close
BAS
Vraag & antwoord
Waarom worden er soms 2 start- en 2 landingsbanen tegelijk ingezet?
De hoeveelheid vliegverkeer van en naar Schiphol verandert de hele dag door. Daardoor ontstaan golfbewegingen, met pieken en dalen voor het baangebruik. Normaal gesproken worden in een startpiek tegelijkertijd maximaal 2 startbanen en 1 landingsbaan ingezet. Bij een landingspiek 2 landingsbanen en 1 startbaan. Er zijn echter omstandigheden waarbij er tijdelijk 2 start- en 2 landingsbanen moeten worden gebruikt.
Ondanks nauwkeurige planning komen vluchten soms te vroeg of te laat aan op Schiphol. Door weersomstandigheden bijvoorbeeld, of een vertraging op de herkomstluchthaven. Als meerdere vliegtuigen niet op het geplande tijdstip aankomen, kunnen start- en landingspieken overlappen. In dat geval worden er tijdelijk 4 banen tegelijk ingezet om het verkeer veilig en efficiënt af te handelen.

Er zijn duidelijke afspraken met de omgeving gemaakt over deze uitzonderingssituaties. Zo mogen er op de 4e baan per dag maximaal 80 vliegtuigen starten of landen. Schiphol rapporteert jaarlijks over de actuele regels voor het baangebruik.