BAS
17-06-2022 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Als omwonende wil je uiteraard graag weten wat je de komende periode kunt verwachten van het vliegverkeer. Wij informeren je daarom regelmatig over de ontwikkeling van het aantal vluchten en wat dit betekent voor de inzet van start- en landingsbanen. Op deze pagina kijken we vooruit naar komende week en blikken terug op hoe het afgelopen week ging.

Afgelopen week | 6 juni t/m 12 juni 2022 | Week 23

Baangebruik

In week 23 (6 – 12 juni 2022) waren er gemiddeld 1244 vluchten per dag (prognose 1300). Ten opzichte van week 22 is het aantal vluchten toegenomen. Vergeleken met dezelfde week in 2019 pré-corona, lag het aantal vluchten op 86%.

Hoe vaak zijn de banen ingezet?

Totaal afgelopen week

Kaagbaan 37,3%
Buitenveldertbaan 20,5%
Polderbaan 26,1%
Schiphol-Oostbaan 5,4%
Zwanenburgbaan 10,7%
Aalsmeerbaan 0% (onderhoud)

Door afrondingen van de percentages kan het voorkomen dat het totaal niet exact 100% is.

Meer toelichting

Baangebruik

Ruim de helft van de vluchten is geland of gestart vanaf de Polderbaan en de Kaagbaan, respectievelijk 26% en 37% van het vliegverkeer. De Zwanenburgbaan en Buitenveldertbaan zijn gebruikt als tweede baan tijdens start- en landingspieken of wanneer andere banen niet ingezet konden worden wegens werkzaamheden of weersomstandigheden. Deze banen zijn respectievelijk gebruikt voor 11% en 21% van de vluchten. De Oostbaan is voor 5% van de vluchten gebruikt.

De Buitenveldertbaan is op alle dagen op momenten afwisselend ingezet als start- en landingsbaan, zowel als hoofdbaan als tweede start- of landingsbaan. Dit vanwege een combinatie van de weersomstandigheden, het verkeersaanbod en het groot onderhoud van de Aalsmeerbaan.

De Zwanenburgbaan is overdag voornamelijk als tweede landingsbaan ingezet tijdens piekmomenten. Tijdens twee nachten is de Zwanenburgbaan ingezet in zuidelijke richting: één nacht als startbaan vanwege kort onderhoud aan de Kaagbaan en één nacht als landingsbaan vanwege kort onderhoud aan de Polderbaan.

De Oostbaan is gedurende maandag ,vrijdag en zaterdag op momenten ingezet als hoofdlandingsbaan. Dit was voornamelijk vanwege een combinatie van de weersomstandigheden (krachtige wind uit zuidwestelijke richting) en het niet beschikbaar zijn van de Aalsmeerbaan. Op maandag speelde daarnaast ook de personele bezetting bij LVNL een rol.

 

Aantal melders

De afgelopen week zijn er door 1276 melders meldingen ingediend, dit is circa 2% meer dan de week ervoor.
Meer informatie

Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Veelgestelde vraag

”Waarom vloog op zaterdagmiddag 11 juni vaak landend vliegverkeer over delen van Amsterdam?”

 

Antwoord van BAS

Vanwege een matige tot krachtige wind uit voornamelijk zuidwestelijke richtingen en groot onderhoud aan de Aalsmeerbaan (18L/36R) werd afgelopen zaterdagmiddag onder meer de Schiphol-Oostbaan (22) ingezet voor landend vliegverkeer. De eindnadering richting de Schiphol-Oostbaan (22) loopt over delen van Amsterdam. Deze eindnadering wordt in een rechte lijn vanuit het noordoosten richting het zuidwesten ingezet. Omdat de Schiphol-Oostbaan vrij kort is, landden sommige grotere vliegtuigen  in zuidwestelijke richting op de langere Kaagbaan (24).

