BAS
08-07-2022 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Als omwonende wil je uiteraard graag weten wat je de komende periode kunt verwachten van het vliegverkeer. Wij informeren je daarom regelmatig over de ontwikkeling van het aantal vluchten en wat dit betekent voor de inzet van start- en landingsbanen. Op deze pagina kijken we vooruit naar komende week en blikken terug op hoe het afgelopen week ging.

Afgelopen week | 27 juni t/m 3 juli 2022 | Week 26

 

Baangebruik

In week 26 (27 juni – 3 juli 2022) waren er gemiddeld 1187 vluchten per dag (prognose 1260). Ten opzichte van week 25 is het aantal vluchten afgenomen. Vergeleken met dezelfde week in 2019 pré-corona, lag het aantal vluchten op 82%.

Hoe vaak zijn de banen ingezet?

Totaal afgelopen week

Kaagbaan 32,8%
Buitenveldertbaan 14,5%
Polderbaan 32,1%
Schiphol-Oostbaan 1,6%
Zwanenburgbaan 13,0%
Aalsmeerbaan 6,0%

Door afrondingen van de percentages kan het voorkomen dat het totaal niet exact 100% is.

Meer toelichting

Baangebruik

Ruim de helft van de vluchten is geland of gestart vanaf de Polderbaan en de Kaagbaan, respectievelijk 32% en 33% van het vliegverkeer. De Zwanenburgbaan en Buitenveldertbaan zijn gebruikt als tweede baan tijdens start- en landingspieken of wanneer andere banen niet ingezet konden worden wegens werkzaamheden of weersomstandigheden. Deze banen zijn respectievelijk gebruikt voor 13% en 15% van de vluchten. De Aalsmeerbaan kon vanaf 1 juli weer worden gebruikt als startbaan en daarvan is 6% van de vluchten vertrokken. De Oostbaan is voor 2% van de vluchten gebruikt.

 

De Buitenveldertbaan is voornamelijk ingezet als tweede start- en landingsbaan tijdens piekmomenten. Op drie dagen is deze baan ook ingezet als hoofdbaan vanwege een combinatie van de weersomstandigheden, het verkeersaanbod en het onderhoud van de Aalsmeerbaan.

 

De Zwanenburgbaan is overdag voornamelijk ingezet als tweede start- en landingsbaan tijdens piekmomenten. Gedurende twee nachten is de Zwanenburgbaan ingezet als start- en landingsbaan vanwege klein onderhoud aan de Polder- en Kaagbaan.

 

De Aalsmeerbaan is vanaf vrijdagmiddag ingezet als tweede startbaan tijdens piekmomenten.

 

De Oostbaan is op twee dagen ingezet als landingsbaan. Dit was vanwege een combinatie van de weersomstandigheden en het niet kunnen inzetten van andere landingsbanen.

 

Aantal melders

De afgelopen week zijn er door 1559 melders meldingen ingediend, dit is circa 13% minder dan de week ervoor.
Meer informatie

Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Veelgestelde vraag

”Waarom vloog het vliegverkeer van/naar Schiphol in de nacht van 27 op 28 juni geen vaste routes?”

 

Antwoord van BAS

In verband met radaronderhoudswerkzaamheden bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) in de nacht van 27 op 28 juni van circa 23:00 uur tot circa 03:00 uur vloog het vliegverkeer van/naar Schiphol geen vaste nachtnaderingsroute/transitie en geen standaard vertrekroutes. Hierdoor vlogen vliegtuigen mogelijk op andere plekken dan normaal.

 

 

Achtergrondinformatie effecten radaronderhoud

Veiligheid heeft altijd prioriteit. Een betrouwbare en nauwkeurige werking van bijvoorbeeld radarsystemen is noodzakelijk voor luchtverkeersleiders. Voor de juiste werking van systemen is periodiek onderhoud nodig. Wanneer mogelijk wordt dit onderhoud ’s nachts gedaan, wanneer er minder vliegverkeer is en de impact ook minder is. Transities/vaste naderingsroutes in de nacht zijn bij onderhoud aan radarsystemen meestal niet mogelijk, omdat de benodigde radardekking voor een betrouwbaar en nauwkeurig beeld dan niet geleverd kan worden. Dat kan ook gelden voor het vliegen van de standaard vertrekroutes of Standard Instrument Departures (SID’s).

