close
BAS
Vraag & antwoord
Wanneer wordt het luchtruim herzien/ heringericht?

De Rijksoverheid werkt aan een integrale herziening van het Nederlandse luchtruim. Dat is nodig, want het luchtruim wordt steeds intensiever gebruikt. Kern van deze herziening is dat door nauwere samenwerking tussen de burger- en militaire luchtvaart de ruimte in het luchtruim veel efficiënter kan worden benut en geluidshinder en uitstoot kunnen worden beperkt. Meer informatie over de herziening en wanneer de herinrichting gaat starten vind je op https://www.luchtvaartindetoekomst.nl/herziening-luchtruim/default.aspx