close
BAS
Luchtvaartpartijen

Bij de dagelijkse gang van zaken op en rond de luchthaven zijn een groot aantal organisaties betrokken. Als het om de coördinatie en afhandeling van vliegverkeer gaat, spelen Luchtverkeersleiding Nederland en Schiphol een grote rol.

Luchtverkeersleiding Nederland

Vanuit de luchtverkeerstoren op Schiphol regisseert Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) het civiele luchtruim en luchtverkeer in Nederland. De organisatie leidt verkeerleiders op en beheert en vernieuwt technische systemen. Daarnaast verzorgt LVNL luchtvaartkaarten en -publicaties.

Schiphol

Schiphol ontwikkelt, beheert en onderhoudt de luchthaven. De organisatie voert regie over faciliteiten, gebouwen en infrastructuur, zoals de terminal, start- en landingsbanen, parkeergarages en het wegenstelsel. Start- en landingsbanen worden door Schiphol beschikbaar gesteld aan LVNL. Daarnaast geeft Schiphol de beschikbare start- en landingscapaciteit door aan de slotcoördinator, die deze toekent aan de luchtvaartmaatschappijen. Hierbij is de organisatie gebonden aan de wettelijk vastgestelde normen voor geluid.

Luchtvaartmaatschappijen

Meer dan honderd lijndienstmaatschappijen vliegen van en naar Schiphol. Daarnaast zijn er het hele jaar door nog zo’n dertig chartermaatschappijen actief, voor bijvoorbeeld vakantievervoer. Deze luchtvaartmaatschappijen zijn verantwoordelijk voor de hele vluchtafhandeling; van tanken tot vliegtuigen schoonmaken en van catering tot onderhoud. Daarnaast zijn ze aansprakelijk voor de bemanning, procedures, technische staat van de vliegtuigen en apparatuur aan boord. En voor de passagiers en lading tijdens het verblijf op de luchthaven en in het vliegtuig.