BAS
15-10-2021 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

De coronacrisis heeft een grote impact op de luchtvaart wereldwijd en ook op Schiphol. Als omwonende wil je uiteraard graag weten wat je de komende periode kunt verwachten van het vliegverkeer. Wij informeren je daarom regelmatig over de ontwikkeling van het aantal vluchten en wat dit betekent voor de inzet van start- en landingsbanen. Op deze pagina kijken we vooruit naar komende week en blikken terug op hoe het afgelopen week ging.

Afgelopen week – 4 t/m 10 oktober 2021

Baangebruik

Er waren er gemiddeld 1000 vluchten per dag (prognose 1005). Ten opzichte van week 39 is het aantal vluchten iets afgenomen. 

Hoe vaak zijn de banen ingezet?

Vergeleken met dezelfde week in 2019, pré-corona, lag het aantal vluchten op 68%.       

 Totaal afgelopen week

Kaagbaan 35%
Polderbaan 31%
Buitenveldertbaan 19%
Zwanenburgbaan 13%
Schiphol-Oostbaan 2%
Aalsmeerbaan 0%

Door afrondingen van de percentages kan het voorkomen dat het totaal niet exact 100% is.

Meer toelichting

Baangebruik

Twee derde van het totale verkeer is geland op of gestart vanaf de Kaagbaan en Polderbaan. De Zwanenburgbaan en Buitenveldertbaan zijn voornamelijk ingezet als tweede start- of landingsbaan tijdens piekmomenten.

Door baanonderhoud aan de Aalsmeerbaan, regenbuien en een krachtige westelijke wind is de Buitenveldertbaan (27) vaker ingezet. Vanwege verminderd zicht en wind uit oostelijke richting is de Buitenveldertbaan (09) een aantal keer ingezet als startbaan. In de nacht van 5 op 6 oktober is de Buitenveldertbaan (27) vanwege harde zuidwesten wind ingezet als landingsbaan. In de avond van 6 oktober is de Buitenveldertbaan (27) gebruikt als landingsbaan door noordwesten wind.

De Schiphol-Oostbaan (22) is vanwege baanonderhoud aan de Aalsmeerbaan, regenbuien en een krachtige westelijke wind op 4 en (de middag van) 5 oktober ingezet als landingsbaan.

De Zwanenburgbaan (18C) is op 5 oktober ingezet als startbaan in verband met zuidoosten wind. Op 6 oktober is als gevolg van werkzaamheden aan de Aalsmeerbaan en een noordwestelijke wind de Zwanenburgbaan (36C) als tweede landingsbaan ingezet. Vanwege lichtmetingen op de Kaagbaan is de Zwanenburgbaan (36C) in de nacht van 6 op 7 oktober gebruikt als landingsbaan.

Piekmomenten

Vanwege het verkeersaanbod waren er gemiddeld 8 piekmomenten per dag:

· In de ochtend een landingspiek (tussen 06:55 en 10:00 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 09:20 en 11:30 uur).

· In de vroege middag een landingspiek (tussen 12:15 en 14:15 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 14:05 en 15:30)

· In de namiddag een landingspiek (tussen 15:00 en 16:30 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 16:00 en 17:30 uur).

· In de avond een landingspiek (tussen 18:20 en 20:10 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 20:35 en 22:15 uur).

De start- en landingspiekmomenten waren volgens verwachting met een geringe spreiding in begin- en eindtijden over de dagen. Deze spreiding wordt veroorzaakt door een verschil in het actuele verkeersaanbod en de weersomstandigheden op de dag zelf.

Aantal melders

De afgelopen week zijn er door 1.107 melders meldingen ingediend, dit is 3% minder dan de week ervoor.

Meer informatie

Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Veelgestelde vraag

Kan baanonderhoud niet in de winter worden uitgevoerd wanneer ik er minder last van heb?

