BAS
08-04-2022 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

De coronacrisis heeft een grote impact op de luchtvaart wereldwijd en ook op Schiphol. Als omwonende wil je uiteraard graag weten wat je de komende periode kunt verwachten van het vliegverkeer. Wij informeren je daarom regelmatig over de ontwikkeling van het aantal vluchten en wat dit betekent voor de inzet van start- en landingsbanen. Op deze pagina kijken we vooruit naar komende week en blikken terug op hoe het afgelopen week ging.

Afgelopen week | 28 maart t/m 3 april 2022 | Week 13

Baangebruik

In week 12 (28 maart – 3 april 2022) waren er gemiddeld 1075 vluchten per dag (prognose 1115). Ten opzichte van week 12 is het aantal vluchten toegenomen. Vergeleken met dezelfde week in 2019 pré-corona, lag het aantal vluchten op 83%.           

 

Hoe vaak zijn de banen ingezet?

Totaal afgelopen week

Kaagbaan 31,0%
Polderbaan 33,7%
Aalsmeerbaan 12,3%
Zwanenburgbaan 16,0%
Buitenveldertbaan 7,0%
Schiphol-Oostbaan 0%

Door afrondingen van de percentages kan het voorkomen dat het totaal niet exact 100% is.

Meer toelichting

Baangebruik

Ruim de helft van de vluchten is geland of gestart vanaf de Polderbaan en de Kaagbaan, respectievelijk 34% en 31% van de vluchten. De Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan zijn gebruikt als tweede baan tijdens start- en landingspieken of wanneer andere banen niet ingezet konden worden wegens werkzaamheden of weersomstandigheden. Deze banen zijn respectievelijk gebruikt voor 12% en 16% van de vluchten. De Buitenveldertbaan is gebruikt voor 7% van de vluchten.

Op 28 maart is wegens beperkte zichtcondities in de ochtend de Buitenveldertbaan (09) gebruikt als secundaire startbaan en de Zwanenburgbaan (36C) voor landend vliegverkeer.

In de nacht van 28 op 29 maart is tussen circa 22:00 en circa 05:00 de Kaagbaan (06) buiten gebruik geweest vanwege werkzaamheden (waaronder het verwijderen van rubber). In deze periode is de Zwanenburgbaan (36C) gebruikt als landingsbaan.

Op 29 maart is wegens beperkte zichtcondities in de ochtend geland op de Zwanenburgbaan (36C) en de Aalsmeerbaan (36R).

Op 30 maart is vanwege werkzaamheden aan de Zwanenburgbaan (36C) tijdens de startpieken gestart vanaf de Buitenveldertbaan (09).

In de nacht van 30 op 31 maart zijn, vanwege werkzaamheden aan de Polderbaan (18R), de Kaagbaan (06) gebruikt voor startend verkeer en de Zwanenburgbaan (36C) landend verkeer.

Op 31 maart is wegens laaghangende bewolking ’s middags en ’s avonds de Buitenveldertbaan (09) gebruikt als secundaire startbaan.

In verband met werkzaamheden aan communicatiesystemen van de luchtverkeersleiding is op 2 april de Buitenveldertbaan (09) als secundaire startbaan gebruikt. Op 2 april is ’s avonds de Buitenveldertbaan (09) gebruikt voor startend vliegverkeer vanwege personele bezetting bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL).

Op 3 april is wegens de matig tot krachtige wind uit noordwestelijke richting de Buitenveldertbaan (27) gebruikt voor het landend vliegverkeer.

Piekmomenten

Vanwege het verkeersaanbod waren er gemiddeld 10 tot 11 piekmomenten per dag. De start- en landingspiekmomenten waren volgens verwachting met een geringe spreiding in begin- en eindtijden over de dagen. Deze spreiding wordt veroorzaakt door een verschil in het actuele verkeersaanbod en de weersomstandigheden op de dag zelf.

 

 

Aantal melders

De afgelopen week zijn er door 782 melders meldingen ingediend, dit is circa 3% minder dan de week ervoor.
Meer informatie

Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Veelgestelde vraag

“Waarom zijn er tijdens piekmomenten soms twee landingsbanen en twee startbanen tegelijkertijd in gebruik op Schiphol?

