BAS
10-12-2021 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

De coronacrisis heeft een grote impact op de luchtvaart wereldwijd en ook op Schiphol. Als omwonende wil je uiteraard graag weten wat je de komende periode kunt verwachten van het vliegverkeer. Wij informeren je daarom regelmatig over de ontwikkeling van het aantal vluchten en wat dit betekent voor de inzet van start- en landingsbanen. Op deze pagina kijken we vooruit naar komende week en blikken terug op hoe het afgelopen week ging.

Afgelopen week | 29 november t/m 5 december | Week 48

Baangebruik

In week 48 (29 november – 5 december 2021) waren er gemiddeld 928 vluchten per dag (prognose 950). Ten opzichte van week 47 is het aantal vluchten afgenomen.
Hoe vaak zijn de banen ingezet?

Vergeleken met dezelfde week in 2019, pré-corona, lag het aantal vluchten op 75%.

 Totaal afgelopen week

Kaagbaan 28,7%
Polderbaan 29,9%
Buitenveldertbaan 19,8%
Zwanenburgbaan 9,4%
Schiphol-Oostbaan 0,5%
Aalsmeerbaan 11,7%

Door afrondingen van de percentages kan het voorkomen dat het totaal niet exact 100% is.

Meer toelichting

Baangebruik

Ruim de helft van de vluchten is geland op de Polderbaan en de Kaagbaan, respectievelijk 30% en 29% van de vluchten. De Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan zijn voornamelijk gebruikt als tweede baan tijdens start- en landingspieken of wanneer andere banen niet ingezet konden worden wegens werkzaamheden of weersomstandigheden. Deze banen zijn respectievelijk gebruikt voor 12% en 9% van de vluchten. De Buitenveldertbaan is gebruikt voor 20% van de vluchten wegens weersomstandigheden en de Oostbaan voor de overige 0,5%.

De Buitenveldertbaan (09) is in de ochtend van 29 november gebruikt voor startend verkeer wegens verminderde zichtcondities (laaghangende bewolking, regenbuien) en wind uit voornamelijk noordelijke tot noordwestelijke richtingen. In de avond is de Buitenveldertbaan (27) gebruikt voor landingen wegens wind variabel in richting tussen het noordwesten en zuidwesten. Op 30 november, 1 december en 2 december is de Buitenveldertbaan (27) gebruikt voor landend verkeer wegens een westelijke wind en laaghangende bewolking. Op 4 december is wegens beperkte zichtcondities de Buitenveldertbaan (09) gebruikt als startbaan in de ochtend en middag. In de avond is de Buitenveldertbaan (27) ingezet als landingsbaan wegens regenbuien in de omgeving van luchthaven Schiphol. Op 6 december is wegens beperkte zichtcondities in de omgeving van luchthaven Schiphol de Buitenveldertbaan (09) ingezet voor het startende verkeer.

Op 29 november is de Aalsmeerbaan (36R) gebruikt voor landend vliegverkeer wegens verminderde zichtcondities (laaghangende bewolking, regenbuien) en wind uit voornamelijk noordelijke tot noordwestelijke richtingen. Op 3 december was wegens een baanmeting op de Kaagbaan (06-24) en verminderde zichtcondities de Aalsmeerbaan (18L) de primaire baan voor startend vliegverkeer.

In de ochtend van 1 december is er op de Schiphol-Oostbaan (22) geland wegens harde zuidwestenwind.

In de nacht van 3 op 4 december is de Zwanenburgbaan (18C) gebruikt voor landen en startend verkeer wegens het reinigen van de verlichting (armaturen) op de Polderbaan (18R-36L) en Kaagbaan (06-24). In de nacht van 6 op 7 december is de Zwanenburgbaan (18C) gebruikt wegens een lampentest op de Polderbaan (18R/36L).

Piekmomenten

Vanwege het verkeersaanbod waren er gemiddeld 10 piekmomenten per dag:

 • In de ochtend een landingspiek (tussen 06:40 en 09:45 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 09:09:15 en 11:15 uur)
 • Aan het einde van de ochtend een landingspiek (tussen 10:50 en 11:50 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 11:35 en 12:55 uur).
 • In de vroege middag een landingspiek (tussen 12:40 en 13:45 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 14:15 en 15:30)
 • In de namiddag een landingspiek (tussen 15:05 en 15:55 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 16:10 en 17:40 uur).
 • In de avond een landingspiek (tussen 17:55 en 20:10 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 20:25 en 22:05 uur).

De start- en landingspiekmomenten waren volgens verwachting met een geringe spreiding in begin- en eindtijden over de dagen. Deze spreiding wordt veroorzaakt door een verschil in het actuele verkeersaanbod en de weersomstandigheden op de dag zelf.

Aantal melders

De afgelopen week zijn er door 736 melders meldingen ingediend, dit is 7% minder dan de week ervoor.
Meer informatie

Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Veelgestelde vraag

Hoe wordt het startende vliegverkeer vanaf de Buitenveldertbaan (09) en het landende vliegverkeer richting de Kaagbaan (06) gesepareerd bij een eventuele doorstart?
Antwoord van BAS

