BAS
10-09-2021 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

De coronacrisis heeft een grote impact op de luchtvaart wereldwijd en ook op Schiphol. Als omwonende wil je uiteraard graag weten wat je de komende periode kunt verwachten van het vliegverkeer. Wij informeren je daarom regelmatig over de ontwikkeling van het aantal vluchten en wat dit betekent voor de inzet van start- en landingsbanen. Op deze pagina kijken we vooruit naar komende week en blikken terug op hoe het afgelopen week ging.

Afgelopen week – 23 t/m 29 augustus

Baangebruik

In week 35 (30 augustus – 5 september 2021) waren er gemiddeld 1021 vluchten per dag (prognose 1030). Ten opzichte van week 34 is het aantal vluchten iets afgenomen. 

Hoe vaak zijn de banen ingezet?

Vergeleken met dezelfde week in 2019, pré-corona, lag het aantal vluchten op 70%.

 Totaal afgelopen week

Polderbaan 34%
Kaagbaan 33%
Zwanenburgbaan 16%
Aalsmeerbaan 15%
Buitenveldertbaan 2%
Schiphol-Oostbaan 0%

Door afrondingen van de percentages kan het voorkomen dat het totaal niet exact 100% is.

Meer toelichting

Baangebruik

Door de heersende noordenwind is voornamelijk in noordelijke richting geland en gestart. Het grootste deel van het verkeer is geland op of gestart vanaf de Kaagbaan en Polderbaan.

 

De Zwanenburgbaan en Aalsmeerbaan zijn voornamelijk ingezet als tweede start- of landingsbaan tijdens piekmomenten. Vanwege het weer (laaghangende bewolking), bezetting bij de luchtverkeersleiding en baanwerkzaamheden is daarnaast de Buitenvelderbaan (09) op drie dagen ingezet als startbaan.

 

In de nacht van 30 op 31 augustus is de Zwanenburgbaan (36C) kort gebruikt als landingsbaan wegens werkzaamheden aan de Kaagbaan.

 

Piekmomenten

Vanwege het verkeersaanbod waren er gemiddeld 8 piekmomenten per dag:

  • In de ochtend een landingspiek (tussen 07:00 en 09:20 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 09:20 en 11:10 uur).
  • In de vroege middag een landingspiek (tussen 12:15 en 14:05 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 14:00 en 15:20 uur).
  • In de namiddag een landingspiek (tussen 15:00 en 16:05 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 16:00 en 17:10 uur).
  • In de avond een landingspiek (tussen 18:25 en 20:30 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 20:25 en 22:10 uur).

 

De start- en landingspiekmomenten waren volgens verwachting met een geringe spreiding in begin- en eindtijden over de dagen. Deze spreiding wordt veroorzaakt door een verschil in het actuele verkeersaanbod en de weersomstandigheden op de dag zelf.

Aantal melders

De afgelopen week zijn er door 914 melders meldingen ingediend, dit is 9% minder dan de week ervoor.

Meer informatie

Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Veelgestelde vraag

Wordt er lager gevlogen over mijn woonplaats?

Antwoord van BAS

Op basis van radargegevens van meerdere jaren heeft Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) inmiddels een aantal onderzoeken gedaan naar de hoeveelheid luchtverkeer in verschillende regio’s, en de hoogte waarop de vliegtuigen passeren. Hieruit is echter gebleken dat de vlieghoogte niet of nauwelijks is veranderd. Ook de hoogteverdeling (spreiding) is gelijk gebleven.

 

Aankomende week – 6 september t/m 12 september

Vliegverkeer per dag

In de week van 13 september – 19 september 2021 verwachten we gemiddeld 990 vluchten per dag op Schiphol. In de tweede helft van september verwachten we gemiddeld rond de 1000 vluchten per dag.

 Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

· Landen: 07:20 – 09:00 uur
· Starten: 09:20 – 11:00 uur
· Landen: 12:40 -13:40 uur
· Starten: 14:20 – 15:20 uur
· Landen: 15:20 – 16:00 uur
· Starten: 16:00 – 17:00 uur
· Landen: 18:40 – 20:00 uur
· Starten: 20:20 – 21:40 uur

 

Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

Van 6 tot en met 17 september wordt aan de Buitenveldertbaan (09/27) regulier onderhoud verricht waardoor deze baan niet of beperkt beschikbaar is voor vliegverkeer.

Meer informatie

Dit kan in het geval van harde (zuid)westenwind zijn of wanneer buien de nadering naar de Polderbaan en de Zwanenburgbaan belemmeren. Naar verwachting zijn hierdoor ook de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan iets meer in gebruik. Het vliegverkeer zal bij normale weersomstandigheden voornamelijk gebruik blijven maken van de Polderbaan en de Kaagbaan. Tussen 14 en 17 september is de Buitenveldertbaan ’s avonds en nachts beschikbaar indien overige meer preferente banen niet beschikbaar of bruikbaar zijn.

Hoe worden banen ingezet?

Er zijn zes start- en landingsbanen op Schiphol: Kaagbaan, Polderbaan, Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan. Welke banen we gebruiken, hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de banen, de wind- en weersomstandigheden en de milieuregels voor baangebruik. Er zijn in principe altijd twee banen in gebruik: een voor startende en een voor landende vliegtuigen. De Polderbaan en Kaagbaan zijn in eerste instantie de daarvoor aangewezen primaire banen. Tijdens piekmomenten kan mogelijk een tweede start- of landingsbaan daarnaast worden ingezet. Dit zijn voornamelijk de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Daarnaast kunnen de Buitenveldertbaan en Oostbaan worden ingezet.

Lees meer over het baangebruik op Schiphol ->

Over deze informatie

Op het moment dat deze informatie wordt opgemaakt is de afgelopen week nog niet ten einde. Om de data zoveel mogelijk compleet te hebben en te kunnen terugblikken naar een volledige week gaat de terugblik over de week ervoor.

De data in dit document hebben betrekking op het handelsverkeer van en naar Schiphol. De prognoses zijn gebaseerd op vluchtschema’s, informatie van luchtvaart­maatschappijen en verkeersvoorspellingen van de overkoepelende Europese verkeersleiding organisatie Eurocontrol. De werkelijke situatie kan hiervan afwijken. Aan de prognoses kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. Realisatiecijfers kunnen worden beïnvloed door externe factoren, zoals weersomstandigheden, aanpassingen op vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen, ontwikkelingen in nationale en internationale richtlijnen en beleid op gebied van COVID-19. Voor baaninzet geldt dat dit sterk afhankelijk is van wind- en weersomstandigheden en het verkeersaanbod. Ook baanonderhoud, gepland en ongepland, kan van invloed zijn op de inzet van start- en landingsbanen.