BAS
01-10-2021 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

De coronacrisis heeft een grote impact op de luchtvaart wereldwijd en ook op Schiphol. Als omwonende wil je uiteraard graag weten wat je de komende periode kunt verwachten van het vliegverkeer. Wij informeren je daarom regelmatig over de ontwikkeling van het aantal vluchten en wat dit betekent voor de inzet van start- en landingsbanen. Op deze pagina kijken we vooruit naar komende week en blikken terug op hoe het afgelopen week ging.

Afgelopen week – 20 t/m 26 september 2021

Baangebruik

Er waren gemiddeld 995 vluchten per dag (prognose 1.005). Ten opzichte van week 36 is het aantal vluchten iets afgenomen.

Hoe vaak zijn de banen ingezet?

Vergeleken met dezelfde week in 2019, pré-corona, lag het aantal vluchten op 68%.

 Totaal afgelopen week

Polderbaan 34%
Kaagbaan 38%
Aalsmeerbaan 14%
Zwanenburgbaan 11%
Buitenveldertbaan 4%
Schiphol-Oostbaan 0%

De Schiphol-Oostbaan is een enkele keer ingezet voor landend handelsverkeer.

Door afrondingen van de percentages kan het voorkomen dat het totaal niet exact 100% is.

Meer toelichting

Baangebruik
Twee derde van het totale verkeer is geland op of gestart vanaf de Kaagbaan en Polderbaan. De Zwanenburgbaan en Aalsmeerbaan zijn voornamelijk ingezet als tweede start- of landingsbaan tijdens piekmomenten.

In de nacht van 22 op 23 september is de Zwanenburgbaan (18C) als startbaan gebruikt wegens werkzaamheden (software update van het verlichtingsbesturingssysteem) van de Kaagbaan. Op 23 september is de Buitenveldertbaan aan het eind van de ochtend en begin van de middag ingezet als landingsbaan vanwege een draaiende wind uit westelijke richting. Op 26 september is de Buitenveldertbaan in de ochtend en het begin van de avond gebruikt als landingsbaan (27) wegens regenbuien in de omgeving van de luchthaven.

Piekmomenten
Vanwege het verkeersaanbod waren er gemiddeld 8 piekmomenten per dag:
• In de ochtend een landingspiek (tussen 06:45 en 09:00 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 09:20 en 11:15 uur).
• In de vroege middag een landingspiek (tussen 12:40 en 14:00 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 14:10 en 15:10)
• In de namiddag een landingspiek (tussen 15:05 en 16:00 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 16:05 en 17:15 uur).
• In de avond een landingspiek (tussen 18:30 en 20:15 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 20:10 en 22:05 uur).

De start- en landingspiekmomenten waren volgens verwachting met een geringe spreiding in begin- en eindtijden over de dagen. Deze spreiding wordt veroorzaakt door een verschil in het actuele verkeersaanbod en de weersomstandigheden op de dag zelf.

Aantal melders

De afgelopen week zijn er door 1.222 melders meldingen ingediend, dit is 3% meer dan de week ervoor.

Meer informatie

Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Veelgestelde vraag

Waarom zijn er alleen ’s nachts vaste naderingsroutes en niet ook overdag?

Antwoord van BAS

Overdag worden vliegtuigen door de luchtverkeersleiding met koers- hoogte- en snelheidsinstructies naar de landingsbaan begeleid. Doordat er ’s nachts minder vliegverkeer is, zijn er voor een aantal landingsbanen vaste naderingsroutes beschikbaar. Hierbij kunnen vanwege het lagere verkeersaanbod ook zogenoemde ‘glijvluchtnaderingen’ worden toegepast (gelijkmatig dalend naderen) waarbij minder motorvermogen wordt gebruikt. Dat scheelt in het geluid dat op de grond wordt gehoord. Officieel heet zo’n daling een CDA (Continuous Descent Approach). Om ook overdag vaste naderingsroutes mogelijk te maken, is een aanpassing van de hoofdstructuur van het Nederlandse luchtruim noodzakelijk. Hier wordt in het programma luchtruimherziening van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat invulling aan gegeven.

BAS maakt op basis van meldingen die zij ontvangt analyses van ervaren hinder in de omgeving. Schiphol en LVNL hebben, mede op basis van deze data, een programma opgesteld met hinderbeperkende maatregelen. Een van deze maatregelen is het onderzoeken van de mogelijkheden van vaste naderingsroutes overdag.

-> Op de website minderhinderschiphol.nl leest u meer over deze en andere maatregelen.

Aankomende week – 4 t/m 10 oktober 2021

Vliegverkeer per dag

In de week van 4 – 10 oktober 2021 verwachten we gemiddeld 1.000 vluchten per dag op Schiphol. Tot eind oktober verwachten we gemiddeld rond de 1.020 vluchten per dag.

 Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

· Landen: 07:20 – 09:00 uur
· Starten: 09:20 – 11:00 uur
· Landen: 12:40 -13:40 uur
· Starten: 14:20 – 15:20 uur
· Landen: 15:20 – 16:00 uur
· Starten: 16:00 – 17:00 uur
· Landen: 18:40 – 20:00 uur
· Starten: 20:20 – 21:40 uur

 

Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

In deze periode is de Aalsmeerbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer vanwege baanonderhoud. 

Meer informatie

De Buitenveldertbaan (09/27) en de Zwanenburgbaan (18C, in zuidelijke richting of vanuit het zuiden 36R) kunnen meer worden ingezet voor startend en/ of landend vliegverkeer. Bewoners onder de aan- en uitvliegroutes van deze banen kunnen dan meer geluidshinder van vliegverkeer ervaren.

Hoe worden banen ingezet?

Er zijn zes start- en landingsbanen op Schiphol: Kaagbaan, Polderbaan, Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan. Welke banen we gebruiken, hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de banen, de wind- en weersomstandigheden en de milieuregels voor baangebruik. Er zijn in principe altijd twee banen in gebruik: een voor startende en een voor landende vliegtuigen. De Polderbaan en Kaagbaan zijn in eerste instantie de daarvoor aangewezen primaire banen. Tijdens piekmomenten kan mogelijk een tweede start- of landingsbaan daarnaast worden ingezet. Dit zijn voornamelijk de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Daarnaast kunnen de Buitenveldertbaan en Oostbaan worden ingezet.

Lees meer over het baangebruik op Schiphol ->

Over deze informatie

Op het moment dat deze informatie wordt opgemaakt is de afgelopen week nog niet ten einde. Om de data zoveel mogelijk compleet te hebben en te kunnen terugblikken naar een volledige week gaat de terugblik over de week ervoor.

De data in dit document hebben betrekking op het handelsverkeer van en naar Schiphol. De prognoses zijn gebaseerd op vluchtschema’s, informatie van luchtvaart­maatschappijen en verkeersvoorspellingen van de overkoepelende Europese verkeersleiding organisatie Eurocontrol. De werkelijke situatie kan hiervan afwijken. Aan de prognoses kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. Realisatiecijfers kunnen worden beïnvloed door externe factoren, zoals weersomstandigheden, aanpassingen op vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen, ontwikkelingen in nationale en internationale richtlijnen en beleid op gebied van COVID-19. Voor baaninzet geldt dat dit sterk afhankelijk is van wind- en weersomstandigheden en het verkeersaanbod. Ook baanonderhoud, gepland en ongepland, kan van invloed zijn op de inzet van start- en landingsbanen.