BAS
10-06-2022 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Als omwonende wil je uiteraard graag weten wat je de komende periode kunt verwachten van het vliegverkeer. Wij informeren je daarom regelmatig over de ontwikkeling van het aantal vluchten en wat dit betekent voor de inzet van start- en landingsbanen. Op deze pagina kijken we vooruit naar komende week en blikken terug op hoe het afgelopen week ging.

Afgelopen week | 30 mei t/m 5 juni 2022 | Week 22

Baangebruik

In week 22 (30 mei – 5 juni 2022) waren er gemiddeld 1206 vluchten per dag (prognose 1285). Ten opzichte van week 21 is het aantal vluchten afgenomen. Vergeleken met dezelfde week in 2019 pré-corona, lag het aantal vluchten op 84%.

Hoe vaak zijn de banen ingezet?

Totaal afgelopen week

Kaagbaan 35,4%
Buitenveldertbaan 20,6%
Polderbaan 29,0%
Schiphol-Oostbaan 0,2%
Zwanenburgbaan 14,8%
Aalsmeerbaan 0% (onderhoud)

Door afrondingen van de percentages kan het voorkomen dat het totaal niet exact 100% is.

Meer toelichting

Baangebruik

Ruim de helft van de vluchten is geland of gestart vanaf de Polderbaan en de Kaagbaan, respectievelijk 29% en 35% van het vliegverkeer. De Zwanenburgbaan en Buitenveldertbaan zijn gebruikt als tweede baan tijdens start- en landingspieken of wanneer andere banen niet ingezet konden worden wegens werkzaamheden of weersomstandigheden. Deze banen zijn respectievelijk gebruikt voor 15% en 21% van de vluchten. De Oostbaan is voor enkele vluchten gebruikt.

De Buitenveldertbaan is op alle dagen op momenten afwisselend ingezet als start- en landingsbaan, zowel als hoofdbaan als tweede start- of landingsbaan. Dit vanwege een combinatie van de weersomstandigheden, het verkeersaanbod en het groot onderhoud van de Aalsmeerbaan waardoor ook de Kaagbaan deze week beperkt inzetbaar was.

De Zwanenburgbaan is overdag voornamelijk als tweede start- of landingsbaan ingezet tijdens piekmomenten. ’s Nachts is de Zwanenburgbaan gedurende de hele week ingezet als landingsbaan: één nacht in zuidelijke richting vanwege klein onderhoud aan de Polderbaan en de rest van de week in noordelijke richting vanwege een combinatie van de wind en het niet beschikbaar zijn van het landingssysteem en de baanverlichting op de Kaagbaan.

De Oostbaan is zondagavond korte tijd ingezet als tweede landingsbaan naast de Polderbaan, omdat de Buitenveldertbaan als gevolg van de windrichting en buien niet kon worden gebruikt.

 

Aantal melders

De afgelopen week zijn er door 1250 melders meldingen ingediend, dit is circa 18% meer dan de week ervoor.
Meer informatie

Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Veelgestelde vraag

”In de nacht van zaterdag 4 juni op zondag 5 juni zijn tussen 01.00 en 01:30 uur twee naderende vliegtuigen laag over onder andere Amsterdam-Zuid en Amstelveen gevlogen. Wat was er aan de hand met deze vluchten?

 

Antwoord van BAS

De twee naderende vliegtuigen moesten beiden een zogenaamde doorstart maken. Een doorstart, ook wel go-around of missed approach genoemd, is het afbreken van het laatste stuk van de nadering, de eindnadering, recht naar de landingsbaan. In plaats van te landen, klimt het vliegtuig opnieuw naar een beperkte hoogte om vervolgens opnieuw een nadering uit te voeren.

Een doorstart is een standaardprocedure voor zowel piloten als verkeersleiders. Een doorstart kan , afhankelijk van de situatie, op initiatief van zowel de piloot als de verkeersleider worden gemaakt. In de meeste gevallen is de reden om een doorstart te maken het niet stabiel genoeg vliegen van de eindnadering. Dat kan te maken hebben met weersomstandigheden, zoals een sterk variërende wind in hoogte, snelheid en richting dichtbij de landingsbaan.

