close
BAS
Vraag & antwoord
Wordt er lager gevlogen over mijn woonplaats?
Op basis van radargegevens van meerdere jaren heeft Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) inmiddels een aantal onderzoeken gedaan naar de hoeveelheid luchtverkeer in verschillende regio’s, en de hoogte waarop de vliegtuigen passeren. Hieruit is echter gebleken dat de vlieghoogte niet of nauwelijks is veranderd. Ook de hoogteverdeling (spreiding) is gelijk gebleven.
Er zijn wel een aantal andere factoren die kunnen bijdragen aan de ervaring van overlast. De groei van Schiphol en het toegenomen aantal vliegbewegingen bijvoorbeeld. Het feit dat er minder rustperiodes zijn, er vaker secundaire banen worden ingezet en er meer grote toestellen van en naar de luchthaven vliegen.