close
BAS
Geluid en hinder
Geluid meten en berekenen

Om een goed beeld van de geluidshinder in de omgeving te krijgen, kijkt Schiphol verder dan alleen de totale geluidsbelasting per jaar. Via BAS wordt het aantal klachten nauwkeurig bijgehouden, en met geluidposten worden piekniveaus en vlieghoogtes gecontroleerd.

Geluidsmeting op en rond Schiphol

Het geluid op en rond de luchthaven wordt sinds 1993 continu gemeten door het Noise Monitoring System (NOMOS) van Schiphol. De metingen worden op dit moment uitgevoerd met 41 meetposten, die op allerlei strategische punten in de omgeving staan. Op de site van NOMOS vind je actuele en historische geluidsgegevens, en gerelateerde luchtvaartinformatie.

Berekening geluidsbelasting

De wettelijke regels om geluidoverlast te begrenzen in de omgeving van Schiphol zijn gebaseerd op de jaarlijkse gemiddelde geluidsbelasting voor het etmaal en de nacht apart. Deze wordt berekend op basis van alle vluchten in het passagiers- en vrachtverkeer rond de luchthaven. In heel Europa wordt de jaarlijkse geluidsbelasting op dezelfde manier bepaald. Regels hiervoor zijn vastgelegd in de Europese Richtlijn Omgevingslawaai.

Geluidscontouren

Aan de hand van geluidscontouren kan de jaarlijkse geluidbelasting in een bepaald gebied worden weergegeven. In het algemeen geldt dat de geluidsbelasting dichter bij een luchthaven hoger is dan verder weg. Ook de verdeling van het vliegverkeer over de banen en vliegroutes kan zorgen voor meer of minder geluidsbelasting in woongebieden.