BAS
17-12-2021 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

De coronacrisis heeft een grote impact op de luchtvaart wereldwijd en ook op Schiphol. Als omwonende wil je uiteraard graag weten wat je de komende periode kunt verwachten van het vliegverkeer. Wij informeren je daarom regelmatig over de ontwikkeling van het aantal vluchten en wat dit betekent voor de inzet van start- en landingsbanen. Op deze pagina kijken we vooruit naar komende week en blikken terug op hoe het afgelopen week ging.

Afgelopen week | 6 december t/m 12 december | Week 49

Baangebruik

In week 49 (6 – 12 december 2021) waren er gemiddeld 958 vluchten per dag (prognose 980). Ten opzichte van week 48 is het aantal vluchten toegenomen.
Hoe vaak zijn de banen ingezet?

Vergeleken met dezelfde week in 2019, pré-corona, lag het aantal vluchten op 75%.

 Totaal afgelopen week

Kaagbaan 23,5%
Polderbaan 33,3%
Buitenveldertbaan 4,2%
Zwanenburgbaan 16,0%
Schiphol-Oostbaan 0,4%
Aalsmeerbaan 22,6%

Door afrondingen van de percentages kan het voorkomen dat het totaal niet exact 100% is.

Meer toelichting

Baangebruik

Ruim de helft van de vluchten is geland op de Polderbaan en de Kaagbaan, respectievelijk 32% en 24% van de vluchten. De Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan zijn voornamelijk gebruikt als tweede baan tijdens start- en landingspieken of wanneer andere banen niet ingezet konden worden wegens werkzaamheden of weersomstandigheden. Deze banen zijn respectievelijk gebruikt voor 23% en 16% van de vluchten. De Buitenveldertbaan is gebruikt voor 4% van de vluchten wegens weersomstandigheden en de Oostbaan voor de overige 0,5%.

Op 6 december is in verband met beperkte zichtcondities in de omgeving van luchthaven Schiphol in de ochtend de Buitenveldertbaan (09) ingezet voor het startende verkeer. Op 7 december is de Buitenveldertbaan (27) gebruikt voor landend verkeer wegens technische werkzaamheden bij de Zwanenburgbaan. Op 11 december is in verband met wind uit voornamelijk noordwestelijke richtingen de Buitenveldertbaan (27) gebruikt als landingsbaan.

In de nacht van 6 op 7 december is in verband met een lampentest op de Polderbaan geland op de Zwanenburgbaan (18C). In de nacht van 8 op 9 december is de Zwanenburg gebruikt als startbaan (18C) gebruikt wegens werkzaamheden (rubber verwijderen) van de Kaagbaan. Op 9 december is de Zwanenburgbaan (18C) kort gebruikt als primaire landingsbaan wegens rookontwikkeling in de omgeving van de Polderbaan als gevolg van een brand. In de nacht van 9 op 10 december is de Kaagbaan wegens onderhoud niet beschikbaar en is de Zwanenburgbaan (18C) ingezet als startbaan.

Op 8 december is de Aalsmeerbaan gebruikt als startbaan (18L) wegens werkzaamheden aan de Kaagbaan. Op 6, 7, 8, 9, 10 en 12 december is de Aalsmeerbaan gebruikt als primaire startbaan tijdens de landingspieken wegens marginale zichtcondities (parallel landen).

Op 9 december is de Oostbaan (22) kort in de ochtend gebruikt als landingsbaan wegens marginale zichtcondities.

Piekmomenten

Vanwege het verkeersaanbod waren er gemiddeld 10 piekmomenten per dag:

 • In de ochtend een landingspiek (tussen 06:45 en 09:45 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 09:30 en 11:45 uur)
 • Aan het einde van de ochtend een landingspiek (tussen 10:40 en 11:55 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 11:35 en 13:00 uur).
 • In de vroege middag een landingspiek (tussen 12:45 en 13:40 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 14:15 en 15:25)
 • In de namiddag een landingspiek (tussen 14:50 en 16:15 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 16:30 en 17:30 uur).
 • In de avond een landingspiek (tussen 18:20 en 20:05 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 20:25 en 21:55 uur).

De start- en landingspiek momenten waren volgens verwachting met een geringe spreiding in begin- en eindtijden over de dagen. Deze spreiding wordt veroorzaakt door een verschil in het actuele verkeersaanbod en de weersomstandigheden op de dag zelf.

