstandigheden en de Oostbaan voor de overige 0,1%.

 

Op 10 januari is in verband met werkzaamheden aan het Instrument Landing System (ILS) bij de Zwanenburgbaan (18C-36C), de Buitenveldertbaan (27) als secundaire landingsbaan gebruikt.

Op 12 januari is de Buitenvelderbaan afwisselend gebruikt als secundaire startbaan (09) en de (27) als landingsbaan wegens slecht zichtomstandigheden en lage bewolking. Op 13 januari is in de avond de Buitenveldertbaan (27) gebruikt als landingsbaan wegens beperkt zichtomstandigheden. Op 14 januari is wegens wind uit noordwestelijke richtingen en laaghangende bewolking de Buitenveldertbaan (27) gebruikt voor landend verkeer tijdens startpieken. Op 15 januari is wegens beperkte zichtcondities de Buitenveldertbaan (09) gebruikt als startbaan en op 16 januari is de baan (27) gebruikt als landingsbaan in verband met een matige tot vrij krachtige wind uit westelijke richting.

 

Vanwege lichtmetingen en het reinigen van de verlichting op de Polderbaan (18R) is in de nachten van 10 op 11 en 11 op 12 januari de Zwanenburgbaan (18C) gebruikt als landingsbaan. In de nacht van 16 op 17 januari is de Zwanenburgbaan (36C) gebruikt voor landingen door een matige tot vrij krachtige wind uit noordwestelijke richting.

 

Wegens verminderde zichtcondities op 10, 11, 13 en 14 januari is de Aalsmeerbaan (18L) als primaire startbaan gebruikt tijdens landingspieken (parallel landen). In de avond van 16 januari is de Aalsmeerbaan (36R) gebruikt als primaire landingsbaan wegens een matige tot vrij krachtige wind uit noordwestelijke richting.

Piekmomenten

Vanwege het verkeersaanbod waren er gemiddeld 10 piekmomenten per dag:

 • In de ochtend een landingspiek (tussen 06:55 en 09:45 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 09:30 en 11:20 uur)
 • Aan het einde van de ochtend een landingspiek (tussen 10:55 en 12:00 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 11:25 en 12:50 uur).
 • In de vroege middag een landingspiek (tussen 12:25 en 13:55 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 13:40 en 15:10)
 • In de namiddag een landingspiek (tussen 15:05 en 16:05 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 16:35 en 17:15 uur).
 • In de avond een landingspiek (tussen 18:30 en 21:00 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 20:35 en 22:00 uur).

 

De start- en landingspiekmomenten waren volgens verwachting met een geringe spreiding in begin- en eindtijden over de dagen. Deze spreiding wordt veroorzaakt door een verschil in het actuele verkeersaanbod en de weersomstandigheden op de dag zelf.

 

Aantal melders

De afgelopen week zijn er door 606 melders meldingen ingediend, dit is circa 25% minder dan de week ervoor.
Meer informatie

Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Veelgestelde vraag

”waarom ervaren inwoners van Goverwelle, een woonwijk aan de oostkant van Gouda, met enige regelmaat overlast van startend vliegverkeer vanaf de Kaagbaan?”

Antwoord van BAS

Vliegtuigen volgen de vaste vertrekroute in ieder geval tot een vaste hoogte: overdag is dat tot circa 900 meter (3000 voet). Het kan voorkomen dat het vertrekkend vliegverkeer op deze vertrekroute als dit boven de 3000 voet is geklommen een kortere (meer efficiënte) route wordt aangeboden wanneer dit mogelijk is. In dat geval kan vliegverkeer mogelijk ook in de omgeving van de woonwijk Goverwelle vliegen.

 

Aankomende week | 24 t/m 30 januari 2022

 

Vooruitblik week 4

In de week van 24 – 30 januari 2022 verwachten we gemiddeld 800 vluchten per dag op Schiphol. Tot en met februari stijgt dit aantal naar verwachting tot gemiddeld 950 vluchten per dag.

 

 Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Landen: 07:20 – 09:00 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Landen: 11:00 – 11:40 uur
 • Starten: 11:40– 12:40 uur
 • Landen: 12:40 -13:40 uur
 • Starten: 14:20 – 15:00 uur
 • Landen: 15:00 – 16:00 uur
 • Starten: 16:20 – 17:20 uur
 • Landen: 18:20 – 20:00 uur
 • Starten: 20:40 – 21:40 uur

 

 

 

Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

Geen
Meer informatie

Hoe worden banen ingezet?

Er zijn zes start- en landingsbanen op Schiphol: Kaagbaan, Polderbaan, Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan. Welke banen we gebruiken, hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de banen, de wind- en weersomstandigheden en de milieuregels voor baangebruik. Er zijn in principe altijd twee banen in gebruik: een voor startende en een voor landende vliegtuigen. De Polderbaan en Kaagbaan zijn in eerste instantie de daarvoor aangewezen primaire banen. Tijdens piekmomenten kan mogelijk een tweede start- of landingsbaan daarnaast worden ingezet. Dit zijn voornamelijk de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Daarnaast kunnen de Buitenveldertbaan en Oostbaan worden ingezet. Lees meer over het baangebruik op Schiphol ->

Over deze informatie

Op het moment dat deze informatie wordt opgemaakt is de afgelopen week nog niet ten einde. Om de data zoveel mogelijk compleet te hebben en te kunnen terugblikken naar een volledige week gaat de terugblik over de week ervoor. De data in dit document hebben betrekking op het handelsverkeer van en naar Schiphol. De prognoses zijn gebaseerd op vluchtschema’s, informatie van luchtvaart­maatschappijen en verkeersvoorspellingen van de overkoepelende Europese verkeersleiding organisatie Eurocontrol. De werkelijke situatie kan hiervan afwijken. Aan de prognoses kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. Realisatiecijfers kunnen worden beïnvloed door externe factoren, zoals weersomstandigheden, aanpassingen op vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen, ontwikkelingen in nationale en internationale richtlijnen en beleid op gebied van COVID-19. Voor baaninzet geldt dat dit sterk afhankelijk is van wind- en weersomstandigheden en het verkeersaanbod. Ook baanonderhoud, gepland en ongepland, kan van invloed zijn op de inzet van start- en landingsbanen.