BAS
11-02-2022 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

De coronacrisis heeft een grote impact op de luchtvaart wereldwijd en ook op Schiphol. Als omwonende wil je uiteraard graag weten wat je de komende periode kunt verwachten van het vliegverkeer. Wij informeren je daarom regelmatig over de ontwikkeling van het aantal vluchten en wat dit betekent voor de inzet van start- en landingsbanen. Op deze pagina kijken we vooruit naar komende week en blikken terug op hoe het afgelopen week ging.

Afgelopen week | 31 januari t/m 6 februari 2022 | Week 5

Baangebruik

In week 5 (31 januari – 6 februari 2022) waren er gemiddeld 798 vluchten per dag (prognose 845). Ten opzichte van week 4 is het aantal vluchten afgenomen. Vergeleken met dezelfde week in 2019 pré-corona, lag het aantal vluchten op 67%.

Hoe vaak zijn de banen ingezet?

Totaal afgelopen week

Kaagbaan 29,5%
Polderbaan 24,6%
Buitenveldertbaan 19,1%
Zwanenburgbaan 11,9%
Schiphol-Oostbaan 2,0%
Aalsmeerbaan 12,9%

Door afrondingen van de percentages kan het voorkomen dat het totaal niet exact 100% is.

Meer toelichting

Baangebruik

Ruim de helft van de vluchten is geland op de Polderbaan en de Kaagbaan, respectievelijk 24,6% en 29,5% van de vluchten. De Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan zijn voornamelijk gebruikt als tweede baan tijdens start- en landingspieken of wanneer andere banen niet ingezet konden worden wegens werkzaamheden of weersomstandigheden. Deze banen zijn respectievelijk gebruikt voor 12,9% en 11,9% van de vluchten. De Buitenveldertbaan is gebruikt voor 19,1% van de vluchten wegens weersomstandigheden en de Schiphol-Oostbaan voor de overige 2,0%.

In de nacht van 25 op 26 januari is de Zwanenburgbaan (18C) gebruikt voor startend vliegverkeer wegens werkzaamheden aan de baanverlichting van de Kaagbaan. Op 30 januari is de Zwanenburgbaan (36C) als tweede landingsbaan gebruikt wegens krachtige wind uit (noord)westelijke richting.

Op 26 januari in de avond is de Aalsmeerbaan (18L) kortstondig gebruikt voor startend verkeer wegens werkzaamheden aan de Kaagbaan.

Door weersomstandigheden (laaghangende bewolking, windrichting en -kracht) rondom de luchthaven Schiphol is op 27 januari geland op de Schiphol-Oostbaan (22).

Op 27 en 29 januari is de Buitenveldertbaan gebruikt als startbaan (27) wegens harde westenwind. Op 28, 29 en 30 januari en in de nachten van 29 op 30 en 30 op 31 januari is de Buitenveldertbaan als landingsbaan (27) gebruikt wegens westenwind. Er waren ook momenten met mixed-mode baangebruik (landen en starten) op de Buitenveldertbaan (27), vanwege de wind.

Piekmomenten

Vanwege het verkeersaanbod waren er gemiddeld 8 piekmomenten per dag.

 • In de ochtend een landingspiek (tussen 06:45 en 09:25 uur) die gevolgd werden door een startpiek (tussen 09:05 en 10:55 uur).
 • Aan het einde van de ochtend een startpiek (tussen 11:50 en 13:35 uur).
 • In de middag een startpiek (tussen 14:20 en 15:10)
 • In de namiddag een landingspiek (tussen 15:10 en 16:00 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 16:15 en 17:20 uur).
 • In de avond een landingspiek (tussen 18:05 en 20:05 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 20:15 en 21:50 uur).

De start- en landingspiekmomenten waren volgens verwachting met een geringe spreiding in begin- en eindtijden over de dagen. Deze spreiding wordt veroorzaakt door een verschil in het actuele verkeersaanbod en de weersomstandigheden op de dag zelf.

 

Aantal melders

De afgelopen week zijn er door 630 melders meldingen ingediend, dit is circa 4% meer dan de week ervoor.
Meer informatie

Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Veelgestelde vraag

”Waarom was er op maandagochtend 31 januari sprake van een bovengemiddeld aantal doorstarts?”