Aankomende weken| 11 juli t/m 24 juli 2022 | Weken 28 en 29

 

 

Vooruitblik week 28+29

In de weken van 11 – 24 juli 2022 verwachten we gemiddeld 1210 vluchten per dag op Schiphol. Voor de resterende weken van juli verwachten we op dit moment gemiddeld 1205 vluchten per dag.

 

.

 

 Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

  • Landen: 07:00 – 09:20 uur
  • Starten: 09:20 – 11:00 uur
  • Landen: 11:00 – 11:40 uur
  • Starten: 11:40 – 13:20 uur
  • Landen: 13:20 – 14:00 uur
  • Starten: 14:00 – 15:00 uur
  • Landen: 15:00 – 16:00 uur
  • Starten: 16:00 – 17:40 uur
  • Landen: 18:20 – 20:00 uur
  • Starten: 20:40 – 22:00 uur
Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

De Aalsmeerbaan is sinds 1 juli weer beschikbaar als startbaan en sinds 7 juli als landingsbaan bij goed zicht, na een periode van groot onderhoud. De landingssystemen van de Aalsmeerbaan zijn ook vernieuwd tijdens dit onderhoud. Op 11, 12, 16 en 23 juli worden er nog testen uitgevoerd aan deze systemen, daarom is de baan op deze dagen overdag en op 16 en 23 juli ook in de avond tijdelijk niet beschikbaar. Op deze dagen wordt tijdens piekmomenten dan mogelijk de Buitenveldertbaan ingezet. Na de vernieuwing aan deze landingssystemen moet het systeem dertig dagen betrouwbaar en stabiel conform internationale veiligheidseisen hebben gewerkt. Daarna kan de baan weer in alle zichtomstandigheden als landingsbaan kan worden ingezet.  De Aalsmeerbaan is daardoor tot eind augustus alleen inzetbaar voor startend verkeer en voor landend verkeer bij goed zicht.

 

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft als gevolg van COVID een krapte in het aantal beschikbare luchtverkeersleiders. Ondanks de problemen die dit geeft bij inroostering van luchtverkeersleiders wordt alles binnen de mogelijkheden gedaan om de dienstverlening zoveel mogelijk voort te zetten met zo min mogelijk impact voor de omgeving.

 

 

Meer informatie

Hoe worden banen ingezet?

Er zijn zes start- en landingsbanen op Schiphol: Kaagbaan, Polderbaan, Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan. Welke banen we gebruiken, hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de banen, de wind- en weersomstandigheden en de milieuregels voor baangebruik. Er zijn in principe altijd twee banen in gebruik: een voor startende en een voor landende vliegtuigen. De Polderbaan en Kaagbaan zijn in eerste instantie de daarvoor aangewezen primaire banen. Tijdens piekmomenten kan mogelijk een tweede start- of landingsbaan daarnaast worden ingezet. Dit zijn voornamelijk de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Daarnaast kunnen de Buitenveldertbaan en Oostbaan worden ingezet. Lees meer over het baangebruik op Schiphol ->

Over deze informatie

Op het moment dat deze informatie wordt opgemaakt is de afgelopen week nog niet ten einde. Om de data zoveel mogelijk compleet te hebben en te kunnen terugblikken naar een volledige week gaat de terugblik over de week ervoor. De data in dit document hebben betrekking op het handelsverkeer van en naar Schiphol. De prognoses zijn gebaseerd op vluchtschema’s, informatie van luchtvaart­maatschappijen en verkeersvoorspellingen van de overkoepelende Europese verkeersleiding organisatie Eurocontrol. De werkelijke situatie kan hiervan afwijken. Aan de prognoses kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. Realisatiecijfers kunnen worden beïnvloed door externe factoren, zoals weersomstandigheden, aanpassingen op vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen, ontwikkelingen in nationale en internationale richtlijnen en beleid op gebied van COVID-19. Voor baaninzet geldt dat dit sterk afhankelijk is van wind- en weersomstandigheden en het verkeersaanbod. Ook baanonderhoud, gepland en ongepland, kan van invloed zijn op de inzet van start- en landingsbanen.