close
BAS
Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS)

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol is hét platform voor iedereen die meer wil weten over het vliegverkeer op en rond de luchthaven. We voorzien bezoekers van relevante informatie over allerlei onderwerpen: van actueel baangebruik tot (on)gepland onderhoud, en van vliegroutes tot wet- en regelgeving. Daarnaast registreren we hindermeldingen van omwonenden.

Hier staan we voor

BAS communiceert, registreert en signaleert. We streven ernaar om buurtbewoners en andere belanghebbenden op een proactieve en objectieve manier informatie over vliegverkeer te verstrekken. Daarnaast zijn we het eerste aanspreekpunt voor hindermeldingen. Aan de hand van deze meldingen brengen we de totale hinder in kaart en rapporteren we richting Schiphol, LVNL en Omgevingsraad Schiphol. Zo zorgen we voor een dialoog tussen de omgeving van Schiphol en de luchtvaartsector.

Wat doet BAS met uw melding?

We registreren, categoriseren en analyseren alle meldingen van omwonenden. Op basis van hiervan signaleren we trends en patronen, en creëren we kwartaal- en jaarrapportages. Schiphol, LVNL en het ministerie van Infrastructuur en Milieu kunnen de rapportages, signalen en aanbevelingen van BAS aangrijpen om maatregelen te nemen of voorstellen te doen om bepaalde vormen van hinder terug te dringen.

Kan BAS uw hinder oplossen?

We hebben alleen indirecte invloed op organisaties die iets tegen overlast voor omwonenden kunnen doen. BAS kan hinder niet direct stoppen, en overheid en luchtvaartpartijen zijn niet verplicht om iets te doen met onze analyses en aanbevelingen. Toch is het belangrijk dat omwonenden meldingen blijven maken, want samen geven ze een goed beeld van de (ontwikkelingen van) lokale hinder. Deze informatie kan gebruikt worden bij de evaluatie van hinderbeperkende maatregelen, creatie van nieuw beleid of aanscherping wet- en regelgeving.

Onze organisatie

BAS is een onafhankelijke stichting, in 2007 gestart op initiatief van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Schiphol. Het bestuur wordt gevormd door twee leden uit beide organisaties. Daarnaast bestaat het BAS-team uit een manager, een aantal medewerkers en een kernteam met leden vanuit Schiphol, LVNL en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.