BAS
13-05-2022 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Als omwonende wil je uiteraard graag weten wat je de komende periode kunt verwachten van het vliegverkeer. Wij informeren je daarom regelmatig over de ontwikkeling van het aantal vluchten en wat dit betekent voor de inzet van start- en landingsbanen. Op deze pagina kijken we vooruit naar komende week en blikken terug op hoe het afgelopen week ging.

Afgelopen week | 2 mei t/m 8 mei 2022 | Week 18

Baangebruik

In week 18 (2 – 8 mei 2022) waren er gemiddeld 1254 vluchten per dag (prognose 1275). Ten opzichte van week 17 is het aantal vluchten toegenomen. Vergeleken met dezelfde week in 2019 pré-corona, lag het aantal vluchten op 88%.

.

Hoe vaak zijn de banen ingezet?

Totaal afgelopen week

Kaagbaan 34,9%
Buitenveldertbaan 18,4%
Polderbaan 29,8%
Schiphol-Oostbaan 0,4%
Zwanenburgbaan 16,5%
Aalsmeerbaan 0% (onderhoud)

Door afrondingen van de percentages kan het voorkomen dat het totaal niet exact 100% is.

Meer toelichting

Baangebruik

Ruim de helft van de vluchten is geland of gestart vanaf de Polderbaan en de Kaagbaan, respectievelijk 30% en 35% van het vliegverkeer. De Zwanenburgbaan en Buitenveldertbaan zijn gebruikt als tweede baan tijdens start- en landingspieken of wanneer andere banen niet ingezet konden worden wegens werkzaamheden of weersomstandigheden. Deze banen zijn respectievelijk gebruikt voor 17% en 18% van de vluchten. De Oostbaan is voor 0,5% van de vluchten gebruikt.

Op 3 mei is de Polderbaan (36L) en de Buitenveldertbaan (09) gebruikt voor startend verkeer omdat wegens beperkte zicht omstandigheden – door laaghangende bewolking – niet parallel gestart kon worden vanaf Polderbaan en Zwanenburgbaan (36C).

In de nacht van 4 mei op 5 mei is er wegens werkzaamheden aan de Kaagbaan geland op de Zwanenburgbaan (36C).

Op 5 mei is wegens de wind uit westelijke en zuidwestelijke richting een korte periode gestart vanaf de Buitenveldertbaan in westelijke richting (27) en geland op de Oostbaan (22).

 

Aantal melders

De afgelopen week zijn er door 1166 melders meldingen ingediend, dit is circa 24% meer dan de week ervoor.
Meer informatie

Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Veelgestelde vraag

”Waarom zijn tijdens de drukke meivakantie twee start- en landingsbanen niet beschikbaar geweest vanwege baanonderhoud? Waarom vonden de werkzaamheden aan de kruising van de Buitenveldertbaan en Aalsmeerbaan gedurende de meivakantie plaats, waardoor alternatieve baancombinaties moesten worden ingezet?”

 

Antwoord van BAS

Onderhoud aan de start- en landingsbanen is noodzakelijk voor een veilige afhandeling van vluchten en betrouwbaar baangebruik. De Aalsmeerbaan heeft een unieke ligging namelijk dat deze de Buitenveldertbaan kruist. Daardoor is het onontkoombaar dat beide banen een periode niet beschikbaar zijn. Het plannen van onderhoud is een lang proces waarbij veel verschillende partijen betrokken zijn. We willen daarbij voor alle betrokken partijen, zoals omwonenden en luchtvaartmaatschappijen, een zo optimaal mogelijke uitkomst. Er zijn afspraken gemaakt over het startmoment en de doorlooptijd van het project met alle betrokken partijen, die de basis zijn geweest voor het verlenen van de ontheffing door het ministerie. Deze factoren bepalen de volgordelijkheid en de planning van de uit te voeren activiteiten. Om de baan uiteindelijk tijdig weer te kunnen gebruiken, moesten de werkzaamheden op de kruising plaatsvinden ten tijde van de start van de meivakantie.

Ook het weer speelt een belangrijke rol bij het plannen. De weercondities in de huidige periode zijn over het algemeen goed. Goede weercondities zijn van belang voor de kwaliteit, de doorlooptijd van de werkzaamheden en voor de inzet van de optimale baancombinaties.