 

Aantal melders

De afgelopen week zijn er door 725 melders meldingen ingediend, dit is 1% minder dan de week ervoor.
Meer informatie

Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Veelgestelde vraag

Hoeveel wordt de Schiphol-Oostbaan ingezet als landingsbaan in de afgelopen vijf jaar?

Antwoord van BAS

De Schiphol-Oostbaan is de minst gebruikte baan op Schiphol en wordt vooral ingezet voor ‘general aviation’ (kleine luchtvaart). Voor handelsverkeer wordt de Schiphol-Oostbaan alleen ingezet als weersomstandigheden of onderhoud dit nodig maken.

 

In grafiek 1 wordt beantwoord hoeveel dagen in de laatste vijf jaar de Schiphol-Oostbaan is ingezet.

 1. Aantal unieke dagen op jaarbasis inzetten Schiphol-Oostbaan

In grafiek 2 wordt beantwoord hoeveel uren per jaar in de laatste vijf jaar de Schiphol-Oostbaan is ingezet.

 1. Aantal uren op jaarbasis inzetten Schiphol-Oostbaan

Toelichting:

In 2019 zien we dat de Schiphol-Oostbaan meer uren is ingezet ten opzichte van voorgaande gebruiksjaren. De reden hiervan is het niet beschikbaar zijn van de Zwanenburgbaan in 2019 vanwege groot onderhoud aan deze baan en omliggende rijbanen. In 2021 is het aantal uren dat de Schiphol-Oostbaan als landingsbaan werd ingezet vergelijkbaar ten opzichte van voorgaande jaren. Deze uren zijn wel over meer dagen verspreid, onder andere als gevolg van groot onderhoud aan de Polderbaan en baanonderhoud aan de Zwanenburgbaan. 

 

Aankomende week | 20 december t/m 26 december | Week 51

Vooruitblik week 51

In de week van 20 – 26 december 2021 verwachten we gemiddeld 1020 vluchten per dag op Schiphol. De verwachting is dat dit tot en met week 1 nog iets toeneemt gezien de vakantie.

 

 Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Landen: 07:20 – 09:00 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Landen: 11:00 – 11:40 uur
 • Starten: 11:40– 12:40 uur
 • Landen: 12:40 -13:40 uur
 • Starten: 14:20 – 15:00 uur
 • Landen: 15:00 – 16:00 uur
 • Starten: 16:20 – 17:20 uur
 • Landen: 18:20 – 20:00 uur
 • Starten: 20:40 – 21:40 uur
Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

Geen
Meer informatie

Hoe worden banen ingezet?

Er zijn zes start- en landingsbanen op Schiphol: Kaagbaan, Polderbaan, Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan. Welke banen we gebruiken, hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de banen, de wind- en weersomstandigheden en de milieuregels voor baangebruik. Er zijn in principe altijd twee banen in gebruik: een voor startende en een voor landende vliegtuigen. De Polderbaan en Kaagbaan zijn in eerste instantie de daarvoor aangewezen primaire banen. Tijdens piekmomenten kan mogelijk een tweede start- of landingsbaan daarnaast worden ingezet. Dit zijn voornamelijk de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Daarnaast kunnen de Buitenveldertbaan en Oostbaan worden ingezet. Lees meer over het baangebruik op Schiphol ->

Over deze informatie

Op het moment dat deze informatie wordt opgemaakt is de afgelopen week nog niet ten einde. Om de data zoveel mogelijk compleet te hebben en te kunnen terugblikken naar een volledige week gaat de terugblik over de week ervoor. De data in dit document hebben betrekking op het handelsverkeer van en naar Schiphol. De prognoses zijn gebaseerd op vluchtschema’s, informatie van luchtvaart­maatschappijen en verkeersvoorspellingen van de overkoepelende Europese verkeersleiding organisatie Eurocontrol. De werkelijke situatie kan hiervan afwijken. Aan de prognoses kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. Realisatiecijfers kunnen worden beïnvloed door externe factoren, zoals weersomstandigheden, aanpassingen op vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen, ontwikkelingen in nationale en internationale richtlijnen en beleid op gebied van COVID-19. Voor baaninzet geldt dat dit sterk afhankelijk is van wind- en weersomstandigheden en het verkeersaanbod. Ook baanonderhoud, gepland en ongepland, kan van invloed zijn op de inzet van start- en landingsbanen.