BAS
18-03-2022 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

De coronacrisis heeft een grote impact op de luchtvaart wereldwijd en ook op Schiphol. Als omwonende wil je uiteraard graag weten wat je de komende periode kunt verwachten van het vliegverkeer. Wij informeren je daarom regelmatig over de ontwikkeling van het aantal vluchten en wat dit betekent voor de inzet van start- en landingsbanen. Op deze pagina kijken we vooruit naar komende week en blikken terug op hoe het afgelopen week ging.

Afgelopen week | 7 maart t/m 13 maart 2022 | Week 11

Baangebruik

In week 10 (7 – 13 maart 2022) waren er gemiddeld 957 vluchten per dag (prognose 980). Ten opzichte van week 9 is het aantal vluchten toegenomen. Vergeleken met dezelfde week in 2019 pré-corona, lag het aantal vluchten op 77%.  

 

Hoe vaak zijn de banen ingezet?

Totaal afgelopen week

Kaagbaan 22,6%
Polderbaan 33,8%
Aalsmeerbaan 24,4%
Zwanenburgbaan 18,7%
Buitenveldertbaan 0,5%
Schiphol-Oostbaan 0,01%

Door afrondingen van de percentages kan het voorkomen dat het totaal niet exact 100% is.

Meer toelichting

Baangebruik

De helft van de vluchten is geland op de Polderbaan en de Kaagbaan, respectievelijk 34% (voornamelijk landingen) en 23% (voornamelijk starts) van de vluchten. De Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan zijn gebruikt als tweede baan tijdens start- en landingspieken of wanneer andere banen niet ingezet konden worden wegens werkzaamheden of weersomstandigheden. Deze banen zijn respectievelijk gebruikt voor 24% en 19% van de vluchten. De Buitenveldertbaan en de Oostbaan zijn een paar keer gebruikt (respectievelijk 0,5% en 0,1%).

In de nacht van 9 op 10 maart is wegens onderhoud aan de Kaagbaan de Zwanenburgbaan (18C) gebruikt als startbaan. Wegens wind uit zuidoostelijke richting is de Aalsmeerbaan (18L) afgelopen week vaker gebruikt als primaire startbaan (afwisselend met de Kaagbaan (24)).

Op 7 maart februari is in de avond wegens personele bezetting bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) als gevolg van COVID de Zwanenburgbaan (36C) kort gebruikt als primaire startbaan. Op 8 t/m 13 maart is wegens dezelfde reden de Zwanenburgbaan (18C) in de avond kort gebruikt als primaire landingsbaan.

Piekmomenten

Vanwege het verkeersaanbod waren er gemiddeld 7 piekmomenten per dag.

 • 7 keer is er in de ochtend een landingspiek (tussen 06:35 en 09:05 uur) die gevolgd werden door een startpiek (tussen 09:25 en 11:10 uur).
 • Op 4 dagen aan het einde van de ochtend een landingspiek (tussen 10:45 en 11:30 uur) gevolgd door een startpiek op 7 dagen (tussen 11:40 en 13:00 uur)
 • Aan het begin van de middag een landingspiek op 5 dagen (tussen 12:40 en 13:45 uur)
 • In de middag een startpiek op 5 dagen (tussen 14:10 en 15:25 uur)
 • In de namiddag een landingspiek op 7 dagen (tussen 14:55 en 16:10 uur) gevolgd door een startpiek op 7 dagen (tussen 16:35 en 17:25 uur).
 • 7 keer is er in de avond een landingspiek (tussen 18:20 en 20:05 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 20:35 en 22:05 uur).

De start- en landingspiekmomenten waren volgens verwachting met een geringe spreiding in begin- en eindtijden over de dagen. Deze spreiding wordt veroorzaakt door een verschil in het actuele verkeersaanbod en de weersomstandigheden op de dag zelf.

 

 

Aantal melders

De afgelopen week zijn er door 653 melders meldingen ingediend, dit is circa 15% meer dan de week ervoor.
Meer informatie

Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Veelgestelde vraag

“Waarom is de Aalsmeerbaan (18L) in de afgelopen week (7 t/m 13 maart) regelmatig ingezet voor startend vliegverkeer?”

Antwoord van BAS

De Aalsmeerbaan (18L)  is afwisselend met de Kaagbaan (24) vorige week vaker ingezet als primaire startbaan, vanwege wind uit zuidoostelijke richtingen. Vorige week was met enige regelmaat sprake van rugwind (‘tailwind’) op de Kaagbaan (24). Luchtvaartmaatschappijen hebben dan de mogelijkheid om de baan te weigeren en vanaf een andere baan te starten. Daarom werd de Aalsmeerbaan (18L) ingezet.

