BAS
01-07-2022 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Als omwonende wil je uiteraard graag weten wat je de komende periode kunt verwachten van het vliegverkeer. Wij informeren je daarom regelmatig over de ontwikkeling van het aantal vluchten en wat dit betekent voor de inzet van start- en landingsbanen. Op deze pagina kijken we vooruit naar komende week en blikken terug op hoe het afgelopen week ging.

Afgelopen week | 20 juni t/m 26 juni 2022 | Week 25

 

Baangebruik

In week 25 (20 –26 juni 2022) waren er gemiddeld 1239 vluchten per dag (prognose 1300). Ten opzichte van week 24 is het aantal vluchten afgenomen. Vergeleken met dezelfde week in 2019 pré-corona, lag het aantal vluchten op 85%.

Hoe vaak zijn de banen ingezet?

Totaal afgelopen week

Kaagbaan 36,7%
Buitenveldertbaan 17,1%
Polderbaan 30,6%
Schiphol-Oostbaan 1,4%
Zwanenburgbaan 14,2%
Aalsmeerbaan 0% (onderhoud)

Door afrondingen van de percentages kan het voorkomen dat het totaal niet exact 100% is.

Meer toelichting

Baangebruik

Ruim de helft van de vluchten is geland of gestart vanaf de Polderbaan en de Kaagbaan, respectievelijk 31% en 37% van het vliegverkeer. De Zwanenburgbaan en Buitenveldertbaan zijn gebruikt als tweede baan tijdens start- en landingspieken of wanneer andere banen niet ingezet konden worden wegens werkzaamheden of weersomstandigheden. Deze banen zijn respectievelijk gebruikt voor 14% en 17% van de vluchten. De Oostbaan is voor 1% van de vluchten gebruikt.

De Buitenveldertbaan is voornamelijk ingezet als tweede start- en landingsbaan tijdens piekmomenten. Op drie dagen is deze baan ook ingezet als hoofdbaan vanwege een combinatie van de weersomstandigheden, het verkeersaanbod en het groot onderhoud van de Aalsmeerbaan.

De Zwanenburgbaan is overdag voornamelijk ingezet als tweede start- en landingsbaan tijdens piekmomenten. Gedurende één nacht is de Zwanenburgbaan ingezet als startbaan in zuidelijke richting. Dit vanwege kort onderhoud – reinigen van de verlichting – aan de Kaagbaan.

De Oostbaan is vrijdagmiddag ingezet als landingsbaan. Dit was vanwege een combinatie van de weersomstandigheden – sterk variërende wind in richting en kracht met overtrekkende buienfronten – en het niet beschikbaar zijn van de Aalsmeerbaan.

 

Aantal melders

De afgelopen week zijn er door 1798 melders meldingen ingediend, dit is circa 7% meer dan de week ervoor.
Meer informatie

Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Veelgestelde vraag

”Waarom is de Aalsmeerbaan na het groot onderhoud nog niet bij alle weersomstandigheden volledig inzetbaar voor landend vliegverkeer in de periode van juli tot eind augustus?

 

Antwoord van BAS

Tijdens het groot onderhoud aan de Aalsmeerbaan (18L/36R) vervangt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)  het Instrument Landing System (ILS). Het ILS zorgt ervoor dat vliegtuigen ondersteund worden om via een optimale koers en vaste daalhoek geleidelijk te dalen naar de landingsbaan. Met het ILS kunnen vliegtuigen ook op de automatische piloot landen, bijvoorbeeld als er sprake is van beperkt zicht (zoals bij mist). Om ervoor te zorgen dat een baan zo kort mogelijk buiten gebruik is, wordt de ILS vervanging zoveel mogelijk tijdens het  baanonderhoud aan dezelfde baan uitgevoerd. Zo wordt mogelijke hinder als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de baan en inzet van andere banen beperkt. Direct na afloop van het baanonderhoud, wordt de juiste werking van het ILS vastgesteld door middel van grondmetingen en meetvluchten. Deze metingen kunnen alleen na het onderhoud worden uitgevoerd, als de baan beschikbaar is. Aansluitend moet het nieuwe ILS voor een periode van vier weken betrouwbaar en stabiel conform internationale veiligheidseisen hebben gewerkt, daarna kan de baan weer in alle zichtomstandigheden als landingsbaan worden ingezet. 

