BAS
Projecten
2020 | Planning baanonderhoud en werkzaamheden

Bericht van:

maandag
19 oktober 2020
om 09:00
2020 | Planning baanonderhoud en werkzaamheden

Huidige en toekomstige werkzaamheden

23 november 2020 – medio mei 2021: diverse werkzaamheden rond taxibanen Quebec en Zulu

Vanaf maandag 23 november vinden er gedurende een half jaar werkzaamheden plaats aan het zuidelijke gedeelte van het taxibanenstelsel op Schiphol. Hier wordt gewerkt aan de verdubbeling van taxibaan Quebec. Vanwege deze werkzaamheden zijn taxibanen Quebec en Zulu en op- en afritten aan de zuidkant van de Zwanenburgbaan in fasen niet of minder beschikbaar. Daardoor kan de Zwanenburgbaan naar verwachting minder vaak worden ingezet. Dit kan mogelijk voor meer inzet van de Buitenveldertbaan of de Schiphol-Oostbaan zorgen.

Vanaf 25 januari tot en met 26 april combineren we deze werkzaamheden met het groot onderhoud aan de Polderbaan om de periode van overlast te beperken.

Afgelopen werkzaamheden

22 november – 26 november Zwanenburgbaan niet beschikbaar vanwege werkzaamheden

Tussen zondag 22 november 22.00 uur ’s avonds en donderdag 26 november 6.00 ‘s ochtends is de Zwanenburgbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer vanwege werkzaamheden. Naar verwachting kan dit gevolgen hebben voor het vliegtuiggeluid in de omgeving. Zo kan het vliegverkeer bij wind uit het zuiden en zuidwesten landen op de Buitenveldertbaan. Bij noorderwind kan de Buitenveldertbaan ingezet worden als startbaan. Welke baan in deze periode daadwerkelijk gebruikt wordt, hangt af van de wind- en weersomstandigheden.

2 november - 10 november Aalsmeerbaan niet beschikbaar vanwege onderhoud

Deze week is de Aalsmeerbaan buiten gebruik vanwege jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden. Het baanonderhoud start op maandagochtend 2 november om 07.00 uur en duurt tot dinsdagavond 10 november 18.00 uur. Hierdoor verwachten we in deze periode de Buitenveldertbaan meer in te zetten. Ook kan de Zwanenburgbaan in zuidelijke richting meer in gebruik zijn.

Dit onderhoud aan de Aalsmeerbaan zou eerst plaatsvinden van 28 september tot en met 6 oktober, maar is verplaatst naar november. Het onderhoud zou anders tegelijkertijd plaatsvinden met de werkzaamheden aan taxibanen Quebec en Zulu. Omdat is gebleken dat dit te veel impact zou hebben op het baangebruik en daarmee voor de omgeving, is het onderhoud verplaatst.

28 september - 16 oktober taxibaan Quebec en Zulu niet beschikbaar door werkzaamheden

Van maandag 28 september 07.00 uur tot en met vrijdag 16 oktober 18.00 uur zijn taxibanen Quebec en Zulu buiten gebruik. Hierdoor is de Zwanenburgbaan tijdens de pieken minder goed inzetbaar samen met de Polderbaan en zal de Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan meer ingezet worden.

21 september - 26 september Kaagbaan niet beschikbaar vanwege onderhoud

Vanwege het jaarlijks onderhoud is de Kaagbaan eind september een kleine week buiten gebruik. Van maandagochtend 21 september 07.00 uur tot zaterdagavond 26 september 18.00 uur voeren we onderhoudswerkzaamheden uit. Tijdens dit baanonderhoud verwachten we meer landende vliegtuigen op de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan. Voor startende vliegtuigen zetten we de Aalsmeerbaan, de Buitenveldertbaan en de Zwanenburgbaan in.

31 augustus - 8 september Polderbaan niet beschikbaar door onderhoud

Vanwege jaarlijks onderhoud is de Polderbaan een week buiten gebruik: naar verwachting van maandagochtend 31 augustus 07.00 uur tot en met dinsdagnacht 8 september 02.00 uur. Tijdens dit onderhoud verwachten we meer vliegverkeer op de Zwanenburgbaan, ook in de nacht. Voor nachtvluchten in deze periode vragen we een ontheffing aan. Hierdoor hoeven we niet de Kaagbaan in noordoostelijke richting in te zetten in de nacht, wat anders voor veel overlast in Amsterdam en Amstelveen zou zorgen.

17 augustus – 28 augustus Zwanenburgbaan niet beschikbaar vanwege werkzaamheden

Tussen maandagmorgen 17 augustus 07.00 uur en vrijdagmiddag 28 augustus 16.00 uur is de Zwanenburgbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer vanwege werkzaamheden. Naar verwachting kan dit gevolgen hebben voor het vliegtuiggeluid in de omgeving. In deze periode kan tijdens de landingspiek de Buitenveldertbaan vaker als tweede landingsbaan worden ingezet bij wind uit het zuiden en zuidwesten. In een startpiek met noorderwind kan de Buitenveldertbaan ingezet worden als tweede startbaan. Welke baan in deze periode daadwerkelijk gebruikt wordt, hangt af van de wind- en weersomstandigheden op dat moment.

27 juli – 31 juli Zwanenburgbaan beperkt beschikbaar door onderhoud

Van maandag 27 juli tot en met vrijdag 31 juli is de Zwanenburgbaan niet inzetbaar tussen 14.00 uur ’s middags en 23.00 uur ’s avonds vanwege onderhoudswerkzaamheden. De verwachting is dat dit beperkte gevolgen heeft voor het vliegtuiggeluid in de omgeving, omdat de Zwanenburgbaan de afgelopen weken amper in gebruik was

28 juli Buitenveldertbaan beperkt beschikbaar vanwege werkzaamheden

Op dinsdag 28 juli is de Buitenveldertbaan niet inzetbaar tussen 7.00 uur ’s ochtends en 14.00 uur ’s middags. Er worden werkzaamheden uitgevoerd aan de verlichting van de baan. Naar verwachting heeft dit geen gevolgen heeft voor het vliegtuiggeluid in de omgeving.

29 juli Schiphol-Oostbaan beperkt beschikbaar vanwege werkzaamheden

Woensdag 29 juli is de Schiphol Oostbaan vanwege het plaatsen van een windzak niet beschikbaar tussen 07.00 uur ’s ochtends en 15.00 uur ’s middags. We verwachten dat dit geen gevolgen heeft voor het vliegtuiggeluid in de omgeving.