close
BAS
Vraag & antwoord
Vaste naderingsroutes en glijvluchten in nachtperiode

Doordat het ’s nachts minder druk is dan overdag, kunnen in de nacht wel vaste naderingsroutes worden toegepast. Er is dan minder noodzaak om koersinstructies te geven en verkeer in elkaar te weven. Bovendien kunnen in de nacht vanwege het lagere verkeersaanbod ook zogenoemde glijvluchtnaderingen of continue daalvluchten worden toegepast (naderingen zonder een horizontaal segment op lage vlieghoogte). Deze manier van naderen vraagt nauwelijks motorvermogen en wordt ook wel aangeduid met de Engelse term CDA (Continuous Descent Approach). De vaste naderingsroutes en het gebruik van CDA’s zijn belangrijke middelen bij het zo beperkt mogelijk houden van de geluidbelasting in de nachtperiode. Ook wordt zo het brandstofgebruik beperkt.