BAS
05-11-2021 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

De coronacrisis heeft een grote impact op de luchtvaart wereldwijd en ook op Schiphol. Als omwonende wil je uiteraard graag weten wat je de komende periode kunt verwachten van het vliegverkeer. Wij informeren je daarom regelmatig over de ontwikkeling van het aantal vluchten en wat dit betekent voor de inzet van start- en landingsbanen. Op deze pagina kijken we vooruit naar komende week en blikken terug op hoe het afgelopen week ging.

Afgelopen week – 25 t/m 31 oktober 2021

Baangebruik

In week 43 (25 – 31 oktober 2021) waren er gemiddeld 1004 vluchten per dag (prognose 1010). Ten opzichte van week 42 is het aantal vluchten afgenomen

Hoe vaak zijn de banen ingezet?

Vergeleken met dezelfde week in 2019, pré-corona, lag het aantal vluchten op 69%.     

 Totaal afgelopen week

Kaagbaan 26%
Polderbaan 35%
Buitenveldertbaan 1%
Zwanenburgbaan 17%
Schiphol-Oostbaan 1%
Aalsmeerbaan 21%

Door afrondingen van de percentages kan het voorkomen dat het totaal niet exact 100% is.

Meer toelichting

Baangebruik

Een derde van het verkeer is in de afgelopen week geland of gestart op de Polderbaan, een kwart van het verkeer is afgehandeld op de Kaagbaan, een vijfde van het verkeer is afgehandeld op de Aalsmeerbaan en een zesde van het verkeer op de Zwanenburgbaan. Het resterende vliegverkeer is afgehandeld op de Oostbaan en de Buitenveldertbaan.

In de nacht van 25 oktober op 26 oktober is de Zwanenburgbaan (18C) ingezet als landingsbaan als gevolg van werkzaamheden aan de Polderbaan. In verband met werkzaamheden aan de Kaagbaan en de Polderbaan is in de nacht van 29 oktober op 30 oktober de Zwanenburgbaan (18C) eerst ingezet als startbaan en daarna als landingsbaan.

In verband met onweersbuien in de omgeving van Schiphol is de Buitenveldertbaan (27) in de nacht van 26 oktober op 27 oktober ingezet als landingsbaan.

Vanwege metingen aan het ILS van de Kaagbaan is op 28 oktober en 29 oktober de Aalsmeerbaan (18L) ingezet als startbaan. In verband met verminderd zicht is op 30 oktober de Aalsmeerbaan (18L) ingezet als startbaan.

In verband met buien is op 31 oktober de Schiphol-Oostbaan (22) ingezet als landingsbaan.

Piekmomenten

Vanwege het verkeersaanbod waren er gemiddeld 8 piekmomenten per dag:

 • In de ochtend een landingspiek (tussen 06:55 en 09:25 uur) gevolgd door twee startpieken (tussen 09:15 en 11:15 uur en tussen 12:05 en 12:50).
 • In de vroege middag een landingspiek (tussen 12:45 en 14:10 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 14:10 en 15:15)
 • In de namiddag een landingspiek (tussen 15:05 en 16:10 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 16:05 en 17:35 uur).
 • In de avond een landingspiek (tussen 18:15 en 20:15 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 20:40 en 22:00 uur).

 

De start- en landingspiekmomenten waren volgens verwachting met een geringe spreiding in begin- en eindtijden over de dagen. Deze spreiding wordt veroorzaakt door een verschil in het actuele verkeersaanbod en de weersomstandigheden op de dag zelf.

Aantal melders

De afgelopen week zijn er door 725 melders meldingen ingediend, dit is 16% minder dan de week ervoor.

Meer informatie

Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Veelgestelde vraag

Kan Bas mijn hinder oplossen?