 

Antwoord van BAS

Door corona is het aantal vliegbewegingen op Schiphol lager dan voor het uitbreken van de pandemie. Ondanks deze afname van het verkeer hebben we op dit moment wel te maken met drukke (piek)momenten waarbij het verkeersaanbod zodanig is dat het niet op drie banen (twee startbanen en één landingsbaan of twee landingsbanen en één startbaan) afgehandeld kan worden. Om het aanbod van het vliegverkeer op die piekmomenten veilig en efficiënt af te handelen, zijn er dan tijdelijk vier banen in gebruik: twee landingsbanen en twee startbanen. De inzet van vier banen tegelijkertijd vindt plaats conform de hierover met de omgeving afgesproken regels.

 

Aankomende week | 11 april t/m 17 april 2022

 

 

 

Vooruitblik week 15

In de week van 11 – 17 april 2022 verwachten we gemiddeld 1125 vluchten per dag op Schiphol. Naar verwachting stijgt dit aantal de komende tijd naar gemiddeld 1185 vluchten per dag tot eind april.

 

 

 

.

 

 Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Starten: 07:00 – 07:40 uur
 • Landen: 07:40 – 09:20 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Landen: 11:00 – 11:40 uur
 • Starten: 11:40 – 13:00 uur
 • Landen: 13:00 – 13:40 uur
 • Starten: 14:20 – 15:00 uur
 • Landen: 15:00 – 16:00 uur
 • Starten: 16:00 – 17:20 uur
 • Landen: 18:20 – 20:00 uur
 • Starten: 20:40 – 22:00 uur
Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) kampt met een toenemend aantal ziekmeldingen en quarantainegevallen door COVID. Ondanks de problemen die dit geeft bij inroostering van luchtverkeersleiders wordt alles binnen de mogelijkheden gedaan om de dienstverlening zoveel mogelijk voort te zetten met zo min mogelijk impact voor de omgeving.

De Aalsmeerbaan is van 4 april tot en met medio juli in groot onderhoud. Hierdoor is deze start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. Het vliegverkeer dat normaal zou starten vanaf of zou landen op Aalsmeerbaan, zal in deze periode gebruik maken van andere banen, naar verwachting voornamelijk van de Buitenveldertbaan. Omdat de Aalsmeerbaan ’s nachts sowieso gesloten is, heeft dit geen gevolgen voor het baangebruik in de nacht.

 

 

Meer informatie

Hoe worden banen ingezet?

Er zijn zes start- en landingsbanen op Schiphol: Kaagbaan, Polderbaan, Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan. Welke banen we gebruiken, hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de banen, de wind- en weersomstandigheden en de milieuregels voor baangebruik. Er zijn in principe altijd twee banen in gebruik: een voor startende en een voor landende vliegtuigen. De Polderbaan en Kaagbaan zijn in eerste instantie de daarvoor aangewezen primaire banen. Tijdens piekmomenten kan mogelijk een tweede start- of landingsbaan daarnaast worden ingezet. Dit zijn voornamelijk de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Daarnaast kunnen de Buitenveldertbaan en Oostbaan worden ingezet. Lees meer over het baangebruik op Schiphol ->

Over deze informatie

Op het moment dat deze informatie wordt opgemaakt is de afgelopen week nog niet ten einde. Om de data zoveel mogelijk compleet te hebben en te kunnen terugblikken naar een volledige week gaat de terugblik over de week ervoor. De data in dit document hebben betrekking op het handelsverkeer van en naar Schiphol. De prognoses zijn gebaseerd op vluchtschema’s, informatie van luchtvaart­maatschappijen en verkeersvoorspellingen van de overkoepelende Europese verkeersleiding organisatie Eurocontrol. De werkelijke situatie kan hiervan afwijken. Aan de prognoses kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. Realisatiecijfers kunnen worden beïnvloed door externe factoren, zoals weersomstandigheden, aanpassingen op vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen, ontwikkelingen in nationale en internationale richtlijnen en beleid op gebied van COVID-19. Voor baaninzet geldt dat dit sterk afhankelijk is van wind- en weersomstandigheden en het verkeersaanbod. Ook baanonderhoud, gepland en ongepland, kan van invloed zijn op de inzet van start- en landingsbanen.