In dit geval maakten de piloten van de twee vluchten melding van een onstabiele nadering als reden voor de doorstart. Hierdoor vlogen de twee vliegtuigen na de doorstart op relatief lage hoogte over onder andere Amsterdam-Zuid en Amstelveen. Daarna zijn beide vluchten geland op de Zwanenburgbaan (36C). In de nacht van zaterdag 4 juni op zondag 5 juni werd er geland op de Zwanenburgbaan in noordelijke richting, omdat de Kaagbaan vanwege onderhoudswerkzaamheden ’s nachts niet beschikbaar was als landingsbaan.

Meer informatie over de doorstart procedure vind je op https://www.lvnl.nl/veiligheid/voorvaltypen/doorstart

 

 

 

 

Aankomende week | 13 juni t/m 19 juni 2022 | Week 24

 

 

Vooruitblik week 23

In de week van 13 juni – 19 juni 2022 verwachten we gemiddeld 1310 vluchten per dag op Schiphol. Tot eind juni verwachten we nog een lichte stijging tot gemiddeld 1315 vluchten per dag.

 

 

.

 

 Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Starten: 07:00 – 07:40 uur
 • Landen: 07:40 – 09:20 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Landen: 11:00 – 11:40 uur
 • Starten: 11:40 – 13:00 uur
 • Landen: 13:00 – 13:40 uur
 • Starten: 13:40 – 15:00 uur
 • Landen: 15:00 – 16:00 uur
 • Starten: 16:00 – 17:40 uur
 • Landen: 18:20 – 20:00 uur
 • Starten: 20:40 – 22:00 uur
Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

De Aalsmeerbaan is van 4 april tot en met medio juli in groot onderhoud. Hierdoor is deze start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. Het vliegverkeer dat normaal zou starten vanaf of zou landen op Aalsmeerbaan, zal in deze periode gebruik maken van andere banen, naar verwachting voornamelijk van de Buitenveldertbaan. Omdat de Aalsmeerbaan ’s nachts sowieso gesloten is, heeft dit geen gevolgen voor het baangebruik in de nacht.

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft als gevolg van COVID een krapte in het aantal beschikbare luchtverkeersleiders. Ondanks de problemen die dit geeft bij inroostering van luchtverkeersleiders wordt alles binnen de mogelijkheden gedaan om de dienstverlening zoveel mogelijk voort te zetten met zo min mogelijk impact voor de omgeving.

 

Meer informatie

Hoe worden banen ingezet?

Er zijn zes start- en landingsbanen op Schiphol: Kaagbaan, Polderbaan, Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan. Welke banen we gebruiken, hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de banen, de wind- en weersomstandigheden en de milieuregels voor baangebruik. Er zijn in principe altijd twee banen in gebruik: een voor startende en een voor landende vliegtuigen. De Polderbaan en Kaagbaan zijn in eerste instantie de daarvoor aangewezen primaire banen. Tijdens piekmomenten kan mogelijk een tweede start- of landingsbaan daarnaast worden ingezet. Dit zijn voornamelijk de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Daarnaast kunnen de Buitenveldertbaan en Oostbaan worden ingezet. Lees meer over het baangebruik op Schiphol ->

Over deze informatie

Op het moment dat deze informatie wordt opgemaakt is de afgelopen week nog niet ten einde. Om de data zoveel mogelijk compleet te hebben en te kunnen terugblikken naar een volledige week gaat de terugblik over de week ervoor. De data in dit document hebben betrekking op het handelsverkeer van en naar Schiphol. De prognoses zijn gebaseerd op vluchtschema’s, informatie van luchtvaart­maatschappijen en verkeersvoorspellingen van de overkoepelende Europese verkeersleiding organisatie Eurocontrol. De werkelijke situatie kan hiervan afwijken. Aan de prognoses kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. Realisatiecijfers kunnen worden beïnvloed door externe factoren, zoals weersomstandigheden, aanpassingen op vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen, ontwikkelingen in nationale en internationale richtlijnen en beleid op gebied van COVID-19. Voor baaninzet geldt dat dit sterk afhankelijk is van wind- en weersomstandigheden en het verkeersaanbod. Ook baanonderhoud, gepland en ongepland, kan van invloed zijn op de inzet van start- en landingsbanen.