BAS
Geluid en hinder
Geluidshinder- en beperking

In de omgeving van Schiphol ervaren mensen overlast van vliegtuiggeluid. Maar waarom vindt de één een bepaald geluidsniveau hinderlijk en de ander niet? Dat komt doordat de manier waarop mensen geluid ervaren subjectief is. De akoestische factoren zijn belangrijk, maar er kunnen ook andere zaken meespelen. Denk aan de mate van zeggenschap over het geluid, de voorspelbaarheid van de blootstelling en het vertrouwen in de verantwoordelijke instanties.

Welke maatregelen worden er tegen geluidshinder genomen?

Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland en luchtvaartmaatschappijen proberen op verschillende manieren geluidsoverlast te beperken en hinder in specifieke gebieden terug te dringen.

Inzet start- en landingsbanen

Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland streven ernaar om beschikbare banen in te zetten op een manier die zo min mogelijk overlast veroorzaakt. Daarnaast proberen ze vliegtuigen zo veel mogelijk over dunbevolkte gebieden te leiden.

Lees meer op Schiphol.nl >

Stillere vliegtuigen

Luchtvaartmaatschappijen die hun vloot vernieuwen, kiezen vaak voor stillere en schonere modellen. Schiphol stimuleert luchtvaartmaatschappijen om met dit soort toestellen te vliegen door korting te geven op onze luchthavengelden.

Lees meer op Schiphol.nl >

Geluidsribbels tegen grondgeluid

Het lage, rommelende geluid dat vliegtuigen bij de start maken, kan overlast veroorzaken voor omwonenden. Daarom zijn in de omgeving van de luchthaven parken met geluidsribbels gecreëerd. Deze heuvels weerkaatsen geluidsgolven naar boven.

Lees meer op Schiphol.nl >

Glijvluchtnaderingen

Bij een continue glijvlucht richting de landingsbaan hoeven motoren – vergeleken met standaard stapsgewijze naderingen – minder vermogen te leveren. Dat zorgt voor een lagere geluidbelasting. Het nadeel is dat er minder vliegtuigen per uur op een baan kunnen landen. Daarom kunnen glijvluchtnaderingen momenteel alleen ’s nachts worden uitgevoerd.

Vaste naderingsroutes

Door toestellen langs vaste routes richting de luchthaven te leiden en zo de spreiding te verminderen, proberen Schiphol en LVNL ervoor te zorgen dat minder mensen last van geluidshinder hebben. De vaste naderingsroutes lopen over minder dicht bewoonde gebieden. Direct onder de vliegpaden leiden de routes tot meer geluidbelasting, maar erbuiten tot minder. Omdat via vaste naderingsroutes minder vliegtuigen kunnen worden verwerkt, worden ze alleen ’s nachts gebruikt.