Antwoord van BAS

Vanwege noordwesterstorm met uitschieters tot circa 50 knopen werd op maandagochtend 31 januari de Buitenveldertbaan (27) voor zowel startend als landend vliegverkeer in westelijke richting (‘mixed mode’) ingezet. Deze storm met zware windstoten (tot circa 100 km/u) leidde tot een bovengemiddeld aantal landende vliegtuigen dat een doorstart maakte. Een windstoot kan een landend vliegtuig bijvoorbeeld uit zijn richting sturen of de vliegsnelheid onwenselijk veranderen. Wanneer een vliegtuig geen stabiele landing kan maken, kan de piloot ervoor kiezen niet te landen en een doorstart te maken.

Een doorstart of ‘go around’ komt regelmatig voor en is een standaard procedure, waarmee de kans op een onveilige situatie – twee vliegtuigen die te dicht bij elkaar komen – zo klein mogelijk wordt gehouden. Uit landingsdata van de afgelopen tien jaren blijkt dat bij gemiddeld 1 op de 675 landingen op Schiphol een doorstart wordt gemaakt. Bij een doorstart wordt de landing van het vliegtuig afgebroken. Dat kan verschillende redenen hebben, zoals door bijzondere weersomstandigheden, technische omstandigheden of uit veiligheidsoverwegingen. Een veiligheidsoverweging is onder meer een situatie waarbij het voorgaande vliegtuig nog op de baan staat en de piloot van het daaropvolgende vliegtuig hierdoor genoodzaakt is de landing af te breken. Een doorstart wordt, afhankelijk van de situatie, op initiatief van de piloot of de luchtverkeersleider gemaakt.

 

Aankomende week | 14 februari t/m 20 februari 2022

 

 

Vooruitblik week 7

In de week van 14 – 20 februari 2022 verwachten we gemiddeld 935 vluchten per dag op Schiphol. Tot en met eerste week maart stijgt dit aantal naar verwachting tot gemiddeld 975 vluchten per dag.

 

 

 Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Landen: 07:20 – 09:00 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Landen: 11:00 – 11:40 uur
 • Starten: 11:40– 12:40 uur
 • Landen: 12:40 -13:40 uur
 • Starten: 14:20 – 15:00 uur
 • Landen: 15:00 – 16:00 uur
 • Starten: 16:20 – 17:20 uur
 • Landen: 18:20 – 20:00 uur
 • Starten: 20:40 – 21:40 uur

 

Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) kampt met een toenemend aantal ziekmeldingen en quarantainegevallen door COVID. Ondanks de problemen die dit geeft bij inroostering van luchtverkeersleiders wordt alles binnen de mogelijkheden gedaan om de dienstverlening zoveel mogelijk voort te zetten met zo min mogelijk impact voor de omgeving.

Meer informatie

Hoe worden banen ingezet?

Er zijn zes start- en landingsbanen op Schiphol: Kaagbaan, Polderbaan, Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan. Welke banen we gebruiken, hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de banen, de wind- en weersomstandigheden en de milieuregels voor baangebruik. Er zijn in principe altijd twee banen in gebruik: een voor startende en een voor landende vliegtuigen. De Polderbaan en Kaagbaan zijn in eerste instantie de daarvoor aangewezen primaire banen. Tijdens piekmomenten kan mogelijk een tweede start- of landingsbaan daarnaast worden ingezet. Dit zijn voornamelijk de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Daarnaast kunnen de Buitenveldertbaan en Oostbaan worden ingezet. Lees meer over het baangebruik op Schiphol ->

Over deze informatie

Op het moment dat deze informatie wordt opgemaakt is de afgelopen week nog niet ten einde. Om de data zoveel mogelijk compleet te hebben en te kunnen terugblikken naar een volledige week gaat de terugblik over de week ervoor. De data in dit document hebben betrekking op het handelsverkeer van en naar Schiphol. De prognoses zijn gebaseerd op vluchtschema’s, informatie van luchtvaart­maatschappijen en verkeersvoorspellingen van de overkoepelende Europese verkeersleiding organisatie Eurocontrol. De werkelijke situatie kan hiervan afwijken. Aan de prognoses kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. Realisatiecijfers kunnen worden beïnvloed door externe factoren, zoals weersomstandigheden, aanpassingen op vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen, ontwikkelingen in nationale en internationale richtlijnen en beleid op gebied van COVID-19. Voor baaninzet geldt dat dit sterk afhankelijk is van wind- en weersomstandigheden en het verkeersaanbod. Ook baanonderhoud, gepland en ongepland, kan van invloed zijn op de inzet van start- en landingsbanen.