Antwoord van BAS

Bij Bas registreren, categoriseren en analyseren we alle meldingen van omwonenden. Op basis van hiervan signaleren we trends en patronen, en creëren we kwartaal- en jaarrapportages die als input kunnen dienen voor hinderbeperkende maatregelen van Schiphol en LVNL. We hebben alleen indirecte invloed op organisaties die iets tegen overlast voor omwonenden kunnen doen. Bas kan hinder niet direct stoppen, en overheid en luchtvaartpartijen zijn niet verplicht om iets te doen met onze analyses en aanbevelingen. Toch is het belangrijk dat omwonenden meldingen blijven maken, want samen geven ze een goed beeld van de (ontwikkelingen van) lokale hinder. Deze informatie kan gebruikt worden bij de evaluatie van hinderbeperkende maatregelen, creatie van nieuw beleid of aanscherping wet- en regelgeving. Momenteel is Bas betrokken bij de evaluatie van de Minder Hinder Schiphol maatregelen. Dit doen we op basis van de door u gemelde meldingen. Meer informatie over de Minder Hinder Schiphol maatregelen kut u vinden op: www.minderhinderschiphol.nl.

Aankomende week – 8 t/m 14 november 2021

Vliegverkeer per dag

In de week van 8– 14 november oktober 2021 verwachten we gemiddeld 960 vluchten per dag op Schiphol. Dit is een daling ten opzichte van vorige week. Voor de resterende weken van november verwachten we nu gemiddeld rond de 960 vluchten per dag.

 Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Landen: 07:20 – 09:00 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Starten: 14:20 – 15:00 uur
 • Landen: 15:00 – 16:00 uur
 • Starten: 16:20 – 17:20 uur
 • Landen: 18:20 – 20:00 uur
 • Starten: 20:40 – 21:40 uur
Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

Vanwege het vernieuwde Instrument Landing Systeem (ILS) aan de Kaagbaan, is deze baan niet inzetbaar bij beperkt zicht tot medio november. 

Meer informatie

In deze periode kan bij noordenwind en beperkt zicht de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan worden ingezet als landingsbaan. Tot en met 10 november zal in de nacht bij wind uit het noorden de Zwanenburgbaan worden ingezet als landingsbaan, als het ILS van de Kaagbaan nog niet beschikbaar is.  Op woensdag 10 november tussen 09:30 en 17:00 uur staan meetvluchten gepland om de werking van het ILS te testen. Tijdens deze meetvluchten is de Kaagbaan niet inzetbaar voor startend en landend verkeer. De Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan zijn niet inzetbaar als landingsbaan, omdat het meetvliegtuig in het naderingsgebied van deze banen moet vliegen. Daardoor wordt bij een noord- of noordwestenwind op die momenten naar verwachting de Buitenveldertbaan ingezet voor landend vliegverkeer.  

Hoe worden banen ingezet?

Er zijn zes start- en landingsbanen op Schiphol: Kaagbaan, Polderbaan, Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan. Welke banen we gebruiken, hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de banen, de wind- en weersomstandigheden en de milieuregels voor baangebruik. Er zijn in principe altijd twee banen in gebruik: een voor startende en een voor landende vliegtuigen. De Polderbaan en Kaagbaan zijn in eerste instantie de daarvoor aangewezen primaire banen. Tijdens piekmomenten kan mogelijk een tweede start- of landingsbaan daarnaast worden ingezet. Dit zijn voornamelijk de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Daarnaast kunnen de Buitenveldertbaan en Oostbaan worden ingezet.

Lees meer over het baangebruik op Schiphol ->

Over deze informatie

Op het moment dat deze informatie wordt opgemaakt is de afgelopen week nog niet ten einde. Om de data zoveel mogelijk compleet te hebben en te kunnen terugblikken naar een volledige week gaat de terugblik over de week ervoor.

De data in dit document hebben betrekking op het handelsverkeer van en naar Schiphol. De prognoses zijn gebaseerd op vluchtschema’s, informatie van luchtvaart­maatschappijen en verkeersvoorspellingen van de overkoepelende Europese verkeersleiding organisatie Eurocontrol. De werkelijke situatie kan hiervan afwijken. Aan de prognoses kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. Realisatiecijfers kunnen worden beïnvloed door externe factoren, zoals weersomstandigheden, aanpassingen op vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen, ontwikkelingen in nationale en internationale richtlijnen en beleid op gebied van COVID-19. Voor baaninzet geldt dat dit sterk afhankelijk is van wind- en weersomstandigheden en het verkeersaanbod. Ook baanonderhoud, gepland en ongepland, kan van invloed zijn op de inzet van start- en landingsbanen.