Baangebruik bij slechte zichtomstandigheden na het groot onderhoud

In deze periode na het groot onderhoud kan bij wind uit voornamelijk noordelijke richtingen en slechte  zichtomstandigheden de Buitenveldertbaan (27) of Zwanenburgbaan (36C) vaker worden ingezet voor landend vliegverkeer. Slechte zichtomstandigheden komen in de zomerperiode minder vaak voor dan in de herfst of winter.

Aankomende week | 4 juli t/m 10 juli 2022 | Week 27

 

Vooruitblik week 23

In de week van 4 – 10 juli 2022 verwachten we gemiddeld 1245 vluchten per dag op Schiphol. Voor de maand juli verwachten we op dit moment gemiddeld 1225 vluchten per dag.

 

.

 

 Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

  • Landen: 07:00 – 09:20 uur
  • Starten: 09:20 – 11:00 uur
  • Landen: 11:00 – 11:40 uur
  • Starten: 11:40 – 13:20 uur
  • Landen: 13:20 – 14:00 uur
  • Starten: 14:00 – 15:00 uur
  • Landen: 15:00 – 16:00 uur
  • Starten: 16:00 – 17:40 uur
  • Landen: 18:20 – 20:00 uur
  • Starten: 20:40 – 22:00 uur
Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

De Aalsmeerbaan (18L) is vanaf 1 juli weer beschikbaar voor startend vliegverkeer en wordt vanaf de namiddag ingezet voor startend vliegverkeer. Na testen met het landingssysteem volgende week is de baan naar verwachting inzetbaar voor landend verkeer bij goed zicht. Dat is eerder dan oorspronkelijk gepland. De komende periode worden er testen uitgevoerd aan de landingssystemen, zodat de baan hierna ook weer veilig als landingsbaan in gebruik kan worden genomen. Aan de Aalsmeerbaan is sinds begin april groot onderhoud uitgevoerd, zodat de start- en landingsbaan in goede conditie is en blijft. 

 

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft als gevolg van COVID een krapte in het aantal beschikbare luchtverkeersleiders. Ondanks de problemen die dit geeft bij inroostering van luchtverkeersleiders wordt alles binnen de mogelijkheden gedaan om de dienstverlening zoveel mogelijk voort te zetten met zo min mogelijk impact voor de omgeving.

 

Meer informatie

Hoe worden banen ingezet?

Er zijn zes start- en landingsbanen op Schiphol: Kaagbaan, Polderbaan, Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan. Welke banen we gebruiken, hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de banen, de wind- en weersomstandigheden en de milieuregels voor baangebruik. Er zijn in principe altijd twee banen in gebruik: een voor startende en een voor landende vliegtuigen. De Polderbaan en Kaagbaan zijn in eerste instantie de daarvoor aangewezen primaire banen. Tijdens piekmomenten kan mogelijk een tweede start- of landingsbaan daarnaast worden ingezet. Dit zijn voornamelijk de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Daarnaast kunnen de Buitenveldertbaan en Oostbaan worden ingezet. Lees meer over het baangebruik op Schiphol ->

Over deze informatie

Op het moment dat deze informatie wordt opgemaakt is de afgelopen week nog niet ten einde. Om de data zoveel mogelijk compleet te hebben en te kunnen terugblikken naar een volledige week gaat de terugblik over de week ervoor. De data in dit document hebben betrekking op het handelsverkeer van en naar Schiphol. De prognoses zijn gebaseerd op vluchtschema’s, informatie van luchtvaart­maatschappijen en verkeersvoorspellingen van de overkoepelende Europese verkeersleiding organisatie Eurocontrol. De werkelijke situatie kan hiervan afwijken. Aan de prognoses kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. Realisatiecijfers kunnen worden beïnvloed door externe factoren, zoals weersomstandigheden, aanpassingen op vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen, ontwikkelingen in nationale en internationale richtlijnen en beleid op gebied van COVID-19. Voor baaninzet geldt dat dit sterk afhankelijk is van wind- en weersomstandigheden en het verkeersaanbod. Ook baanonderhoud, gepland en ongepland, kan van invloed zijn op de inzet van start- en landingsbanen.