 

Aankomende week | 9 mei t/m 15 mei 2022 | Week 19

 

 

Vooruitblik week 19

In de week van 16 – 22 mei 2022 verwachten we gemiddeld 1265 vluchten per dag op Schiphol. Tot begin juni verwachten we gemiddeld 1290 vluchten per dag.

 

.

 

 Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

   • Starten: 07:00 – 07:40 uur
   • Landen: 07:40 – 09:20 uur
   • Starten: 09:20 – 11:00 uur
   • Landen: 11:00 – 11:40 uur
   • Starten: 11:40 – 13:00 uur
   • Landen: 13:00 – 13:40 uur
   • Starten: 13:40 – 15:00 uur
   • Landen: 15:00 – 16:00 uur
   • Starten: 16:00 – 17:40 uur
   • Landen: 18:20 – 20:00 uur
   • Starten: 20:40 – 22:00 uur
Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

De Aalsmeerbaan is van 4 april tot en met medio juli in groot onderhoud. Hierdoor is deze start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. Het vliegverkeer dat normaal zou starten vanaf of zou landen op Aalsmeerbaan, zal in deze periode gebruik maken van andere banen, naar verwachting voornamelijk van de Buitenveldertbaan. Omdat de Aalsmeerbaan ’s nachts sowieso gesloten is, heeft dit geen gevolgen voor het baangebruik in de nacht.

 

Vanwege de werkzaamheden op en rond de Aalsmeerbaan is in de week van 16 tot en met 22 mei de Kaagbaan niet beschikbaar als landingsbaan bij slecht zicht, bijvoorbeeld tijdens mist of bij laag hangende bewolking. De baan kan bij alle zichtomstandigheden gewoon gebruikt worden voor startende vliegtuigen. En als het zicht goed is, is landen ook geen probleem. Bij noordenwind en beperkt zicht kan eventueel de Zwanenburgbaan worden ingezet als landingsbaan, zowel overdag als ’s nachts.

 

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) kampt met een toenemend aantal ziekmeldingen en quarantainegevallen door COVID. Ondanks de problemen die dit geeft bij inroostering van luchtverkeersleiders wordt alles binnen de mogelijkheden gedaan om de dienstverlening zoveel mogelijk voort te zetten met zo min mogelijk impact voor de omgeving.

 

 

Meer informatie

Hoe worden banen ingezet?

Er zijn zes start- en landingsbanen op Schiphol: Kaagbaan, Polderbaan, Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan. Welke banen we gebruiken, hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de banen, de wind- en weersomstandigheden en de milieuregels voor baangebruik. Er zijn in principe altijd twee banen in gebruik: een voor startende en een voor landende vliegtuigen. De Polderbaan en Kaagbaan zijn in eerste instantie de daarvoor aangewezen primaire banen. Tijdens piekmomenten kan mogelijk een tweede start- of landingsbaan daarnaast worden ingezet. Dit zijn voornamelijk de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Daarnaast kunnen de Buitenveldertbaan en Oostbaan worden ingezet. Lees meer over het baangebruik op Schiphol ->

Over deze informatie

Op het moment dat deze informatie wordt opgemaakt is de afgelopen week nog niet ten einde. Om de data zoveel mogelijk compleet te hebben en te kunnen terugblikken naar een volledige week gaat de terugblik over de week ervoor. De data in dit document hebben betrekking op het handelsverkeer van en naar Schiphol. De prognoses zijn gebaseerd op vluchtschema’s, informatie van luchtvaart­maatschappijen en verkeersvoorspellingen van de overkoepelende Europese verkeersleiding organisatie Eurocontrol. De werkelijke situatie kan hiervan afwijken. Aan de prognoses kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. Realisatiecijfers kunnen worden beïnvloed door externe factoren, zoals weersomstandigheden, aanpassingen op vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen, ontwikkelingen in nationale en internationale richtlijnen en beleid op gebied van COVID-19. Voor baaninzet geldt dat dit sterk afhankelijk is van wind- en weersomstandigheden en het verkeersaanbod. Ook baanonderhoud, gepland en ongepland, kan van invloed zijn op de inzet van start- en landingsbanen.