BAS
19-08-2022 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Als omwonende wil je uiteraard graag weten wat je de komende periode kunt verwachten van het vliegverkeer. Wij informeren je daarom regelmatig over de ontwikkeling van het aantal vluchten en wat dit betekent voor de inzet van start- en landingsbanen. Op deze pagina kijken we vooruit naar komende week en blikken terug op hoe het afgelopen week ging.

Afgelopen weken | 1 t/m 14 augustus 2022 | Week 31+32

 

 

Baangebruik

In week 31 en 32 waren er gemiddeld 1.202 vluchten per dag (gemiddelde prognose 1.213). Ten opzichte van de vorige weken (respectievelijk 30 en 31) is het aantal vluchten toegenomen. Vergeleken met dezelfde weken in 2019, pré-corona, lag het aantal vluchten op 83%.

 

 

Hoe vaak zijn de banen ingezet?

Totaal afgelopen weken

Kaagbaan 32,3%
Buitenveldertbaan 1,4%
Polderbaan 32,7%
Schiphol-Oostbaan 0%
Zwanenburgbaan 17,0%
Aalsmeerbaan 16,6%

Door afrondingen van de percentages kan het voorkomen dat het totaal niet exact 100% is.

Meer toelichting

Baangebruik

Ruim de helft van de vluchten is geland of gestart vanaf de Polderbaan en de Kaagbaan, respectievelijk 33% en 33% van het vliegverkeer. De Zwanenburgbaan en Aalsmeerbaan zijn gebruikt als tweede baan tijdens start- en landingspieken of wanneer andere banen niet ingezet konden worden wegens werkzaamheden of weersomstandigheden. Deze banen zijn respectievelijk gebruikt voor 17% en 16% van de vluchten.

De Buitenvelderbaan is voor 1,5% van de vluchten gebruikt. Deze baan is op vijf dagen kort als landings- of startbaan ingezet vanwege weersomstandigheden (o.a. draaiende wind van zuid naar noord) en vanwege korte werkzaamheden op andere banen (o.a. de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan).

De Zwanenburgbaan is gedurende twee nachten ingezet als landingsbaan in noordelijke richting vanwege werkzaamheden op de Kaagbaan.

 

Aantal melders

In week 31 (1 t/m 7 augustus) zijn er door 1515 melders meldingen ingediend, Dit is circa 17% meer dan de week ervoor.
In week 32 (8 t/m 14 augustus) zijn er door 1411 melders meldingen ingediend, Dit is circa 7% minder dan de week ervoor.
Meer informatie

Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Veelgestelde vraag

”Hoe vaak mag de vierde baan per dag worden ingezet?”

 

Antwoord van BAS

Ondanks nauwkeurige planning komen vluchten soms te vroeg of te laat aan op Schiphol. Bijvoorbeeld door weersomstandigheden of een vertraging op de vertrekluchthaven. Als meerdere vliegtuigen niet op het geplande tijdstip aankomen, kunnen start- en landingspieken overlappen. In dat geval worden er tijdelijk vier banen ingezet om het verkeer veilig en efficiënt af te handelen. Op de vierde baan mogen per dag maximaal 80 vliegbewegingen worden uitgevoerd, waarbij het per jaar gemiddeld per dag niet meer dan 40 vliegbewegingen mogen zijn.

 

Aankomende weken | 22 augustus t/m 4 september 2022 | Week 34+35

 

 

 

Vooruitblik weken 34-35

In de weken van 22 augustus – 4 september 2022 verwachten we gemiddeld 1.250 vluchten per dag op Schiphol. Tot eind september verwachten we op dit moment gemiddeld 1.280 vluchten per dag.

 

 

.

 

 Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

  • Landen: 07:00 – 09:20 uur
  • Starten: 09:20 – 11:00 uur
  • Landen: 11:00 – 11:40 uur
  • Starten: 11:40 – 13:20 uur
  • Landen: 13:20 – 14:00 uur
  • Starten: 14:00 – 15:00 uur
  • Landen: 15:00 – 16:00 uur
  • Starten: 16:00 – 17:40 uur
  • Landen: 18:20 – 20:00 uur
  • Starten: 20:40 – 22:00 uur
Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

Tijdens het groot onderhoud aan de Aalsmeerbaan heeft Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) het Instrument Landingssysteem (ILS) van deze baan vervangen. Een ILS zorgt ervoor dat vliegtuigen ondersteund worden om in een geleidelijke hoek te dalen naar de landingsbaan. Alleen om te kunnen landen bij beperkte zichtomstandigheden moeten de nieuwe landingssystemen eerst 30 dagen goed werken volgens de internationale veiligheidseisen. Pas daarna is de Aalsmeerbaan ook in alle zichtomstandigheden inzetbaar als landingsbaan. In deze periode kan bij beperkt zicht een andere baan worden ingezet als landingsbaan. De verwachting is dat het nieuwe ILS vanaf 22 augustus weer in alle zichtomstandigheden kan worden gebruikt en daarmee dus ook de Aalsmeerbaan als landingsbaan in noordelijke richting. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft als gevolg van COVID een krapte in het aantal beschikbare luchtverkeersleiders. Ondanks de problemen die dit geeft bij inroostering van luchtverkeersleiders wordt alles binnen de mogelijkheden gedaan om de dienstverlening zoveel mogelijk voort te zetten met zo min mogelijk impact voor de omgeving.
Meer informatie

Hoe worden banen ingezet?

Er zijn zes start- en landingsbanen op Schiphol: Kaagbaan, Polderbaan, Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan. Welke banen we gebruiken, hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de banen, de wind- en weersomstandigheden en de milieuregels voor baangebruik. Er zijn in principe altijd twee banen in gebruik: een voor startende en een voor landende vliegtuigen. De Polderbaan en Kaagbaan zijn in eerste instantie de daarvoor aangewezen primaire banen. Tijdens piekmomenten kan mogelijk een tweede start- of landingsbaan daarnaast worden ingezet. Dit zijn voornamelijk de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Daarnaast kunnen de Buitenveldertbaan en Oostbaan worden ingezet. Lees meer over het baangebruik op Schiphol ->

Over deze informatie

Op het moment dat deze informatie wordt opgemaakt is de afgelopen week nog niet ten einde. Om de data zoveel mogelijk compleet te hebben en te kunnen terugblikken naar een volledige week gaat de terugblik over de week ervoor. De data in dit document hebben betrekking op het handelsverkeer van en naar Schiphol. De prognoses zijn gebaseerd op vluchtschema’s, informatie van luchtvaart­maatschappijen en verkeersvoorspellingen van de overkoepelende Europese verkeersleiding organisatie Eurocontrol. De werkelijke situatie kan hiervan afwijken. Aan de prognoses kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. Realisatiecijfers kunnen worden beïnvloed door externe factoren, zoals weersomstandigheden, aanpassingen op vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen, ontwikkelingen in nationale en internationale richtlijnen en beleid op gebied van COVID-19. Voor baaninzet geldt dat dit sterk afhankelijk is van wind- en weersomstandigheden en het verkeersaanbod. Ook baanonderhoud, gepland en ongepland, kan van invloed zijn op de inzet van start- en landingsbanen.