BAS
14-01-2022 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

De coronacrisis heeft een grote impact op de luchtvaart wereldwijd en ook op Schiphol. Als omwonende wil je uiteraard graag weten wat je de komende periode kunt verwachten van het vliegverkeer. Wij informeren je daarom regelmatig over de ontwikkeling van het aantal vluchten en wat dit betekent voor de inzet van start- en landingsbanen. Op deze pagina kijken we vooruit naar komende week en blikken terug op hoe het afgelopen week ging.

Afgelopen week | 3 januari t/m 9 januari 2022 | Week 1

Baangebruik

In week 1 (3 – 9 januari 2022) waren er gemiddeld 989 vluchten per dag (prognose 1037).  
Hoe vaak zijn de banen ingezet?

In dezelfde week in 2021, was het aantal vluchten gemiddeld 580 per dag.

 Totaal afgelopen week

Kaagbaan 29,6%
Polderbaan 29,8%
Buitenveldertbaan 12,7%
Zwanenburgbaan 10,5%
Schiphol-Oostbaan 0,8%
Aalsmeerbaan 16,6%

Door afrondingen van de percentages kan het voorkomen dat het totaal niet exact 100% is.

Meer toelichting

Baangebruik

Ruim de helft van de vluchten is geland op de Polderbaan en de Kaagbaan, beiden respectievelijk 30% van de vluchten. De Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan zijn voornamelijk gebruikt als tweede baan tijdens start- en landingspieken of wanneer andere banen niet ingezet konden worden wegens werkzaamheden of weersomstandigheden. Deze banen zijn respectievelijk gebruikt voor 11% en 17% van de vluchten. De Buitenveldertbaan is gebruikt voor 13% van de vluchten wegens weersomstandigheden en de Oostbaan voor de overige 1%.

Wegens verminderde zichtcondities is op 3, 4, 6, 8 en 9 januari de Aalsmeerbaan (18L) als primaire startbaan gebruikt tijdens landingspieken.

 

De Buitenveldertbaan (27) is op 3, 4 en 9 januari gebruikt als landingsbaan wegens harde westenwind. Op 5 januari is de Buitenveldertbaan (27) in de ochtend gebruikt als start- en landingsbaan wegens een krachtige westenwind.

 

De Oostbaan (22) is op 7 januari kort gebruikt als landingsbaan wegens werkzaamheden aan de Polderbaan en buien in de omgeving van Schiphol. Op 8 en 9 januari is de Oostbaan (22) in de avond gebruikt als secundaire landingsbaan wegens buien rondom Schiphol.

 

Uitleg over het baangebruik rond de kerstperiode is terug te vinden op: https://bezoekbas.nl/actuele-informatie-archief/

 

 

Piekmomenten

Vanwege het verkeersaanbod waren er gemiddeld 10 piekmomenten per dag:

 • In de ochtend een landingspiek (tussen 06:35 en 09:15 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 09:30 en 11:10 uur)
 • Aan het einde van de ochtend een landingspiek (tussen 10:35 en 11:40 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 11:30 en 13:05 uur).
 • In de vroege middag een landingspiek (tussen 12:45 en 13:45 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 14:10 en 15:10)
 • In de namiddag een landingspiek (tussen 14:40 en 16:20 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 16:10 en 17:30 uur).
 • In de avond een landingspiek (tussen 17:30 en 20:05 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 20:20 en 22:05 uur).

 

De start- en landingspiekmomenten waren volgens verwachting met een geringe spreiding in begin- en eindtijden over de dagen. Deze spreiding wordt veroorzaakt door een verschil in het actuele verkeersaanbod en de weersomstandigheden op de dag zelf.

 

Aantal melders

De afgelopen week zijn er door 812 melders meldingen ingediend, dit is circa 2% meer dan de week ervoor.
Meer informatie

Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Veelgestelde vraag

Waarom merken omwonenden vooralsnog weinig effect van satellietnavigatie?

