BAS
01-04-2022 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

De coronacrisis heeft een grote impact op de luchtvaart wereldwijd en ook op Schiphol. Als omwonende wil je uiteraard graag weten wat je de komende periode kunt verwachten van het vliegverkeer. Wij informeren je daarom regelmatig over de ontwikkeling van het aantal vluchten en wat dit betekent voor de inzet van start- en landingsbanen. Op deze pagina kijken we vooruit naar komende week en blikken terug op hoe het afgelopen week ging.

Afgelopen week | 21 maart t/m 27 maart 2022 | Week 13

Baangebruik

In week 12 (21 – 27 maart 2022) waren er gemiddeld 999 vluchten per dag (prognose 1015). Ten opzichte van week 11 is het aantal vluchten toegenomen. Vergeleken met dezelfde week in 2019 pré-corona, lag het aantal vluchten op 77%.             

 

 

Hoe vaak zijn de banen ingezet?

Totaal afgelopen week

Kaagbaan 35,5%
Polderbaan 29,5%
Aalsmeerbaan 15,4%
Zwanenburgbaan 18,1%
Buitenveldertbaan 1,5%
Schiphol-Oostbaan 0%

Door afrondingen van de percentages kan het voorkomen dat het totaal niet exact 100% is.

Meer toelichting

Baangebruik

Ruim de helft van de vluchten is geland of gestart vanaf de Polderbaan en de Kaagbaan, respectievelijk 30% en 35% van de vluchten. De Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan zijn gebruikt als tweede baan tijdens start- en landingspieken of wanneer andere banen niet ingezet konden worden wegens werkzaamheden of weersomstandigheden. Deze banen zijn respectievelijk gebruikt voor 15% en 18% van de vluchten. De Buitenveldertbaan is gebruikt voor 2%.

 

In de nacht van 21 op 22 maart was de Polderbaan kort buiten gebruik wegens werkzaamheden. Daardoor is de Zwanenburgbaan (18C) tot 02:00 uur gebruikt als landingsbaan.

 

In de nacht van 22 op 23 maart was de Kaagbaan kort buiten gebruik wegens werkzaamheden. Hierdoor is de Zwanenburg (36C) gebruikt als landingsbaan tot 00:30 uur.

 

Op 23 maart was de Polderbaan overdag niet beschikbaar vanwege een uitgebreide test van de verlichting van de landingsbaan. Hierdoor is de Zwanenburgbaan (36C) gebruikt als primaire startbaan en de Buitenveldertbaan (09) als secundaire startbaan.

 

Op 21 maart is aan het begin van de avond de Zwanenburgbaan (18C) kort gebruikt als primaire landingsbaan. Dit vanwege personele bezetting bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) als gevolg van COVID. Op 21 en 22 maart is wegens dezelfde reden de Zwanenburgbaan (18C) in de avond kort gebruikt als primaire landingsbaan en op 23, 24, 25 en 26 maart als primaire startbaan (36C).

 

Piekmomenten

Vanwege het verkeersaanbod waren er gemiddeld 10 tot 11 piekmomenten per dag. De start- en landingspiekmomenten waren volgens verwachting met een geringe spreiding in begin- en eindtijden over de dagen. Deze spreiding wordt veroorzaakt door een verschil in het actuele verkeersaanbod en de weersomstandigheden op de dag zelf.

 

 

Aantal melders

De afgelopen week zijn er door 808 melders meldingen ingediend, dit is circa 1% meer dan de week ervoor.
Meer informatie

Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Veelgestelde vraag

“Waarom werden vorige week woensdag (23 maart) opnieuw uitgebreide tests met de verlichting van de Polderbaan uitgevoerd? Is het probleem met de baanverlichting inmiddels opgelost?”

