BAS
Projecten
31-08-2020 | Baangebruik bij niet beschikbaar zijn Polderbaan

Laatste wijziging:

31 augustus 2020
15:45
31-08-2020 | Baangebruik bij niet beschikbaar zijn Polderbaan
De Polderbaan is een van de meest gebruikte start- en landingsbanen op Schiphol. De Polderbaan wordt in de eerste twee preferenties bij wind uit noordelijke dan wel zuidelijke richtingen gebruikt. (zie afbeelding). Als de Polderbaan buiten gebruik is, heeft dat consequenties voor het baangebruik.


Noordelijk Baangebruik

Bij noordelijk baangebruik zullen, als de Polderbaan niet beschikbaar is, bij een piek van startend verkeer naar verwachting de Zwanenburgbaan (36C) en de Buitenveldertbaan (09) gebruikt worden als startbaan. Tijdens een piek van landend verkeer zal naar verwachting de Zwanenburgbaan in gebruik blijven als startbaan. Bij noordelijk baangebruik zullen als landingsbaan de Kaagbaan (06) en tijdens pieken de Aalsmeerbaan (36R) ingezet worden, zoals gebruikelijk.

In principe wordt de Polderbaan (36L) buiten de piekperioden bij noordelijk baangebruik als enige startbaan gebruikt en wordt de Zwanenburgbaan (36C) alleen in combinatie met de Polderbaan ingezet. Af en toe wordt de Zwanenburgbaan 2 (36C) echter niet in combinatie met de Polderbaan (36L) gebruikt. Bij dit gebruik van baan 36C als enige startbaan volgt vliegverkeer naar westelijke bestemmingen om veiligheidsredenen geen vaste vertrekroute (SID). Er bestaan zelfs geen SID’s naar het westen van baan 36C. Dat is om te voorkomen dat er verwarring zou kunnen ontstaan bij het vóór vertrek selecteren van SID’s door de vliegers in de cockpit. Hierdoor zouden vliegtuigen na de start van de Zwanenburgbaan (36C) naar het westen kunnen afdraaien in plaats van naar het oosten en zou een gevaarlijke situatie kunnen ontstaan, als op dat moment ook de Polderbaan (36L) als startbaan in gebruik is. Vliegverkeer dat vanaf de Zwanenburgbaan (36C) start en naar het noordwesten vertrekt, krijgt in plaats daarvan een koersinstructie van LVNL in de vorm van een te volgen radiaal*. Deze radiaal is zo gekozen dat Spaarndam zoveel mogelijk wordt ontzien. Dit is na evaluatie van diverse varianten proefondervindelijk vastgesteld.

* Een radiaal is een denkbeeldige rechte lijn vanuit een navigatie radiobaken die vliegtuigen kunnen volgen. Radialen worden aangegeven met graden van de kompasroos.


Zuidelijk baangebruik

Bij zuidelijk baangebruik zal bij het buiten gebruik zijn van de Polderbaan de Zwanenburgbaan (18C) in gebruik zijn als landingsbaan. Tijdends de pieken van landend verkeer zal naar verwachtig de Buitenveldertbaan (27) gebruikt worden in combinatie met de Zwanenburgbaan (18C).

Meldingen
In de onderstaande afbeeldingen is weergegeven van welke locaties BAS meldingen binnen krijgt en hoe het vliegverkeer is afgehandeld in periodes dat de Polderbaan niet gebruikt is.

Hieronder vindt u de locaties en radartracks overdag

 

Hieronder vindt u de locaties en radartracks ’s nachts