Antwoord van BAS

Bij satellietnavigatie gebruikt de piloot van een vliegtuig voorgeprogrammeerde punten in de navigatiecomputer. Dit levert een aantal voordelen op. Zo kunnen vliegtuigen, wanneer het instrument landingssysteem van een baan niet beschikbaar is, bijvoorbeeld tijdens onderhoud, met satellietnavigatie en bij voldoende zicht blijven landen op de landingsbanen die de minste geluidshinder opleveren. Daarmee wordt geluidshinder verminderd voor bewoners onder de routes naar de Aalsmeerbaan, Buitenveldertbaan en Zwanenburgbaan. Op een aantal banen waar nog geen instrumentnadering mogelijk was, komen ook precisienaderingen beschikbaar. 

 

Doordat LVNL bij het ontwerpen van nieuwe vliegroutes niet meer afhankelijk is van navigatiebakens op de grond, wordt het mogelijk efficiëntere vliegroutes te ontwikkelen. Vliegtuigen kunnen bij nieuw te ontwerpen routes exacter gaan vliegen naar luchthavens in Nederland, waar mogelijk om woonkernen heen. Daarbij wordt de daling van vliegtuigen meer gelijkmatig en met minder motorvermogen, wat leidt tot minder geluidshinder.    

 

De omschakeling maakt het straks ook mogelijk om de veranderingen door te voeren die voortkomen uit de herindeling van het Nederlandse luchtruim die de komende jaren vorm krijgt. Ook wordt met satellietnavigatie invulling gegeven aan de plannen van de Europese Commissie om alle luchtruimen binnen Europa beter op elkaar te laten aansluiten. Hiermee kunnen de routes tussen landen flink worden verkort.  

 

 

Aankomende week | 17 t/m 23 januari 2022

Vooruitblik week 3

In de week van 17 – 23 januari 2022 verwachten we gemiddeld 815 vluchten per dag op Schiphol. Richting februari stijgt dit aantal naar verwachting tot gemiddeld 880 vluchten per dag.

 

 Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Landen: 07:20 – 09:00 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Landen: 11:00 – 11:40 uur
 • Starten: 11:40– 12:40 uur
 • Landen: 12:40 -13:40 uur
 • Starten: 14:20 – 15:00 uur
 • Landen: 15:00 – 16:00 uur
 • Starten: 16:20 – 17:20 uur
 • Landen: 18:20 – 20:00 uur
 • Starten: 20:40 – 21:40 uur

 

Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

Geen
Meer informatie

Hoe worden banen ingezet?

Er zijn zes start- en landingsbanen op Schiphol: Kaagbaan, Polderbaan, Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan. Welke banen we gebruiken, hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de banen, de wind- en weersomstandigheden en de milieuregels voor baangebruik. Er zijn in principe altijd twee banen in gebruik: een voor startende en een voor landende vliegtuigen. De Polderbaan en Kaagbaan zijn in eerste instantie de daarvoor aangewezen primaire banen. Tijdens piekmomenten kan mogelijk een tweede start- of landingsbaan daarnaast worden ingezet. Dit zijn voornamelijk de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Daarnaast kunnen de Buitenveldertbaan en Oostbaan worden ingezet. Lees meer over het baangebruik op Schiphol ->

Over deze informatie

Op het moment dat deze informatie wordt opgemaakt is de afgelopen week nog niet ten einde. Om de data zoveel mogelijk compleet te hebben en te kunnen terugblikken naar een volledige week gaat de terugblik over de week ervoor. De data in dit document hebben betrekking op het handelsverkeer van en naar Schiphol. De prognoses zijn gebaseerd op vluchtschema’s, informatie van luchtvaart­maatschappijen en verkeersvoorspellingen van de overkoepelende Europese verkeersleiding organisatie Eurocontrol. De werkelijke situatie kan hiervan afwijken. Aan de prognoses kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. Realisatiecijfers kunnen worden beïnvloed door externe factoren, zoals weersomstandigheden, aanpassingen op vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen, ontwikkelingen in nationale en internationale richtlijnen en beleid op gebied van COVID-19. Voor baaninzet geldt dat dit sterk afhankelijk is van wind- en weersomstandigheden en het verkeersaanbod. Ook baanonderhoud, gepland en ongepland, kan van invloed zijn op de inzet van start- en landingsbanen.