BAS
Projecten
27 sep – 13 okt | Onderhoud Aalsmeerbaan

Bericht van:

donderdag
30 september 2021
om 12:00
27 sep – 13 okt | Onderhoud Aalsmeerbaan

De Aalsmeerbaan is van maandagochtend 27 september vanaf 07:00 uur tot naar verwachting woensdag 13 oktober buiten gebruik door gepland jaarlijks onderhoud. Dit heeft overdag gevolgen voor het vliegtuiggeluid in de omgeving.

 

Werkzaamheden

Aan de Aalsmeerbaan wordt regulier jaarlijks onderhoud uitgevoerd waarbij de bovenste laag van het asfalt wordt vervangen en markering worden hersteld waar nodig, de hemelwaterafvoer wordt schoongemaakt en geïnspecteerd, bekabeling en elektra worden gecontroleerd en omliggende grasvelden worden gemaaid. De werkzaamheden gaan 24 uur per dag door zodat de baan niet langer dan strikt noodzakelijk buiten gebruik is.

 

Aangepast baangebruik overdag

Tijdens deze werkzaamheden is de Aalsmeerbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. De Buitenveldertbaan en Zwanenburgbaan (aan de zuidkant) kunnen door de sluiting tijdens het onderhoud meer in gebruik zijn.

De Aalsmeerbaan is normaal gesproken in gebruik tijdens de piekperioden naast de Kaagbaan. Wanneer de Aalsmeerbaan niet beschikbaar is, wordt in principe de Buitenveldertbaan als alternatief gebruikt in combinatie met de Kaagbaan. Het gevolg is dat intensiever gebruik wordt gemaakt van de Buitenveldertbaan als landingsbaan in westelijke of als startbaan in oostelijke richting. Daarnaast wordt naar verwachting de Zwanenburgbaan vaker als startbaan in zuidelijke richting of als landingsbaan richting het noorden ingezet. Overige baancombinaties als gevolg van onderhoud aan de Aalsmeerbaan in combinatie met weercondities zijn niet uit te sluiten. 

De Aalsmeerbaan kruist de Buitenveldertbaan. Mocht het tijdens de werkzaamheden voorkomen dat deze kruising niet beschikbaar is, kan het voorkomen dat de Schiphol-Oostbaan (22) ingezet wordt als landingsbaan.

 

Aangepast baangebruik in de nacht

De Aalsmeerbaan wordt normaal gesproken ’s nachts nauwelijks ingezet hierdoor zullen de gevolgen voor de omgeving minimaal zijn in de nacht.

 

Hindergebieden

Op de onderstaande afbeeldingen is weergegeven waar BAS in het verleden meldingen vandaan heeft gekregen in periodes dat alle banen beschikbaar waren en in perioden dat de Aalsmeerbaan niet beschikbaar was. Ook zijn de radartracks van bijbehorende periode weergegeven om een beeld te kunnen geven hoe het vliegverkeer vliegt als de Aalsmeerbaan niet in gebruik is. U kunt op de afbeeldingen drukken voor een grotere weergave. Door het verminderd vliegverkeer zullen de piekperioden korter zijn. Aangezien de Aalsmeerbaan voornamelijk tijdens piekperioden wordt gebruikt zullen de gevolgen voor de omgeving bij buiten gebruik zijn van de Aalsmeerbaan korter zijn dan voorgaande jaren.

 

Verschillende baancombinaties uitgelegd

Noordelijke windrichtingen

Bij wind uit noordelijke richting heeft het onderhoud voornamelijk gevolgen tijdens de landingspieken. Bij wind uit noordelijke richtingen is het baangebruik richting het noorden. Wanneer de Aalsmeerbaan niet beschikbaar is, wordt de Buitenveldertbaan (27) als tweede landingsbaan tijdens landingspiek ingezet naast de Kaagbaan (06) en wordt gestart van de Polderbaan (36L). Tijdens de startpieken wordt gestart van de Polderbaan (36L) en Zwanenburgbaan (36C) en geland op de Kaagbaan (06). 


  Zuidelijke windrichtingen

  Bij wind uit zuidelijke richting heeft het onderhoud voornamelijk gevolgen tijdens de startpieken. Bij wind uit zuidelijke richtingen is het baangebruik richting het zuiden. De Kaagbaan (24) wordt dan als eerste startbaan en de Buitenveldertbaan (09) als tweede startbaan tijdens de startpieken gebruikt. Als de Aalsmeerbaan buiten gebruik is, heeft dat bij zuidelijk baangebruik beperkte consequenties voor het baangebruik tijdens landingspieken en wordt geland op de Polderbaan (18R) en Zwanenburgbaan (18C) en gestart van de Kaagbaan (24).


  Wind uit het zuidoosten of noordwesten

  Bij een wind uit het zuidoosten kan er te veel dwars- of rugwind staan op de Kaagbaan (24) om te starten. In dit geval wordt overdag normaal de Aalsmeerbaan ingezet. Als de Aalsmeerbaan niet beschikbaar is zal in dit geval de Zwanenburgbaan (18C/36C) als startbaan worden ingezet en tijdens startpieken ook de Buitenveldertbaan (09).

  Bij een wind uit het noordwesten kan er te veel dwars- of rugwind staan op de Kaagbaan om te landen. In dit geval wordt overdag normaal de Aalsmeerbaan ingezet als hoofdlandingsbaan. Tijdens het onderhoud zal dan naar verwachting worden geland op de Zwanenburgbaan (18C) en de Buitenveldertbaan (27). 

   

  Beperkt zicht

  Bij beperkte zichtcondities wordt tijdens landingspieken naar verwachting geland op Kaagbaan (06) en Polderbaan (18R) en gestart van de Buitenveldertbaan (09). 

   

  Baanpreferentietabel bij het niet beschikbaar zijn van de Aalsmeerbaan

  Vereiste zicht- en daglichtcondities Preferentie Baancombinatie
  L1 L2 S1 S2
  Goed zicht en binnen UDP 1 06 27 36L 36C
  06 18R 09 36C
  2 18R 18C 24 09