close
BAS
Feiten, cijfers en rapporten
Rapportages 2016

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol analyseert elk kwartaal binnengekomen meldingen over hinder door vliegverkeer van Schiphol. We maken afzonderlijke rapportages voor vijf clusters. Per cluster biedt BAS informatie over ondervonden hinder en oorzaken ervan.