close

Bericht van:

donderdag
25 november 2021
om 17:00
2022 | Planning Baanonderhoud
4 april – medio juli | groot onderhoud Aalsmeerbaan

De Aalsmeerbaan is van 4 april tot en met medio juli in groot onderhoud. Hierdoor is de start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. Het vliegverkeer dat normaal zou starten vanaf de Aalsmeerbaan of zou landen op deze baan, zal in deze periode meer gebruik maken van de Buitenveldertbaan en de Kaagbaan. Omdat de Aalsmeerbaan ’s nachts sowieso gesloten is, heeft dit geen gevolgen voor nachtvluchten.

 

Tijdens het groot onderhoud vervangt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) het Instrument Landingssysteem (ILS) van de Aalsmeerbaan. Een ILS zorgt ervoor dat vliegtuigen ondersteund worden om in een geleidelijke hoek te dalen naar de landingsbaan. Een aantal werkzaamheden aan het ILS kan pas worden uitgevoerd nadat het groot onderhoud is afgerond. In de periode van zes weken na afloop van het groot onderhoud kan hierdoor de Aalsmeerbaan niet in alle zichtomstandigheden worden gebruikt als landingsbaan. Hierdoor kan bij noordenwind de Buitenveldertbaan of Zwanenburgbaan vaker worden ingezet.

18 april – 24 april | Buitenveldertbaan en Aalsmeerbaan niet inzetbaar

De Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan kruisen elkaar. Tijdens het groot onderhoud aan de Aalsmeerbaan zijn er van 18 tot en met 24 april werkzaamheden aan de kruising met de Buitenveldertbaan. Daardoor zijn beide banen niet beschikbaar. Het vliegverkeer dat zou landen op de Buitenveldertbaan maakt gebruik van de Schiphol-Oostbaan en de Zwanenburgbaan. Startende vliegtuigen zullen worden verplaatst naar de Zwanenburgbaan en de Kaagbaan. Bij harde zuidwestenwind kan er ’s nachts worden geland op de Schiphol-Oostbaan.

16 mei – 29 mei | Kaagbaan alleen beschikbaar als verkorte startbaan

Tijdens het groot onderhoud aan de Aalsmeerbaan zijn er ook werkzaamheden aan de taxibaan die tussen de Kaagbaan en de Aalsmeerbaan ligt. Daardoor kunnen vliegtuigen geen gebruik maken van de kop van de Kaagbaan van 16 mei tot en met 29 mei. Dit heeft gevolgen voor de inzetbaarheid van de baan: er kan alleen gestart worden op een korter deel van de baan. Vliegtuigen die de hele lengte van de baan nodig hebben, zullen deze periode vertrekken vanaf de Buitenveldertbaan. Landende vluchten kunnen terecht op de Zwanenburgbaan, de Buitenveldertbaan en mogelijk ook op de Schiphol-Oostbaan.

27 juni – 3 juli | Buitenveldertbaan en Aalsmeerbaan niet inzetbaar

De Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan kruisen elkaar. Tijdens het groot onderhoud aan de Aalsmeerbaan zijn er van 27 juni tot en met 3 juli werkzaamheden aan de kruising met de Buitenveldertbaan. Daardoor zijn beide banen deze week niet beschikbaar. Het vliegverkeer dat zou landen op de Buitenveldertbaan maakt gebruik van de Schiphol-Oostbaan en de Zwanenburgbaan. Startende vliegtuigen zullen worden verplaatst naar de Zwanenburgbaan en de Kaagbaan. Bij harde zuidwestenwind kan er ’s nachts worden geland op de Schiphol-Oostbaan.

Medio juli – eind augustus | Aalsmeerbaan niet inzetbaar bij beperkt zicht

Tijdens het groot onderhoud aan de Aalsmeerbaan vervangt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) tegelijkertijd het Instrument Landingssysteem (ILS) van deze baan. Een ILS zorgt ervoor dat vliegtuigen ondersteund worden om in een geleidelijke hoek te dalen naar de landingsbaan. Alleen om te kunnen landen bij beperkte zichtomstandigheden moeten de nieuwe landingssystemen eerst 30 dagen goed werken volgens de internationale veiligheidseisen. Pas daarna is de Aalsmeerbaan ook in alle zichtomstandigheden inzetbaar als landingsbaan. In deze periode kan bij beperkt zicht de Zwanenburgbaan worden ingezet als landingsbaan.

