close
BAS
Geluid en hinder

Het geluid dat door vliegverkeer wordt gegenereerd, kan hinder veroorzaken. Vooral in de directe omgeving van een luchthaven. Aan de ene kant produceren vliegtuigen die opstijgen meer geluid dan vliegtuigen die dalen. Aan de andere kant vliegen landende toestellen over het algemeen lager, wat ook tot overlast kan leiden. Daarnaast hebben andere factoren invloed op de geluidsniveaus aan de grond. Schiphol, LVNL en luchtvaartmaatschappijen treffen maatregelen om hinder te beperken.

Vliegtuiggeluid in beeld

De hoeveelheid decibellen die een vliegtuig produceert, wordt onder andere bepaald door het motortype en toestelgewicht. Maar niet alleen vliegtuigmotoren produceren geluid. Ook de manier waarop wind langs de vleugels en andere uitstekende delen stroomt, is van invloed op de hoeveelheid geluid die wordt geproduceerd. Hoeveel geluid de grond uiteindelijk bereikt, is vooral afhankelijk van type vliegtuig, vlieghoogte en motorvermogen.

Geluidshinder en -beperking

Omwonenden die geluidshinder door vliegtuigen ervaren, kunnen dit bij BAS melden. BAS brengt deze hinder vervolgens in kaart. Maar hoe kwantificeer je omgevingsgeluid, en waarom ervaart de één een bepaald geluidsniveau als hinderlijk en de ander niet? En wat doen Schiphol, luchtvaartmaatschappijen en andere partijen om geluidshinder en geluidsbelasting door vliegverkeer te verminderen?

Lees meer over geluidshinder >

Geluid meten en berekenen

Geluidsniveaus worden op verschillende manieren bijgehouden. Via het Noise Monitoring System (NOMOS) controleert Schiphol piekniveaus en vlieghoogtes continu. Daarnaast berekent de luchthaven de jaarlijkse gemiddelde geluidsbelasting die door vliegverkeer wordt veroorzaakt.

Lees meer >