BAS
05-08-2022 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Als omwonende wil je uiteraard graag weten wat je de komende periode kunt verwachten van het vliegverkeer. Wij informeren je daarom regelmatig over de ontwikkeling van het aantal vluchten en wat dit betekent voor de inzet van start- en landingsbanen. Op deze pagina kijken we vooruit naar komende week en blikken terug op hoe het afgelopen week ging.

Afgelopen weken | 18 juli t/m 31 juli 2022 | Week 29+30

 

 

Baangebruik

In week 29 en 30 waren er gemiddeld 1.157 vluchten per dag (prognose 1.163). Ten opzichte van de vorige weken (respectievelijk 28 en 29) is het aantal vluchten gelijk gebleven. Vergeleken met dezelfde weken in 2019, pré-corona, lag het aantal vluchten op 81%.

 

Hoe vaak zijn de banen ingezet?

Totaal afgelopen weken

Kaagbaan 33,9%
Buitenveldertbaan 5,0%
Polderbaan 33,7%
Schiphol-Oostbaan 0,2%
Zwanenburgbaan 13,4%
Aalsmeerbaan 13,7%

Door afrondingen van de percentages kan het voorkomen dat het totaal niet exact 100% is.

Meer toelichting

Baangebruik

Ruim de helft van de vluchten is geland of gestart vanaf de Polderbaan en de Kaagbaan, respectievelijk 34% en 34% van het vliegverkeer. De Zwanenburgbaan en Aalsmeerbaan zijn gebruikt als tweede baan tijdens start- en landingspieken of wanneer andere banen niet ingezet konden worden wegens werkzaamheden of weersomstandigheden. Deze banen zijn respectievelijk gebruikt voor 13% en 14% van de vluchten. De Buitenvelderbaan is voor 5% van de vluchten gebruikt voornamelijk als landingsbaan bij westenwind of startbaan bij oostenwind. De Schiphol-Oostbaan is voor 0,23% van de vluchten gebruikt.

Op 25 juli is de Oostbaan in de avond als primaire landingsbaan gebruikt wegens harde wind uit het zuidwesten.

 

Aantal melders

In week 29 (18 t/m 24 juli) zijn er door 1285 melders meldingen ingediend, Dit is circa 14% minder dan de week ervoor.
In week 30 (25 t/m 31 juli) zijn er door 1292 melders meldingen ingediend, Dit is circa 0,5% meer dan de week ervoor.
Meer informatie

Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Veelgestelde vraag

”Wat voor afrondende werkzaamheden vinden er plaats na groot baanonderhoud en wat is de invloed hiervan op de inzetbaarheid van de baan ?”

 

Antwoord van BAS

Onderhoud aan de start- en landingsbanen is noodzakelijk voor een veilige afhandeling van vluchten en betrouwbaar baangebruik. In een onderhoudsperiode, zoals groot baanonderhoud aan de Aalsmeerbaan, wordt het asfalt vervangen van de baan en omliggende rijbanen. Hierbij worden ook nieuwe kabels en lampen (led) geplaatst. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) vervangt tijdens het groot onderhoud wanneer nodig ook het Instrument Landingssysteem (ILS). Dit systeem zorgt  ervoor dat vliegtuigen ondersteund worden veilig te kunnen landen.

Na het groot onderhoud zijn er een aantal afrondende werkzaamheden die moeten plaatsvinden, voordat de baan weer geheel veilig kan worden ingezet. Dit geldt bijvoorbeeld voor de verlichting. Voor de nieuwe lampen worden nieuwe onderbakken aangebracht. Na oplevering van de baan wordt twee keer gecontroleerd of de moeren van deze bakken goed vastzitten.

In de periode van zes weken na afloop van het groot onderhoud kan de baan nog niet in alle zichtomstandigheden worden gebruikt als landingsbaan. Er worden grondmetingen en meetvluchten uitgevoerd om de juiste en betrouwbare werking van het nieuwe Instrument Landingssysteem (ILS) te controleren. Pas nadat het nieuwe ILS dertig dagen betrouwbaar en stabiel wordt bevonden conform internationale veiligheidseisen, kan de baan weer in alle zichtomstandigheden als landingsbaan worden ingezet.