Baancombinaties met daarin landen Kaagbaan (06) en starten Buitenveldertbaan (09) worden onder andere ingezet in het geval van wind uit het voornamelijk noordoostelijke richtingen. Dit is een afhankelijke baancombinatie omdat een doorstart van naderend verkeer op de Kaagbaan (06) een eventueel conflict kan opleveren met startend verkeer vanaf de Buitenveldertbaan (09). Een doorstart komt regelmatig voor (ongeveer 1 op de 700 landingen) en wordt uitvoerig geoefend door luchtverkeersleiders en piloten. Een “late” doorstart, een doorstart van een naderend vliegtuig dat bijna geland is of een “touchdown” maakt op de baan, komt slechts incidenteel voor. Er zijn standaardprocedures opgesteld waarmee een veilige situatie tijdens een doorstart behouden wordt. Het gebruik van afhankelijke banen valt onder de verantwoordelijkheid van één luchtverkeersleider op de toren. Deze luchtverkeersleider geeft een vertrekkende vlucht – in dit geval vanaf de Buitenveldertbaan (09) – een startklaring, zodra de landing op de afhankelijke landingsbaan – in dit geval de Kaagbaan (06) – is vastgesteld. Als het startende vliegtuig te lang op zich laat wachten, zal de verkeersleider de start of de nadering afbreken. De luchtverkeersleider blijft de situatie continu monitoren om een doorstart tijdig vast te stellen en actie te ondernemen. Een verkeersleider gebruikt de “3,7km afstand-regel” om voldoende tijd te hebben om zeker te stellen dat de landing is volbracht, voordat een naderend vliegtuig richting de landingsbaan zich op 3,7 km voor de baan bevindt. De kans op een doorstart is geweken zodra de snelheid van het gelande vliegtuig snel terugloopt of het vliegtuig de baan heeft verlaten. Onder bepaalde voorwaarden mag de verkeersleider de startklaring geven waarbij het landende vliegtuig zich op minder dan 3,7 km voor de baandrempel bevindt. Dat geldt onder de volgende condities:

 • Er is sprake van goede zichtomstandigheden overdag;
 • Het landende vliegtuig vanaf minimaal 9,2 km voor de baandrempel stabiel in de richting van de baan vliegt en het signaal van het automatische instrument landingssysteem (ILS) heeft opgepikt;
 • De verkeersleider het landende verkeer over het (afhankelijk) startende verkeer informeert.

Hierdoor wordt de kans op een conflict als gevolg van een (late) doorstart geminimaliseerd. Tenslotte heeft de verkeersleider ook de beschikking over het veiligheidssysteem “GARDS” welke de verkeersleider een signaal geeft als een vliegtuig een doorstart maakt. Meer informatie is te vinden op:

https://www.lvnl.nl/omgeving/baangebruik/afhankelijk-baangebruik

https://www.lvnl.nl/omgeving/baangebruik/afhankelijk-baangebruik/convergerende-banen

https://www.lvnl.nl/veiligheid/voorvaltypen/doorstart

https://www.lvnl.nl/veiligheid/veilige-uitvoering-in-de-praktijk/veiligheidssystemen/go-around-detection-system

Aankomende week | 13 december t/m 19 december | Week 50

Vooruitblik week 50

In de week van 13 – 19 december 2021 verwachten we gemiddeld 1025 vluchten per dag op Schiphol. Dat is een stijging ten opzichte van de week ervoor. Richting de feestdagen verwachten we dat dit nog iets verder doorzet.

 Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Landen: 07:20 – 09:00 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Landen: 11:00 – 11:40 uur
 • Starten: 11:40– 12:40 uur
 • Landen: 12:40 -13:40 uur
 • Starten: 14:20 – 15:00 uur
 • Landen: 15:00 – 16:00 uur
 • Starten: 16:20 – 17:20 uur
 • Landen: 18:20 – 20:00 uur
 • Starten: 20:40 – 21:40 uur

 

Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

De Kaagbaan kan vanaf 10 december 2021 weer in alle zichtomstandigheden veilig als landingsbaan worden ingezet.
Meer informatie

Het nieuwe Instrument Landing Systeem (ILS) van de Kaagbaan heeft sinds de ingebruikname betrouwbaar en stabiel gefunctioneerd conform internationale veiligheidseisen.

Hoe worden banen ingezet?

Er zijn zes start- en landingsbanen op Schiphol: Kaagbaan, Polderbaan, Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan. Welke banen we gebruiken, hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de banen, de wind- en weersomstandigheden en de milieuregels voor baangebruik. Er zijn in principe altijd twee banen in gebruik: een voor startende en een voor landende vliegtuigen. De Polderbaan en Kaagbaan zijn in eerste instantie de daarvoor aangewezen primaire banen. Tijdens piekmomenten kan mogelijk een tweede start- of landingsbaan daarnaast worden ingezet. Dit zijn voornamelijk de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Daarnaast kunnen de Buitenveldertbaan en Oostbaan worden ingezet. Lees meer over het baangebruik op Schiphol ->

Over deze informatie

Op het moment dat deze informatie wordt opgemaakt is de afgelopen week nog niet ten einde. Om de data zoveel mogelijk compleet te hebben en te kunnen terugblikken naar een volledige week gaat de terugblik over de week ervoor. De data in dit document hebben betrekking op het handelsverkeer van en naar Schiphol. De prognoses zijn gebaseerd op vluchtschema’s, informatie van luchtvaart­maatschappijen en verkeersvoorspellingen van de overkoepelende Europese verkeersleiding organisatie Eurocontrol. De werkelijke situatie kan hiervan afwijken. Aan de prognoses kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. Realisatiecijfers kunnen worden beïnvloed door externe factoren, zoals weersomstandigheden, aanpassingen op vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen, ontwikkelingen in nationale en internationale richtlijnen en beleid op gebied van COVID-19. Voor baaninzet geldt dat dit sterk afhankelijk is van wind- en weersomstandigheden en het verkeersaanbod. Ook baanonderhoud, gepland en ongepland, kan van invloed zijn op de inzet van start- en landingsbanen.