close
BAS
Vraag & antwoord
Luchtverkeerwegen

Vliegtuigen zijn niet als treinen die op rails rijden. Ze kunnen (nog) niet exact de aangewezen vertrekroute volgen. Hoe nauwkeurig een vliegtuig de route vliegt, hangt af van het soort vliegtuig, het gewicht van de lading, de wind en zelfs van de navigatieapparatuur van het vliegtuig. Een zekere variatie tussen de vliegpaden van vliegtuigen is dus normaal, zeker nabij bochten in de route.

Vanwege deze spreiding zijn in de Wet luchtvaart door de overheid luchtverkeerwegen vastgelegd. In het hart van iedere luchtverkeerweg ligt een SID. Aan weerszijden daarvan bevindt zich een beperkte strook lucht. Het geheel vormt de luchtverkeerweg. Deze kan enkele kilometers breed zijn. Bij het gebruik van deze luchtverkeerwegen is Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) gehouden aan een aantal regels dat door de overheid is opgesteld. Deze hebben onder meer betrekking op de hoogte waarop vliegtuigen deze luchtverkeerwegen mogen verlaten (zie voor meer informatie Wet- en regelgeving). 

Straalvliegtuigen moeten, nadat ze zijn gestart, in principe binnen de luchtverkeersweg blijven die door de luchtverkeersleiding is toegewezen (de groene gebieden in onderstaande figuur). De meeste vliegtuigen vliegen in het hart van de luchtverkeersweg, zoals aan de lijnen in de figuur te zien is. Bij bochten is er sprake van een grotere spreiding.

Boven een bepaalde hoogte mag de piloot op instructie van de verkeersleiding de luchtverkeerweg verlaten. Overdag is die hoogte circa 900 meter, ’s nachts circa 2.700 meter. Beneden die hoogtes mag de verkeersleiding slechts zeer beperkt de instructie geven aan de vlieger om van de luchtverkeerwegen af te wijken (overdag op jaarbasis bij maximaal 3 procent van alle starts, ’s nachts bij maximaal 0,05 procent). Deze beperkingen gelden alleen voor het straalverkeer, niet voor het (langzamere) propellerverkeer. Dat kan al eerder de instructie krijgen om de luchtverkeerweg te verlaten om niet ingehaald te worden door het achterop komend, sneller, straalverkeer.