Antwoord van BAS

Om de zes start- en landingsbanen en de taxibanen op Schiphol veilig en in goede conditie te houden, wordt gedurende het jaar regelmatig onderhoud en andere werkzaamheden uitgevoerd op en rond de banen. Voor het uitvoeren van het baanonderhoud wordt een jaarplanning gemaakt. Schiphol zet erop in om het onderhoud zo in te plannen dat omwonenden en de operatie zo min mogelijk last hebben van het onderhoud. Uitgangspunten daarbij zijn:

Een zo kort mogelijke doorlooptijd, zodat de voorkeursbanen niet langer dan noodzakelijk niet inzetbaar zijn
Het clusteren van werkzaamheden. Bijvoorbeeld het samenvoegen van werkzaamheden aan taxibanen, zodat de periodes met afwijkend baangebruik zo kort mogelijk zijn
Groot onderhoud alleen in rustige periodes. In het vroege voorjaar en najaar is er minder vliegverkeer en verblijven omwonenden meer binnenshuis
In de wintermaanden kunnen weersomstandigheden ervoor zorgen dat bepaalde werkzaamheden minder efficiënt kunnen worden uitgevoerd. Hierdoor wordt de kans op uitloop van werkzaamheden, en daarmee de periode dat een baan niet inzetbaar is, groter. Bij voorkeur worden onderhoudswerkzaamheden daarom in het voor- en najaar gepland.

 

Schiphol bekijkt continu hoe de planning en strategie rond baanonderhoud en werkzaamheden verbetert kan worden. Zie daarvoor ook: Verbeteren planning en strategie baanonderhoud en werkzaamheden – Minder hinder Schiphol

Aankomende week – 18 t/m 24 oktober 2021

Vliegverkeer per dag

In deze week verwachten we gemiddeld 1035 vluchten per dag op Schiphol. Dit is een lichte stijging ten opzichte van vorige en komende weken vanwege de herfstvakantie. Tot eind november verwachten we gemiddeld rond de 1000 vluchten per dag.

 Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

· Landen: 07:20 – 09:00 uur
· Starten: 09:20 – 11:00 uur
· Landen: 12:40 -13:40 uur
· Starten: 14:20 – 15:20 uur
· Landen: 15:20 – 16:00 uur
· Starten: 16:00 – 17:00 uur
· Landen: 18:40 – 20:00 uur
· Starten: 20:20 – 21:40 uur

 

Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

Vanaf woensdag 13 oktober t/m vrijdag 22 oktober is de Kaagbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer vanwege baanonderhoud.

Meer informatie

De Buitenveldertbaan (09/27), Zwanenburgbaan (18C, in zuidelijke richting of vanuit het zuiden 36C) en Aalsmeerbaan (18L, in zuidelijke richting of vanuit het zuiden 36R) kunnen meer worden ingezet voor startend en/of landend vliegverkeer. Bewoners onder de aan- en uitvliegroutes van deze banen kunnen dan meer geluidshinder van vliegverkeer ervaren.

Hoe worden banen ingezet?

Er zijn zes start- en landingsbanen op Schiphol: Kaagbaan, Polderbaan, Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan. Welke banen we gebruiken, hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de banen, de wind- en weersomstandigheden en de milieuregels voor baangebruik. Er zijn in principe altijd twee banen in gebruik: een voor startende en een voor landende vliegtuigen. De Polderbaan en Kaagbaan zijn in eerste instantie de daarvoor aangewezen primaire banen. Tijdens piekmomenten kan mogelijk een tweede start- of landingsbaan daarnaast worden ingezet. Dit zijn voornamelijk de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Daarnaast kunnen de Buitenveldertbaan en Oostbaan worden ingezet.

Lees meer over het baangebruik op Schiphol ->

Over deze informatie

Op het moment dat deze informatie wordt opgemaakt is de afgelopen week nog niet ten einde. Om de data zoveel mogelijk compleet te hebben en te kunnen terugblikken naar een volledige week gaat de terugblik over de week ervoor.

De data in dit document hebben betrekking op het handelsverkeer van en naar Schiphol. De prognoses zijn gebaseerd op vluchtschema’s, informatie van luchtvaart­maatschappijen en verkeersvoorspellingen van de overkoepelende Europese verkeersleiding organisatie Eurocontrol. De werkelijke situatie kan hiervan afwijken. Aan de prognoses kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. Realisatiecijfers kunnen worden beïnvloed door externe factoren, zoals weersomstandigheden, aanpassingen op vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen, ontwikkelingen in nationale en internationale richtlijnen en beleid op gebied van COVID-19. Voor baaninzet geldt dat dit sterk afhankelijk is van wind- en weersomstandigheden en het verkeersaanbod. Ook baanonderhoud, gepland en ongepland, kan van invloed zijn op de inzet van start- en landingsbanen.