Aankomende weken | 8 augustus t/m 21 augustus 2022 | Week 32+33

 

 

 

Vooruitblik weken 32-33

In de weken van 8 -21 augustus 2022 verwachten we gemiddeld 1.230 vluchten per dag op Schiphol. Tot eind augustus verwachten we op dit moment gemiddeld 1.240 vluchten per dag.

 

.

 

 Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

  • Landen: 07:00 – 09:20 uur
  • Starten: 09:20 – 11:00 uur
  • Landen: 11:00 – 11:40 uur
  • Starten: 11:40 – 13:20 uur
  • Landen: 13:20 – 14:00 uur
  • Starten: 14:00 – 15:00 uur
  • Landen: 15:00 – 16:00 uur
  • Starten: 16:00 – 17:40 uur
  • Landen: 18:20 – 20:00 uur
  • Starten: 20:40 – 22:00 uur
Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

Tijdens het groot onderhoud aan de Aalsmeerbaan heeft Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) het Instrument Landingssysteem (ILS) van deze baan vervangen. Een ILS zorgt ervoor dat vliegtuigen ondersteund worden om in een geleidelijke hoek te dalen naar de landingsbaan. Alleen om te kunnen landen bij beperkte zichtomstandigheden moeten de nieuwe landingssystemen eerst 30 dagen goed werken volgens de internationale veiligheidseisen. Pas daarna is de Aalsmeerbaan ook in alle zichtomstandigheden inzetbaar als landingsbaan. In deze periode kan bij beperkt zicht een andere baan worden ingezet als landingsbaan.

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft als gevolg van COVID een krapte in het aantal beschikbare luchtverkeersleiders. Ondanks de problemen die dit geeft bij inroostering van luchtverkeersleiders wordt alles binnen de mogelijkheden gedaan om de dienstverlening zoveel mogelijk voort te zetten met zo min mogelijk impact voor de omgeving.

 

Meer informatie

Hoe worden banen ingezet?

Er zijn zes start- en landingsbanen op Schiphol: Kaagbaan, Polderbaan, Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan. Welke banen we gebruiken, hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de banen, de wind- en weersomstandigheden en de milieuregels voor baangebruik. Er zijn in principe altijd twee banen in gebruik: een voor startende en een voor landende vliegtuigen. De Polderbaan en Kaagbaan zijn in eerste instantie de daarvoor aangewezen primaire banen. Tijdens piekmomenten kan mogelijk een tweede start- of landingsbaan daarnaast worden ingezet. Dit zijn voornamelijk de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Daarnaast kunnen de Buitenveldertbaan en Oostbaan worden ingezet. Lees meer over het baangebruik op Schiphol ->

Over deze informatie

Op het moment dat deze informatie wordt opgemaakt is de afgelopen week nog niet ten einde. Om de data zoveel mogelijk compleet te hebben en te kunnen terugblikken naar een volledige week gaat de terugblik over de week ervoor. De data in dit document hebben betrekking op het handelsverkeer van en naar Schiphol. De prognoses zijn gebaseerd op vluchtschema’s, informatie van luchtvaart­maatschappijen en verkeersvoorspellingen van de overkoepelende Europese verkeersleiding organisatie Eurocontrol. De werkelijke situatie kan hiervan afwijken. Aan de prognoses kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. Realisatiecijfers kunnen worden beïnvloed door externe factoren, zoals weersomstandigheden, aanpassingen op vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen, ontwikkelingen in nationale en internationale richtlijnen en beleid op gebied van COVID-19. Voor baaninzet geldt dat dit sterk afhankelijk is van wind- en weersomstandigheden en het verkeersaanbod. Ook baanonderhoud, gepland en ongepland, kan van invloed zijn op de inzet van start- en landingsbanen.