Daarnaast was de Buitenveldertbaan (09/27) afgelopen zaterdagmiddag van circa 14:00 tot circa 17:30 uur niet inzetbaar voor vliegverkeer, aangezien een vliegtuig met een technisch mankement op deze start- en landingsbaan stond en daardoor de baan blokkeerde. Hierdoor werd de Schiphol-Oostbaan (22) langer ingezet voor landend vliegverkeer.

 

Aankomende week | 20 juni t/m 26 juni 2022 | Week 25

 

 

Vooruitblik week 23

In de week van 20 – 26 juni 2022 verwachten we gemiddeld 1305 vluchten per dag op Schiphol. Tot begin juli zien we een vergelijkbaar beeld van gemiddeld 1300 vluchten per dag.

 

 

.

 

 Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

  • Landen: 07:00 – 09:20 uur
  • Starten: 09:20 – 11:00 uur
  • Landen: 11:00 – 11:40 uur
  • Starten: 11:40 – 13:20 uur
  • Landen: 13:20 – 14:00 uur
  • Starten: 14:00 – 15:00 uur
  • Landen: 15:00 – 16:00 uur
  • Starten: 16:00 – 17:40 uur
  • Landen: 18:20 – 20:00 uur
  • Starten: 20:40 – 22:00 uur
Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

De Aalsmeerbaan is van 4 april tot en met medio juli in groot onderhoud. Hierdoor is deze start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. Het vliegverkeer dat normaal zou starten vanaf of zou landen op Aalsmeerbaan, zal in deze periode gebruik maken van andere banen, naar verwachting voornamelijk van de Buitenveldertbaan. Omdat de Aalsmeerbaan ’s nachts sowieso gesloten is, heeft dit geen gevolgen voor het baangebruik in de nacht.

 

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft als gevolg van COVID een krapte in het aantal beschikbare luchtverkeersleiders. Ondanks de problemen die dit geeft bij inroostering van luchtverkeersleiders wordt alles binnen de mogelijkheden gedaan om de dienstverlening zoveel mogelijk voort te zetten met zo min mogelijk impact voor de omgeving.

 

 

Meer informatie

Hoe worden banen ingezet?

Er zijn zes start- en landingsbanen op Schiphol: Kaagbaan, Polderbaan, Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan. Welke banen we gebruiken, hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de banen, de wind- en weersomstandigheden en de milieuregels voor baangebruik. Er zijn in principe altijd twee banen in gebruik: een voor startende en een voor landende vliegtuigen. De Polderbaan en Kaagbaan zijn in eerste instantie de daarvoor aangewezen primaire banen. Tijdens piekmomenten kan mogelijk een tweede start- of landingsbaan daarnaast worden ingezet. Dit zijn voornamelijk de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Daarnaast kunnen de Buitenveldertbaan en Oostbaan worden ingezet. Lees meer over het baangebruik op Schiphol ->

Over deze informatie

Op het moment dat deze informatie wordt opgemaakt is de afgelopen week nog niet ten einde. Om de data zoveel mogelijk compleet te hebben en te kunnen terugblikken naar een volledige week gaat de terugblik over de week ervoor. De data in dit document hebben betrekking op het handelsverkeer van en naar Schiphol. De prognoses zijn gebaseerd op vluchtschema’s, informatie van luchtvaart­maatschappijen en verkeersvoorspellingen van de overkoepelende Europese verkeersleiding organisatie Eurocontrol. De werkelijke situatie kan hiervan afwijken. Aan de prognoses kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. Realisatiecijfers kunnen worden beïnvloed door externe factoren, zoals weersomstandigheden, aanpassingen op vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen, ontwikkelingen in nationale en internationale richtlijnen en beleid op gebied van COVID-19. Voor baaninzet geldt dat dit sterk afhankelijk is van wind- en weersomstandigheden en het verkeersaanbod. Ook baanonderhoud, gepland en ongepland, kan van invloed zijn op de inzet van start- en landingsbanen.