 

Antwoord van BAS

Schiphol voert deze tests uit om de regelaars en baanverlichting van de Polderbaan beter op elkaar af te stellen en zodoende ongepland uitval in de toekomst te voorkomen. Na afloop van het groot onderhoud aan de Polderbaan in het voorjaar van 2021 bleek dat de baanverlichting nog verdere afstelling nodig had. De regelaars en de verlichting zelf zijn van verschillende leveranciers, waardoor dit proces meer tijd in beslag neemt dan verwacht. Om beide systemen goed in te regelen zijn meerdere tests nodig. Deze vinden plaats bij de regelaars en verlichting op de Polderbaan, waardoor de baan dan tijdelijk niet beschikbaar is voor het vliegverkeer.  

 

Aankomende week | 4 april t/m 10 april 2022

 

 

Vooruitblik week 14

In de week van 4 – 10 april 2022 verwachten we gemiddeld 1115 vluchten per dag op Schiphol. Naar verwachting stijgt dit aan de komende tijd naar gemiddeld 1210 vluchten per dag tot eind april.

 

.

 

 Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Starten: 07:00 – 07:40 uur
 • Landen: 07:40 – 09:20 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Landen: 11:00 – 11:40 uur
 • Starten: 11:40 – 13:00 uur
 • Landen: 13:00 – 13:40 uur
 • Starten: 14:20 – 15:00 uur
 • Landen: 15:00 – 16:00 uur
 • Starten: 16:00 – 17:20 uur
 • Landen: 18:20 – 20:00 uur
 • Starten: 20:40 – 22:00 uur
Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) kampt met een toenemend aantal ziekmeldingen en quarantainegevallen door COVID. Ondanks de problemen die dit geeft bij inroostering van luchtverkeersleiders wordt alles binnen de mogelijkheden gedaan om de dienstverlening zoveel mogelijk voort te zetten met zo min mogelijk impact voor de omgeving.

 

De Aalsmeerbaan is van 4 april tot en met medio juli in groot onderhoud. Hierdoor is deze start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. Het vliegverkeer dat normaal zou starten vanaf of zou landen op Aalsmeerbaan, zal in deze periode gebruik maken van andere banen, naar verwachting voornamelijk van de Buitenveldertbaan. Omdat de Aalsmeerbaan ’s nachts sowieso gesloten is, heeft dit nagenoeg geen gevolgen voor het baangebruik in de nacht.

 

Meer informatie

Hoe worden banen ingezet?

Er zijn zes start- en landingsbanen op Schiphol: Kaagbaan, Polderbaan, Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan. Welke banen we gebruiken, hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de banen, de wind- en weersomstandigheden en de milieuregels voor baangebruik. Er zijn in principe altijd twee banen in gebruik: een voor startende en een voor landende vliegtuigen. De Polderbaan en Kaagbaan zijn in eerste instantie de daarvoor aangewezen primaire banen. Tijdens piekmomenten kan mogelijk een tweede start- of landingsbaan daarnaast worden ingezet. Dit zijn voornamelijk de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Daarnaast kunnen de Buitenveldertbaan en Oostbaan worden ingezet. Lees meer over het baangebruik op Schiphol ->

Over deze informatie

Op het moment dat deze informatie wordt opgemaakt is de afgelopen week nog niet ten einde. Om de data zoveel mogelijk compleet te hebben en te kunnen terugblikken naar een volledige week gaat de terugblik over de week ervoor. De data in dit document hebben betrekking op het handelsverkeer van en naar Schiphol. De prognoses zijn gebaseerd op vluchtschema’s, informatie van luchtvaart­maatschappijen en verkeersvoorspellingen van de overkoepelende Europese verkeersleiding organisatie Eurocontrol. De werkelijke situatie kan hiervan afwijken. Aan de prognoses kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. Realisatiecijfers kunnen worden beïnvloed door externe factoren, zoals weersomstandigheden, aanpassingen op vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen, ontwikkelingen in nationale en internationale richtlijnen en beleid op gebied van COVID-19. Voor baaninzet geldt dat dit sterk afhankelijk is van wind- en weersomstandigheden en het verkeersaanbod. Ook baanonderhoud, gepland en ongepland, kan van invloed zijn op de inzet van start- en landingsbanen.