5 september – 18 september | onderhoud Buitenveldertbaan

Van 5 tot en met 18 september zijn er onderhoudswerkzaamheden aan de Buitenveldertbaan. Omdat deze baan niet beschikbaar is voor vliegverkeer, kan in deze periode de Schiphol-Oostbaan worden ingezet als landingsbaan. Dit kan het geval zijn bij harde (zuid)westenwind of wanneer buien de nadering naar de Polderbaan en de Zwanenburgbaan belemmeren. Ook verwachten we deze periode dat de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan iets meer in gebruik zijn voor startende en landende vliegtuigen.

26 september – 2 oktober | onderhoud Zwanenburgbaan

De Zwanenburgbaan is van 26 september tot en met 2 oktober in onderhoud. Het vliegverkeer zal in deze onderhoudsperiode meer gebruik maken van de Buitenveldertbaan en de Schiphol-Oostbaan. Ook zal een klein deel van de vluchten worden verplaatst naar de Kaagbaan. In piekmomenten kunnen bij zuidenwind mogelijk de Buitenveldertbaan of Schiphol-Oostbaan vaker in gebruik zijn als tweede landingsbaan. Ook kan bij noordenwind de Buitenveldertbaan vaker als tweede startbaan worden ingezet.

3 oktober – 9 oktober | Polderbaan alleen overdag inzetbaar

Vanwege werkzaamheden aan het landingssysteem (ILS) van de Polderbaan is de baan van 3 tot en met 10 oktober ’s nachts niet beschikbaar. We verwachten dat het vliegverkeer ’s nachts gebruik maakt van de Zwanenburgbaan. Overdag kunnen er wel vliegtuigen starten en landen op de Polderbaan.

10 oktober – 16 oktober | onderhoud Polderbaan

De Polderbaan is van 10 tot en met 16 oktober een week niet inzetbaar vanwege onderhoud. Naar verwachting maakt het vliegverkeer deze week gebruik van de Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan voor zowel starten als landen. Ook kan Schiphol-Oostbaan worden ingezet als tweede landingsbaan. Dit is onder meer afhankelijk van de weersomstandigheden (buien, windkracht- en richting), de beschikbaarheid van de banen en het aanbod van vliegverkeer. ’s Nachts maakt het vliegverkeer gebruik van de Zwanenburgbaan.

Medio oktober – eind november | Polderbaan niet inzetbaar bij beperkt zicht

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft werkzaamheden verricht aan het Instrument Landingssysteem (ILS) van de Polderbaan en vervolgens metingen gedaan. Om te kunnen landen bij alle beperkte zichtomstandigheden moeten vernieuwde landingssystemen 30 dagen goed werken volgens de internationale veiligheidseisen. Pas daarna is de Polderbaan ook in alle zichtomstandigheden inzetbaar als landingsbaan. In deze periode kan bij beperkt zicht en ’s nachts worden geland op de Zwanenburgbaan.

31 oktober – 6 november | onderhoud Kaagbaan

Van 31 oktober tot en met 6 november is de Kaagbaan een week in onderhoud en daardoor niet inzetbaar voor het vliegverkeer. Hierdoor verwachten we dat er in deze week meer vliegtuigen landen op de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan. Voor het vertrekkend vliegverkeer zetten we de Zwanenburgbaan, de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan in.

14 november – 20 november | onderhoud Schiphol-Oostbaan

De Schiphol-Oostbaan is van 14 tot en met 20 november een week niet beschikbaar vanwege onderhoud. Dit heeft weinig gevolgen voor het grote vliegverkeer, want we gebruiken deze baan doorgaans voor de kleine, zakelijke en privévliegtuigen. Tijdens het onderhoud zal het klein-zakelijke verkeer gebruik maken van de Buitenveldertbaan of een van de andere start- en landingsbanen.