Aangepast vliegverkeer vanwege dodenherdenking

Evenals in voorgaande jaren neemt het luchtverkeer op de Nederlandse luchthavens tijdens de Nationale Dodenherdenking, dinsdagavond 4 mei, een stilteperiode in acht. Van 19.50 tot 20.03 uur wordt op alle civiele luchthavens voor het gehele Nederlandse luchtruim geen startklaring gegeven.

Meetvluchten Polderbaan op 10 en 14 mei 2021

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Schiphol vernieuwen tijdens het groot onderhoud aan de Polderbaan navigatie- en begeleidingssystemen om vliegtuigen veilig op de Polderbaan te laten landen. Het gaat om het “Instrument Landing Systeem” (ILS) van LVNL en de “Precision Approach Path Indicator (PAPI)”) van Schiphol. Om de juiste en nauwkeurige werking van deze systemen te controleren worden na afronding van het onderhoud meetvluchten uitgevoerd. Deze meetvluchten zijn nodig om de Polderbaan weer veilig in te kunnen zetten als landingsbaan.

Vooruitblik vliegverkeer 3 t/m 10 mei

Vooruitkijkend naar komende week verwachten we gemiddeld 490 vluchten per dag op Schiphol. In de komende periode zal het vliegverkeer naar verwachting verder toenemen, onder meer omdat het negatief reisadvies van de overheid op 15 mei mogelijk kan komen te vervallen. Op de Polderbaan worden de laatste onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd: de startbaan is vanaf 10 mei weer beschikbaar voor vertrekkend vliegverkeer. Voordat er geland kan worden op de Polderbaan voeren we op 10 en 14 mei meetvluchten uit. Het vliegverkeer is de komende week tijdens het onderhoud nog aangewezen op de andere start- en landingsbanen, die we afhankelijk van onder meer de wind- en weersomstandigheden en het aanbod van vliegverkeer inzetten.

Vooruitblik vliegverkeer 26 april t/m 2 mei

Komende week verwachten we dat het gemiddeld aantal vluchten op Schiphol toeneemt naar 490 per dag. De prognose voor mei is dat het vliegverkeer verder aantrekt. Tijdens de verwachte piekmomenten in de ochtend en avond kan de inzet van een tweede start- of landingsbaan nodig zijn. Op welke banen geland of gestart wordt, hangt af van de wind- en weersomstandigheden, de beschikbaarheid van de banen en het aanbod van vliegverkeer.

Vooruitblik vliegverkeer 19 t/m 25 april

In de aankomende week verwachten we gemiddeld 465 vluchten per dag op Schiphol. We voorzien in de ochtend en de avond een mogelijke landingspiek gevolgd door een startpiek. Tijdens piekmomenten kan er mogelijk een tweede start- of landingsbaan worden ingezet. Op welke banen geland of gestart wordt, hangt af van de wind- en weersomstandigheden, de beschikbaarheid van de banen en het aanbod van vliegverkeer.

Jaarrapportage 2020 is beschikbaar

Als gevolg van minder vliegverkeer waren er minder meldingen over vliegtuiggeluid. Het aantal melders daalde met 40% tot 7.350. De grootste daling was in de gebieden onder de vliegroutes van de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Wel waren er verhoudingsgewijs meer melders per vliegtuigbeweging. Uit de rapportage bleek verder dat omwonenden relatief weinig meldingen maakten over moderne vliegtuigtypen.