In onderstaande link kunt u meer achtergrondinformatie over de invloed van de weersomstandigheden op de keuze voor het baan- en routegebruik lezen (bron: LVNL):

Weersinvloeden | LVNL

Nadere achtergrondinformatie over het verdelen van het vliegverkeer tijdens pieken kunt u hieronder raadplegen:

In het nieuwe normen en Handhavingsstelsel is, om de afhandeling van het vliegverkeer veilig te houden, afgesproken hoe de verdeling van het vliegverkeer over de banen wordt afgehandeld in de pieken. Wanneer twee banen in gebruik zijn voor landen of voor starten, dan zal het vliegverkeer verdeeld worden over de banen naar herkomst of bestemming. Zo zal vliegverkeer dat uit het oosten komt op de meest oostelijke baan gelegen afgehandeld worden en vliegverkeer dat uit de westen komt op de meest westelijk gelegen baan. Datzelfde geldt voor vertrekkend vliegverkeer, vliegtuigen met een oostelijke bestemming zullen van de meest oostelijke baan gelegen vertrekken en vliegtuigen naar het westen van de meest westelijk gelegen baan. Hierdoor kan het voor komen, dat tijdens een piek, op een moment meer vliegtuigen van een minder preferente baan vertrekken vanwege hun bestemming. Deze werkwijze voorkomt dat stromen vliegtuigen elkaar moeten kruisen.

 

 

 

 

 

Aankomende week | 21 maart t/m 27 maart 2022

 

 

Vooruitblik week 12

In de week van 21 – 27 maart 2022 verwachten we gemiddeld 1015 vluchten per dag op Schiphol. Dit aantal stijgt naar verwachting tot gemiddeld 1145 vluchten per dag in de week daarna.

 

 

 Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Landen: 07:20 – 09:00 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Landen: 11:00 – 11:40 uur
 • Starten: 11:40 – 12:40 uur
 • Landen: 12:40 -13:40 uur
 • Starten: 14:20 – 15:00 uur
 • Landen: 15:00 – 16:00 uur
 • Starten: 16:20 – 17:20 uur
 • Landen: 18:20 – 20:00 uur
 • Starten: 20:40 – 21:40 uur

 

Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

De Polderbaan is op 23 maart overdag (van 06.30 uur tot 17.00 uur) buiten gebruik en niet inzetbaar voor vliegverkeer vanwege een uitgebreide test met de verlichting.

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) kampt met een toenemend aantal ziekmeldingen en quarantainegevallen door COVID. Ondanks de problemen die dit geeft bij inroostering van luchtverkeersleiders wordt alles binnen de mogelijkheden gedaan om de dienstverlening zoveel mogelijk voort te zetten met zo min mogelijk impact voor de omgeving.

 

Meer informatie

Hoe worden banen ingezet?

Er zijn zes start- en landingsbanen op Schiphol: Kaagbaan, Polderbaan, Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan. Welke banen we gebruiken, hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de banen, de wind- en weersomstandigheden en de milieuregels voor baangebruik. Er zijn in principe altijd twee banen in gebruik: een voor startende en een voor landende vliegtuigen. De Polderbaan en Kaagbaan zijn in eerste instantie de daarvoor aangewezen primaire banen. Tijdens piekmomenten kan mogelijk een tweede start- of landingsbaan daarnaast worden ingezet. Dit zijn voornamelijk de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Daarnaast kunnen de Buitenveldertbaan en Oostbaan worden ingezet. Lees meer over het baangebruik op Schiphol ->

Over deze informatie

Op het moment dat deze informatie wordt opgemaakt is de afgelopen week nog niet ten einde. Om de data zoveel mogelijk compleet te hebben en te kunnen terugblikken naar een volledige week gaat de terugblik over de week ervoor. De data in dit document hebben betrekking op het handelsverkeer van en naar Schiphol. De prognoses zijn gebaseerd op vluchtschema’s, informatie van luchtvaart­maatschappijen en verkeersvoorspellingen van de overkoepelende Europese verkeersleiding organisatie Eurocontrol. De werkelijke situatie kan hiervan afwijken. Aan de prognoses kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. Realisatiecijfers kunnen worden beïnvloed door externe factoren, zoals weersomstandigheden, aanpassingen op vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen, ontwikkelingen in nationale en internationale richtlijnen en beleid op gebied van COVID-19. Voor baaninzet geldt dat dit sterk afhankelijk is van wind- en weersomstandigheden en het verkeersaanbod. Ook baanonderhoud, gepland en ongepland, kan van invloed zijn op de inzet van start- en landingsbanen.